Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Κρατικοποίηση τραπεζών και χρεοκοπία δύο έννοιες …..συμβατές

Με βάση τα τωρινά δεδομένα ούτε ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι ορατός ούτε τόσο η κρατικοποίηση των τραπεζών...
 
Αν όμως η κατάσταση στην οικονομία επιδεινωθεί τότε είναι προφανές ότι θα τεθεί θέμα και για τον τραπεζικό κλάδο που τώρα διαθέτει 33 δις ευρώ κεφάλαια και 11,2% tier1.
Όμως όταν αποφάσισε το κράτος σε συνεργασία με το ΔΝΤ να συστήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αυτομάτως τέθηκε ένα βασικό ερώτημα γιατί δημιουργήθηκε το ταμείο αφού οι τράπεζες είναι σταθερές;
Γιατί 10 δις ευρώ κεφάλαιο να διαθέτει ως απόθεμα το... ταμείο;
Είναι ξεκάθαρο ότι το Ταμείο δημιουργήθηκε με ένα βασικό στόχο.
Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε default άρα οι τράπεζες λόγω των χαρτοφυλακίων ομολόγων τους θα πιεσθούν σημαντικά στα κεφάλαια τους να μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια.
Το ύψος του αποθεματικού του ταμείου 10 δις ευρώ προβληματίζει και καταδεικνύει ότι ΔΝΤ και ελληνικό δημόσιο ανησυχούν.
Όμως επειδή οι τράπεζες έχουν λάβει 4 δις ευρώ από το κράτος αν προσφύγουν και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα σημαίνει ότι κρατικοποιούνται.
Σημειώνεται ότι στο Ταμείο θα προσφύγει μια τράπεζα αν δεν μπορεί να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου αν βεβαίως έχουν υποχωρήσει σημαντικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Ο κίνδυνος κρατικοποίησης είναι υπαρκτός στις τράπεζες, θεωρητικός τώρα αλλά υπαρκτός ενώ ο κίνδυνος αυτός είναι συμβατός με την έννοια της χρεοκοπίας της χώρας.
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι μια παράμετρος που συνέβαλλε  στην κατακρήμνιση των τραπεζών ήταν και το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Πάλι αυξήσεις κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές πάλι ονομαστικές αξίες συνέβαλλαν σε ένα άκρως αρνητικό κλίμα.

news@bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: