Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2009

Μία πρόταση για την Δράμα, την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις της!


Του Στάθη Σαραφόπουλου
Οικονομολόγου, πρ. Βουλευτή Δράμας
Μέλλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Δράμας.


Η οικονομία του Νομού Δράμας αντιμετωπίζει πρόβλημα κοινωνικής συνοχής και επιβίωσης. Κάθε χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται, όλοι οι οικονομικοί δείκτες έχουν πάρει την καθοδική πορεία χωρίς τέλος, στοιχεία ανάκαμψης δεν προβλέπονται και από ότι φαίνεται η ίδια κατάσταση θα συνεχισθεί, εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα που να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Δράμα!
Πράγματι σήμερα εκτελέστηκαν έργα, προγραμματίζονται και δρομολογούνται νέα, ελήφθησαν πρωτοβουλίες οι οποίες κατά την άποψη μας δεν είναι αρκετές να αλλάξουν την καθοδική πορεία και να καλύψουν το χαμένο έδαφος και την απόσταση που μας χωρίζει από τους άλλους νομούς της περιφέρειας και του συνόλου της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι:
Ø Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Ν. Δράμας το 1995 ήταν το 85,44% και το 2005 έπεσε στο 55,9% του μέσου όρου του συνόλου της χώρας. Την ίδια περίοδο κατρακύλησε από το 55,32% στο 44,86% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ø Η κατανάλωση Ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική χρήση για τον Ν. Δράμας από 108.958 KWh το 1998 έπεσε στις 53.010 KWh το 2006, δηλ. πτώση μεγαλύτερη του 50%. Την ίδια περίοδο στην περιφέρεια ΑΜ-Θ και σε όλους τους νομούς της υπήρχε αύξηση κατανάλωσης, από 525.678 KWh σε 706.011 KWh. Στο σύνολο της χώρας είχαμε επίσης αύξηση από 12.889.260 σε 15.191.590 KWh.
Ø Η επίσημη ανεργία για τον Ν. Δράμας το 1991 ήταν 10,8% και το 2007 έφθασε στο 17.5%, όταν στην περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι 9,7%. Στα στοιχεία της ανεργίας έχουμε μεγάλη και σοβαρή ένσταση γιατί το σύστημα έδιωξε αρκετούς από τα μητρώα του ΟΑΕΔ καθώς επίσης σχεδόν το 50% των νέων έχουν εγκαταλείψει τον Ν. Δράμας.

Δεν αναφερόμαστε στους υπολοίπους δείκτες για λόγους συντομίας, όπου η κατάσταση είναι σχεδόν η ίδια. Με αυτά τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι είμαστε όχι μόνο οι ουραγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος αλλά και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Φθάσαμε σε μία περίοδο 12-13 χρόνων να είμαστε ο τελευταίος νομός της Ελλάδος, από την περίοπτη θέση που κατείχαμε, σε επίπεδο ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου. Τα στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα των χαμένων θέσεων εργασίας, από το κλείσιμο των επιχειρήσεων ετοίμου ενδύματος και της Αθηναϊκής Χαρτοποιείας (softex). Εκτιμάται ότι χάθηκαν περίπου 7.500 θέσεις άμεσης εργασίας και περίπου 2.000 θέσεις από τις δορυφορικές επιχειρήσεις! Το 1/3 του παραγωγικού ιστού του τόπου μας!
Η αποβιομηχάνιση έχει συντελευτεί, οι πολίτες μας έχουν φτωχαίνει και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, δεν υπάρχει προοπτική εξεύρεσης εργασίας στην περιοχή μας και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις κάνουν τεράστιες προσπάθειες να παραμείνουν στην αγορά! Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι νέοι να μας εγκαταλείπουν και να ψάχνουν αλλού την τύχη τους!
Εάν δεν κάνουμε κάτι να αναστραφεί αυτή η αρνητική πορεία, είναι σαν να τους δείχνουμε την πόρτα εξόδου από τον νομό μας!
Για την αναστροφή αυτής της αρνητικής πορείας χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής, με δημιουργία θέσεων εργασίας, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις που να στηρίζονται σε ειδικά κίνητρα, ειδικών καθεστώτων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει στο άρθρο 9, περί ειδικών καθεστώτων, παράγραφος 4 για τις μικρές επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν ή έχουν ιδρυθεί την τελευταία πενταετία, επιχορηγήσεις μέχρι το 40% του λειτουργικού κόστους (δαπανών) μιας επιχείρησης και μέχρι το ποσό των 2.000.000 ευρώ!
Οι δαπάνες, για τις οποίες έχει ληφθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, μπορεί να αφορούν:
Ø Υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης είτε και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αναφέρονται σε:
Ø Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης
Ø Έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων / εξοπλισμού παραγωγής
Ø Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, φόροι (εκτός ΦΠΑ)
Ø Αποσβέσεις, έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων / εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και έξοδα μισθοδοσίας με τις ασφαλιστικές εισφορές κλπ.
Ο νόμος στο συγκεκριμένο άρθρο δίνει την δυνατότητα στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κοινή τους απόφαση, να καθορίσουν περιοχές στην Επικράτεια που θα παρέχονται αυτές οι ενισχύσεις, τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυμένες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων κλπ. Η Δράμα βρίσκεται, λόγω του χαμηλού εισοδήματος της, που είναι το 44,86% του μέσου όρου της ΕΕ, στην πλήρη αξιοποίηση αυτού του μέτρου (άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α της συνθήκης ΕΕ).
Είναι καιρός πλέον να αντιμετωπισθεί η κρίση που διέρχεται ο νομός μας σοβαρά και αποτελεσματικά. Ας πάρουμε μαζί μας την αποβιομηχάνιση, την ανεργία, το φτωχό εισόδημα μας και να πάμε στην Κυβέρνηση να υπογράψει την κοινή απόφαση ένταξης του νομού Δράμας στο ειδικό καθεστώς του Νόμου 3299/2004, όπως ισχύει σήμερα.
Δράμα 14/ 2/ 2009


Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009

'Τηλεοπτική δημοκρατία', οικονομία και εκλογολογία. Δύο νέες προτάσεις για το ΤΕΜΠΕ και την ίδρυση μικρών επιχειρήσεων

Του Στάθη Σαραφόπουλου
Οικονομολόγου – πρ. Βουλευτή Δράμας

Η ‘τηλεοπτική δημοκρατία΄ ή άλλως τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), τους τελευταίους μήνες, έχουν αναγάγει σε επιστήμη την μετατροπή του ασήμαντου σε βαρυσήμαντου. Αφού έσπειραν τον πανικό στους πολίτες με αρνητικούς αντίκτυπους στην αγορά, μειώνοντας την εμπορική κίνηση στα καταστήματα, σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία, ολοκληρώνουν το έργο τους και με την εκλογολογία. Η εκλογολογία προκαλεί μεγάλο κακό στη χώρα, σταματά την δυναμική που αναπτύσσεται, μεταθέτει τις όποιες πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει κάποιος πολίτης και αποτελεί αναμφίβολα ευθεία βολή προς την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.


Οι Κασσάνδρες για άλλη μια φορά λειτουργούν αρνητικά απέναντι στην κρίση προσπαθώντας να ενισχύσουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Ξεκίνησαν τον πόλεμο και τον συνεχίζουν, λέγοντας ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε επιτήρηση, ότι προσφεύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι δεν θα αγορασθούν τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ότι η οικονομία μας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν δεν κατέρρευσε, καταρρέει!
Κατά την προσωπική μου άποψη η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτικότερη από αυτές της Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Ισπανίας και Βελγίου. Επίσης η Μεγάλη Βρετανία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί ήταν και είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομία των Η.Π.Α., η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις οικονομίες των ανεπτυγμένων κρατών.
Όλα αυτά αναφέρονται σε έκθεση-μελέτη της Royal Bank of Scotland, ότι η ελληνική οικονομία είναι λιγότερο επισφαλής από ότι πολλοί πιστεύουν, από τις προαναφερόμενες χώρες. Η Ελλάδα δεν είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης, αναλύει και αποδεικνύει στην έκθεση της η συγκεκριμένη Τράπεζα, κόντρα σε όλα αυτά που ακούγονται από τα ΜΜΕ, στην χώρα μας!
Οι επιδόσεις της Ελλάδας αποτέλεσαν θετική έκπληξη ακόμα και στους ίδιους τους αναλυτές της τράπεζας, ωστόσο από τα κριτήρια που έθεσαν για την έρευνα τους, η χώρα εμφανίζει χαμηλό δανεισμό στον ιδιωτικό τομέα, χαμηλές ζημιές εξαιτίας της κρίσης και μικρές ανάγκες χρηματοδότησης.
Τα πλεονεκτήματα αυτά, αντισταθμίζονται από το υψηλό δημόσιο χρέος και το χειρότερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, αρκετά καλές είναι οι επιδόσεις του Τραπεζικού κλάδου και στο κριτήριο της χρηματοδότησης, αφού η εξάρτηση του από την αγορά χονδρικής και τη διατραπεζική είναι σχετικά μικρή. Ωστόσο όμως το Δημόσιο χρέος είναι ανάμεσα στα υψηλότερα της Ευρωζώνης αγγίζοντας επικίνδυνα στο 100% του ΑΕΠ.
Πολύ σωστά η κυβέρνηση, με το πρόγραμμα σταθερότητας, αποφάσισε ότι το κυρίαρχο θέμα δεν είναι ο περιορισμός των ελλειμμάτων, αλλά η αποφυγή των κοινωνικών επιπτώσεων στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα με παράλληλη διασφάλιση της ανάπτυξης.
Απαιτείται περαιτέρω πίεση στις Τράπεζες για να ενισχύσουν την ρευστότητα της αγοράς, οι οποίες σύμφωνα και με την έκθεση της Royal Bank of Scotland δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αφού ο κλάδος τους έχει καλές επιδόσεις!
Απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης τους στο πρόγραμμα ΤΕΜΠΕ, το οποίο δεν αρέσει στους τραπεζίτες και δεν το προωθούν φέροντας διάφορα προσχήματα, καθώς επίσης και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα!
Όσο αφορά το ΤΕΜΠΕ θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης, στο πρόγραμμα. Θα μπορούσε να εντάσσεται μια επιχείρηση πρώτα στο σχετικό πρόγραμμα, από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και κατόπιν έχοντας την έγκριση στα χέρια της η επιχείρηση να απευθύνεται στα πιστωτικά ιδρύματα. Τότε οι ρόλοι θα αντιστρέφονταν, οι τράπεζες θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιά θα χρηματοδοτήσει την συγκεκριμένη επιχείρηση!
Απαιτείται αύξηση των χρηματικών ποσών και επιτάχυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Κυρίως χρειάζεται άμεση υλοποίηση του ΕΣΠΑ του οποίου οι πόροι σε ποσοστό 80%, προέρχονται από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία σε ποσοστό επίσης 80% θα κατευθυνθούν στην περιφέρεια!
Απαιτείται άμεση υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης και μείωσης της ανεργίας με παράλληλη επιδότηση της εργασίας. Άμεση εφαρμογή του άρθρου 9 του Αναπτυξιακού Νόμου 3299, παρ.4 περί ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων και επιχορήγησης μέχρι 40%, για τα πρώτα πέντε χρόνια, του λειτουργικού τους κόστους ( υπηρεσίες νομικές, διοικητικές, συμβουλευτικές, δαπάνες για τόκους, μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού, δαπάνες ενέργειας, μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών, φόρων κλπ ). Η Ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο μέτρο!
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια, επομένως οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν έχουν ορίζοντα τετραετίας. Σήμερα οι πολίτες σε μεγάλα ποσοστά που φθάνουν το 65% δεν επιθυμούν πρόωρες εκλογές. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο στους επιχειρηματίες, οι οποίοι τρομάζουν στην σκέψη, ότι διαρκούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μπορεί να οδηγηθούμε σε διπλές εκλογές, έχοντας μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τεσσάρων μηνών.


13/2/2009

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009

Έρχονται νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

Κατατέθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2009 στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τις νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Να πούμε ότι οι αλλαγές αυτές μπορεί τελικά να μην ισχύσουν ακριβώς όπως θα τις παρουσιάσουμε παρακάτω, επειδή υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του σχεδίου νόμου στην Βουλή.Πάμε να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που προβλέπονται:


Η ενίσχυση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής για τις επενδύσεις που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο, ώστε να καταστεί ισοδύναμο με το κίνητρο της επιχορήγησης. Δηλαδή, η απαλλαγή από τη φορολογία των μη διανεμόμενων κερδών από την επένδυση θα ισούται με το ποσό της επιχορήγησης που εκάστοτε προβλέπεται. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι προτιμούν το κίνητρο της επιχορήγησης (δηλαδή την επιδότηση της επένδυση με 40 – 50%). Στόχος είναι να γίνει το κίνητρο της φόρο-απαλλαγής περισσότερο ελκυστικό. Μια συμβουλή που έχω να δώσω εδώ είναι ότι όποιος χρησιμοποιήσει το κίνητρο της φόρο-απαλλαγής, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει στην διάθεση του όλα τα χρήματα της επένδυσης. Για να μην έχει μπλεξίματα!

Προστίθενται νέες δραστηριότητες στις επιλέξιμες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, επιλέξιμες είναι και οι επενδύσεις που αφορούν στην τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση προϊόντων του αγροτικού τομέα, τα οποία έχουν υποστεί μεταποιητική δραστηριότητα (τυποποίηση προϊόντων δευτερογενούς τομέα που εντάσσονται πλέον στις περιφερειακές ενισχύσεις), όπως είναι το λάδι και το κρασί, με σκοπό να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές μονάδες στον τομέα αυτό. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, που προορίζεται για διάφορες χρήσεις (π.χ. για αγροτικές καλλιέργειες). Επιλέξιμες εξάλλου είναι και οι επενδύσεις επέκτασης υφιστάμενων κλειστών σταθμών αυτοκινήτων, εφόσον αυξάνεται η χωρητικότητά τους κατά περισσότερο από 40 θέσεις, πέραν των προβλεπόμενων από τον ΓΟΚ, για επιβατικά αυτοκίνητα και περισσότερο από 30 θέσεις για φορτηγά αυτοκίνητα ή άλλα βαρέα οχήματα. Οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού, με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι επιλέξιμες εφόσον η αποκτώμενη από την επένδυση ισχύς είναι έως 2 MW.

Για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουρισμού, προβλέπεται η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων στην κατηγορία των 4 ή και 5 αστέρων, ως προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Δηλαδή πλέον για να μπορέσει κάποιος να μπει στον Αναπτυξιακό και να κάνει εκσυγχρονισμό στο ξενοδοχείο του, θα μπορεί μόνον εάν το αναβαθμίσει σε 4 αστέρων και πάνω! Εδώ προβλέπω αντιδράσεις!

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα ορισμού τομέων ή κλάδων της οικονομίας εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, στους οποίους θα εγκρίνονται επενδυτικά σχέδια για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

Για την ορθολογικότερη εφαρμογή του νόμου και προκειμένου να βοηθηθεί η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές τις χώρας, προβλέπεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης για μία πενταετία ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένες επιχειρήσεις για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας και σε 20 εκατ. ευρώ, για τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες (όμιλος) επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Προβλέπεται η υποβολή και η εξέταση των επενδυτικών σχεδίων σε δύο κατηγορίες, αυτές που έχουν ύψος μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και αυτές που είναι μεγαλύτερες από το ποσό αυτό, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προβλέπεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων, που έχουν ενισχυθεί από τον επενδυτικό νόμο, να αποστέλλουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης για το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς δεν απαιτείται πλέον η προέγκριση (βεβαίωση επιλεξιμότητας της επενδυτικής δαπάνης), αλλά αρκεί η υποβολή της αίτησης πριν από την έναρξη των επενδυτικών σχεδίων.

Παρατείνεται κατά ένα έτος η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων για όσα υπήχθησαν στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 στην πρώτη φάση του, δηλαδή από την ψήφισή του έως τις 30-6-2007. Η παράταση αυτή δίνεται για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Αυτές είναι οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ακόμα δεν ισχύουν. Προβλέπεται σύντομα και μέσα στους επόμενους μήνες να εφαρμοστούν!

Στάθης Σαραφόπουλος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Που το πάει ο Σαραφόπουλος;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009.

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε μια "συγγραφική" έξαρση του πρώην βουλευτή Στάθη Σαραφόπουλου, ο οποίος με την συχνή αρθρογραφία του επιχειρεί μια πολιτική παρέμβαση στα της Δράμας. Η οποία, προφανώς είναι ηχηρή, αφού εστιάζει σε θέματα ανάπτυξης της Δράμας «φωτογραφίζοντας» συγκεκριμένα πρόσωπα της τοπικής πολιτικής ζωής και καθιστώντας σε κάθε αναγνώστη των άρθρων του ποιοι και γιατί έχουνε την ευθύνη, κατηγορώντας τους μάλιστα για ολιγωρία, προσωπικές τακτικές, ανικανότητα και έλλειψη πολιτικού οράματος.

Στο τελευταίο του άρθρο μάλιστα με τίτλο «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΩΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» επεξέτεινε ακόμα περισσότερο το «κατηγορητήριό» του μιλώντας για "τον λιγούρη της εξουσίας»" φωτογραφίζοντας - κατά κοινή αίσθηση -τον Κώστα Ευμοιρίδη, αναπαράγοντας εννοιολογικά και φραστικά το επιχείρημα του τελευταίου ότι «με επιβραβεύει ο Δραμινός λαός στις εκλογές».


Οπότε, ποιον πρωτίστως στοχοποιεί με τα άρθρα του δεν υπάρχει αμφιβολία .... ουδεμία.
Όμως, ο Στάθης Σαραφόπουλος στοχοποιεί και τη ΝΟΔΕ Δράμας, την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ εννοεί ως εντολοδόχο και εκτελεστή της βούλησης του Κώστα Ευμοιρίδη (αφού πρόεδρος της ΝΟΔΕ είναι ο κατέχων για πολλοστή φορά τη θέση του Αντινομάρχη και προνομιακός συνομιλητής του Νομάρχη κ. Θωμάς Ιωαννίδης).

Αναμενόμενη ήταν η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δράμας , η οποία επιχειρεί να «αδειάσει» το Στάθη Σαραφόπουλο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «Μοναδικός κριτής όλων είναι οι πολίτες που επικροτούν ή απορρίπτουν τους πολιτικούς».

Ο Στάθης όμως επανήλθε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δράμας δίνοντας στη δημοσιότητα μια δήλωση υπό τον τίτλο «Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΔΙΑΠΛΑΤΑ!»

Την Δευτέρα μάλιστα. φιλοξενήθηκε στο στούντιο του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού "STAR" στην εκπομπή των Παναγιώτη Ηλιάδη και Έλλης Οικονόμου, αποσαφηνίζοντας ότι δεν
ασκεί κριτική στην κυβέρνηση αλλά στους παράγοντες της Δράμας που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την κυβέρνηση της Ν .Δ.
Ο Στάθης όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του, σημειώνοντας σε μια αποστροφή του λόγου του ότι «Όσοι είναι σήμερα στην εξουσία της Δράμας μου χρωστάνε πολιτικά και δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα».
Πράγμα δηλαδή αδύνατον πρακτικά και τόσο ξένο με την πολιτική αφού το κατεξοχήν λαμπρό πεδίο της είναι αυτό του «δούνε και λαβείν».
Οι δημόσιες δηλώσεις του τύπου «Δεν επιθυμώ και δεν επιδιώκω τίποτα» που με τόση θέρμη επανέλαβε στο STAR, δεν θα μπορούσαν να έχουν πείσει κανέναν.
Απλώς, λέγονται για λόγους τακτικής και αποσκοπούν στη δημιουργία διαπραγματευτικής ισχύος από την πλευρά του.
Το τι επιθυμεί και που αποσκοπεί θα φανεί σύντομα. Ορισμένοι πρόλαβαν να γράψουν βάζοντας και το απαραίτητο ερωτηματικό (;) στο τέλος ότι «Πάει στο ΛΑΟΣ ο Σαραφόπουλος; Εξαρτάται.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές για τη Ν.Δ. και μόνο το ερωτηματικό αυτό που κάποιοι άφησαν να πλανάται τον ενισχύει


Τι ενισχύει;
Μα το είπαμε, την διαπραγματευτική του ισχύ.
Εάν δεν βρει τον χώρο που επιζητεί εντός της οικογένειας της Ν.Δ. για να διαδραματίσει έναν ρόλο θα τον αναζητήσει αλλού.
Όσο για αυτά που γράφει; Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς μαζί του ότι δεν εστιάζει σε αλήθειες.
Το θέμα είναι ΠΟΤΕ λέει κανείς αλήθειες.
Γιατί όταν αυτές λέγονται σε συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία δεν είναι ΑΔΟΛΕΣ. Κλείνω αντιγράφοντας το σχόλιο της Ρένας Τριανταφυλλίδου από τη στήλη της «ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ» στην εφημερίδα «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. «Τελικά σε αυτό το κόµµα, όλοι ενδιαφέpoνrαι για την πάρτη τους και το δήθεν ενδιαφέρον τους για τον τόπο, µοιάζει µε παραμύθι για μικρά παιδιά:


Γράφει ο Θανάσης Ρεπάκης

.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

Άμεση σύγκλιση Νομαρχιακής Συνέλευσης ζήτησε ο κ. Στάθης Σαραφόπουλος.

Σε συνέντευξη του, στον Τηλεοπτικό σταθμό STAR t.v. της Δράμας και στην εκπομπή ‘ παρεμβάσεις ‘της κ. Έλλης Οικονόμου και Παν. Ηλιάδη, ο Πρ. Βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στάθης Σαραφόπουλος τόνισε τα εξής:Ø Η αρθογραφία και οι δημόσιες τοποθετήσεις μου για την οικονομική πορεία του Ν. Δράμας, έγιναν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φίλους και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, την ιστορική προσφορά της Παράταξης μας στον τόπο, αλλά και σε όλους τους πολίτες του νομού μας, οι οποίοι αδικήθηκαν κατάφορα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν επιτρέπεται σήμερα με την Κυβέρνηση της Ν Δ , να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται σήμερα είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι ικανά να ανατρέψουν την καθοδική αναπτυξιακή πορεία του νομού, να μειώσουν την απόσταση που μας χωρίζει από τους υπολοίπους νομούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, της υπόλοιπης χώρας και να δώσουν την πολυπόθητη αναπτυξιακή πορεία.

Ø Ο νομός Δράμας ζει σήμερα την παγκόσμια οικονομική κρίση, και καλείται να την ξεπεράσει, με μία μεγάλη αρνητική παρακαταθήκη. Ότι η οικονομική κρίση στον νομό μας ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην μεταποίηση, που άγγιζαν το ένα τρίτο του παραγωγικού ιστού του νομού. Όλη αυτή την χρονική περίοδο, μέχρι και σήμερα πραγματοποιήθηκε η αποψίλωση του νομού, η αποβιομηχάνιση και η ανεργία του νομού στέφθηκε πρωταθλήτρια στην χώρα μας. Τα περισσότερα νοικοκυριά ζουν σήμερα με τις συντάξεις των μεταναστών του εξωτερικού κυρίως, της τρίτης ηλικίας. Οι εμπορικές επιχειρήσεις βλέπουν κάθε χρόνο να μειώνονται κατακόρυφα οι πωλήσεις τους. Και τέλος ο αγροτικός τομέας βρίσκεται επίσης σε κρίση, όταν αυξάνεται το κόστος παραγωγής και οι τιμές των προϊόντων μειώνονται Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός κυβερνητικού προγράμματος ικανού να δώσει διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα του νομού! Το έργο της κυβέρνησης για την περιοχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας του νομού Δράμας, το οποίο θα καταρτίσουν και θα προτείνουν οι θεσμοθετημένοι φορείς της Δράμας!.

Ø Ποτέ μέχρι σήμερα δεν κλήθηκαν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτές, Πρ. Βουλευτές, Πολιτευτές, πρώην Πρόεδροι και τα μέλη της ΝΟΔΕ, του Ν. Δράμας σε κοινή σύσκεψη τόσο για οργανωτικά θέματα όσο και για θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας. Δεν επιτρέπεται, η κυβέρνηση, να απολογείται σήμερα για παραλείψεις και τις συμπεριφορές ορισμένων ευεργετημένων στελεχών της, η οποία προσβάλλει τα μέλη και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Καλώ την ΝΟΔΕ Δράμας, βάσει του Κανονισμού Περιφερειακής Οργάνωσης, άρθρο 23 & 1.2., να συγκαλέσει Νομαρχιακή Συνέλευση με μοναδικό θέμα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.Δράμα 10/2/2009αι πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.