Σάββατο 21 Μαρτίου 2009

Ο Θούριος του Ρήγα Βελεστινλή !


olympiada
Δείτε και ολόκληρο τον αξεπέραστο όρκο τιμής και αγώνα από το paideia-gr.
Όπως έχετε δει τις τελευταίες μέρες βάζουμε κείμενα των πρωταγωνιστών των ημερών της επανάστασης. Κι αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι είναι πανεπιστήμονες και εκφέρουν εντελώς ανιστόρητες απόψεις. Ένα παράδειγμα ήταν και το κείμενο του Υψηλάντη που μιλάει για τον αφορισμό του και που βέβαια όσοι πολεμούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία εσκεμμένα αγνοούν (δείτε εδώ).
Ας αφήσουμε τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να μιλήσουν.
Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά,μονάχοι σα λεοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά;

Σπηλιαίς να κατοικούμε, να βλέπωμεν κλαδιά,να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;
Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;
Καλλιώναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,παρά σαράντα χρόνοι, σκλαβιά και φυλακή.
Τι σ’ ωφελεί αν ζήσεις, και είσαι στη σκλαβιά;στοχάσου πως σε ψαίνουν, καθ’ ώραν στην φωτιά.
Βεζύρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθήςο τύραννος αδίκως σε κάμνει να χαθής.
Δουλεύεις όλ’ ημέρα, σε ό,τι κι αν σε πη,κι’ αυτός πασχίζει πάλιν, το αίμα σου να πιη.
Ο Σούτζος, κι’ ο Μουρούζης, Πετράκης, ΣκαναβήςΓκίκας και Μαυρογένης, καθρέπτης, ειν’ να ιδής.
Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί,σκοτώθηκαν κι’ αγάδες, με άδικον σπαθί.
Κι’ αμέτρητ’ άλλοι τόσοι, και Τούρκοι και Ρωμιοί,ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καμμιά ‘φορμή.

Ελάτε μ’ έναν ζήλον, σε τούτον τον καιρόν,να κάμωμεν τον όρκον, επάνω στον σταυρόν.
Συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν να βάλωμεν εις όλα, να δίδουν ορισμόν.
Οι νόμοι ναν’ ο πρώτος, και μόνος οδηγός,και της πατρίδος ένας, να γένη αρχηγός.
Γιατί κ’ η αναρχία, ομοιάζει την σκλαβιά,να ζούμε σαν θηρία, είν’ πλιο σκληρή φωτιά.
Και τότε με τα χέρια, ψηλά στον ουρανόνας πούμ’ απ’ την καρδιά μας, ετούτα στον Θεόν.
Εδώ σηκώνονται οι πατριώται ορθοί,και υψώνοντες τας χείρας προς τον ουρανόν,κάμνουν τον όρκον.
Όρκος κατά της τυραννίας και της αναρχίας.

Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σε,στην γνώμην των τυράννων, να μην έλθω ποτέ.
Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ,εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ.
Εν όσω ζω στον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός,για να τους αφανίσω, θε νάναι σταθερός.
Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν,αχώριστος για ναμαι, υπό τον στρατηγόν.Κι αν παραβώ τον όρκον, ν’ αστράψ’ ο ουρανός,και να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός.
Τέλος του όρκου
Σ’ ανατολή και δύσι, και νότον και βοριά,για την πατρίδα όλοι, νάχωμεν μια καρδιά.

Στην πίστιν του καθ’ ένας, ελεύθερος να ζη,στην δόξαν του πολέμου, να τρέξωμεν μαζί.
Βουλγάροι κι’ Αρβανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή,
Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,πως είμαστ’ αντριωμένοι, παντού να ξακουσθή.
Όσ’ απ’ την τυραννίαν, πήγαν στην ξενητιάστον τόπον του καθ’ ένας, ας έλθη τώρα πλιά.
Και όσοι του πολεμου, την τέχνην αγροικούνΕδώ ας τρέξουν όλοι, τυράνους να νικούν.
Η Ρούμελη τους κράζει, μ’ αγκάλαις ανοιχταίς,τους δίδει βιό και τόπον, αξίαις και τιμαίς.
Ως ποτ’ οφφικιάλος, σε ξένους Βασιλείς;ένα να γένης στύλος, δικής σου της φυλής.
Κάλλιο για την πατρίδα, κανένας να χαθήή να κρεμάση φούντα, για ξένον στο σπαθί.
Και όσοι προσκυνήσουν, δεν είναι πλιό εχθροί,αδέλφια μας θα γένουν, ας είναι κ’ εθνικοί.
Μα όσοι θα τολμήσουν, αντίκρυ να σταθούν,εκείνοι και δικοί μας, αν είναι, ας χαθούν.
Σουλιώταις και Μανιώταις, λιοντάρια ξακουστάως πότε σταις σπηλιαίς σας, κοιμάστε σφαλιστά;
Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυρ’ αητοί,κι’ Αγράφων τα ξεφτέρια, γεννήστε μια ψυχή.
Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσετε για μια,και αίμα των τυράννων, ρουφήστε σα θεριά.
Του Σάββα και Δουνάβου, αδέλφια Χριστιανοί,με τ’ άρματα στο χέρι, καθ’ ένας ας φανή,
Το αίμα σας ας βράση, με δίκαιον θυμόν,μικροί μεγάλ’ ομώστε, τυράννου τον χαμόν.
Λεβέντες αντριωμένοι, Μαυροθαλασσινοί,ο βάρβαρος ως πότε, θε να σας τυραννή.
Μην καρτερήτε πλέον, ανίκητοι Λαζοί,χωθήτε στο μπογάζι, μ’ εμάς και σεις μαζί.
Δελφίνια της θαλάσσης, αζδέρια των νησιών,σαν αστραπή χυθήτε, χτυπάτε τον εχθρόν.
Της Κρήτης και της Νύδρας, θαλασσινά πουλιά,καιρός ειν’ της πατριδος, ν’ ακούστε την λαλιά.
Κι’ οσ’ είστε στην αρμάδα, σαν άξια παιδιά,οι νόμοι σας προστάζουν, να βάλετε φωτιά.
Μ’ εμάς κι εσείς Μαλτέζοι, γεννήτ’ ένα κορμί,κατά της τυραννίας, ριχθήτε με ορμή.
Σας κράζει η Ελλάδα, σαν θέλει σας πονεί,ζητά την συνδρομήν σας, με μητρικήν φωνή.
Τι σκέκεις Παζβαντζιόγλου, τόσον εκστατικός;τεινάξου στο Μπαλκάνι, φώλιασε σαν αητός.
Τους μπούφους και κοράκους, καθόλου μην ψηφάς,με τον ραγιά ενώσου, αν θέλης να νικάς.
Συλήστρα και Μπραϊλα, Σμαήλι και Κιλί,Μπενδέρι και Χωτήνι, εσένα προσκαλεί.
Στρατεύματα σου στείλε, κ’ εκείνα προσκυνούνγιατί στην τυραννίαν, να ζήσουν δεν μπορούν.
Γγιουρντζή πλιά μη κοιμάσαι, συκώσου με ορμήν,τον Προύσια να μοιάσης, έχεις την αφορμήν.
Και συ που στο Χαλέπι, ελεύθερα φρονείςπασιά καιρόν μη χάνεις, στον κάμπον να φανής.
Με τα στρατεύματά σου, ευθύς να συκωθής,στης Πόλης τα φερμάνια, ποτέ να μη δοθής.
Του Μισιριού ασλάνια, για πρώτη σας δουλειά,δικόν σας ένα μπέη, κάμετε βασιλιά.
Χαράτζι της Αιγύπτου, στην Πόλ’ ας μη φανή,για να ψοφήσ’ ο λύκος, όπου Σας τυραννεί.
Με μια καρδιάν όλοι, μια γνώμην, μια ψυχή,χτυπάτε του τυράννου, την ρίζα να χαθή.
Ν’ ανάψωμεν μια φλόγα, σε όλην την Τουρκιά,να τρέξ’ από την Μπόσνα, και ως την ΑραπιάΨηλά στα μπαϊράκια, συκώστε τον σταυρόν,και σαν αστροπελέκια, χτυπατε τον εχθρόν.
Ποτέ μη σταχασθήτε, πως είναι δυνατός,καρδιοκτυπά και τρέμει, σαν τον λαγόν κι’ αυτός.
Τρακόσοι Γγιρτζιαλήδες, τον έκαμαν να ιδή,πως δεν μπορεί με τόπια, μπροστά τους να ευγή.
Λοιπόν γιατί αργήτε, τι στέκεσθε νεκροί;ξυπνήστε μην είστε ενάντιοι κ’ εχθροί.Πως οι προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά,για την ελευθερίαν, πηδούσαν στη φωτιά.
Έτζι κ’ ημείς, αδέλφια, ν’ αρπάξωμεν για μιατ’ άρματα, και να βγούμεν απ’ την πικρή σκλαβιά.
Να σφάξωμεν τους λύκους, που στον ζυγόν βαστούν,και Χριστιανούς και Τούρκους, σκληρά τους τυραννούν.
Στεργιάς και του πελάγου, να λάμψη ο σταυρός,και στην δικαιοσύνην, να σκύψη ο εχθρός.
Ο κόσμος να γλυτώση, απ’ αύτην την πληγή,κ’ ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια εις την γη.

"Μια ψυχολογία κρίσης"

Εχω ακούσει πολλά για την τηλεόραση.
Αλλοτε βάσιμες αιτιάσεις, άλλοτε αβάσιμες ανοησίες. Ποτέ δεν πίστευα όμως ότι θα ακούσω πως η τηλεόραση ευθύνεται επειδή δημιουργεί στον έλληνα πολίτη «μια ψυχολογία κρίσης».
Με άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει κρίση αλλά επειδή οι τηλεοράσεις δεν έχουν τι να παίξουν αποφάσισαν να εφεύρουν μια κρίση για να τρομοκρατούν τον κόσμο.
Ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και ιδιαιτέρως κολακευτική- για τις τηλεοράσεις...
Διότι αποδεικνύει ότι όλη η ανθρωπότητα είναι ανάστατη επειδή το αποφάσισαν τα δελτία των οκτώ.
Και ότι ο Ομπάμα, ο Σαρκοζί, ο Μπράουν, η Μέρκελ και δεν ξέρω ποιος άλλος βάζουν τα δυνατά τους για να μην τους την πέσει το Μega, το οποίο αυτοβούλως κήρυξε τον πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Δυστυχώς, δεν είναι έτσι. Και λέω δυστυχώς διότι, αν η κρίση ήταν μια εικονική τηλεοπτική πραγματικότητα, θα ήταν και εύκολο να αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν είναι. Χθες εκατομμύρια άνθρωποι παρέλυσαν τη Γαλλία όχι επειδή τους τρόμαξαν οι ειδήσεις αλλά επειδή χάνουν τις δουλειές τους και βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να μειώνεται.

Δεν φταίνε όμως μόνο όσοι διακινούν τέτοιες ανοησίες. Φταίνε και αυτοί που τις σιγοντάρουν. Διότι δεν μπορεί η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να περιγράφουν (και πολύ σωστά) την κατάσταση με τα μελανότερα χρώματα και την ίδια στιγμή να καλλιεργούν υποδορίως στον πολίτη την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να τη βγάλει καθαρή στο τζάμπα. Αυτά δεν πάνε μαζί.
Για να το πούμε και πάλι: αναίμακτη έξοδος από την κρίση δεν υπάρχει. Ούτε δεξιά ούτε αριστερή, ούτε «πράσινη» ούτε «κόκκινη» ούτε «κανελιά με βούλες».
Το πρόβλημα ξεπερνά όλον τον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται, ό,τι κι αν πρεσβεύει. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικοί εταίροι για το πρόβλημα.
Σίγουρα δεν μπορούν να αρκεστούν στην απραξία και στα μέτρα- «ασπιρίνες» της κυβέρνησης, στη μονότονη γκρίνια του ΠαΣοΚ ή στις αοριστολογίες των υπολοίπων. Οταν παίζεται το μέλλον της χώρας, η αρλούμπα και ο παλαιοκομματισμός θα έπρεπε να τεθούν στο περιθώριο.
Αλλά δεν θα τεθούν. Με πρώτους τους επιφανείς συναδέλφους μου που από όλα τα ανεπαρκή κυβερνητικά μέτρα ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαιτέρως για την έκτακτη εισφορά επειδή αυτήν θα πληρώσουν οι ίδιοι.
Για να αποδειχθεί άλλη μία φορά ότι για την κοινωνική δικαιοσύνη κόπτονται πολλοί, αρκεί να μην περνάει από την τσέπη τους.
jpretenteris@dolnet.gr
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=6&artId=251379

Το δημοσιογραφικό ιερατείο

Θύμιος Παπανικολάου
Το καθεστώς των ΜΜΕ είναι μια δικτατορία της ψευτιάς και της αμάθειας: Μια συνήθεια του αίσχους. Μια «μηχανή» που σε καθιστά «κωφάλαλο, ανίκανο να ακούσεις, ανήμπορο να μιλήσεις και τυφλό σε ό,τι είναι απαγορευμένο να κοιτάξεις».
Όπως κάθε δικτατορική «μηχανή», έτσι και η «μηχανή» των ΜΜΕ, ιδιαίτερα των καναλιών, δεν είναι απλώς στείρα, αλλά μισεί θανάσιμα κάθε τι που κινείται μέσα στην κοινωνία.
Είναι ικανή μόνο για «νεκροταφεία της σκέψης».
Δε μπορεί να παράγει τίποτε άλλο από ρουφιάνους και μυστικές αστυνομίες της ζωής μας.
ΣΗΜΕΡΑ, βλέπουμε ότι αυτό το μακάβριο καθεστώς των ΜΜΕ ανυψώνει σε υπέρτατη αρετή, όχι μόνο το ψέμα, αλλά και το χαφιεδισμό. Είναι μακάβριο να ακούς τα νέα αδίστακτα φυντάνια αυτού του καθεστώτος να εμφανίζουν θορυβωδώς την ανηθικότητα ως «ηθική», τον χαφιεδισμό (τις παρακολουθήσεις, τις κρυφές κάμερες, τα καρφώματα και τις καταγραφές των προσωπικών συνομιλιών) ως αρετή και γενναία πράξη.
Για όλα αυτά τα λαρύγγια των φασιστικών κοπράνων το μόνο «θάρρος» που δεν ατιμάζει είναι το να προωθείς και να στηρίζεις όλα τα ψέματα, τις υπερβασίες, τις ανομίες και τις βρωμιές του Κράτους, του παρακράτους και των διαπλεκόμενων μυστικών υπηρεσιών...
Ωστόσο, αυτό το μονοπώλιο του τρόμου και του βόθρου, κρύβεται πίσω από τα απορρίμματά του: Τα αποτρόπαια αποστήματά του.
Χάνουμε έτσι το δάσος πίσω από το δέντρο. Μένουμε στις «αποφύσεις» (Μάκης, Θέμος κ.λπ), στους κλόουν ή σε κάτι ανεκδιήγητους νέους «αρουραίους» και χάνουμε το «έδαφος» που γεννάει και εκκολάπτει αυτά τα αποκρουστικά «σκιάχτρα».

Γιατί σαν «σκιάχτρα» χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιηθούν από το δημοσιογραφικό ιερατείο, για να διασωθεί το ίδιο.
Το μορφωτικό παράσημο
«Ο ρατσισμός της ευφυΐας», γράφει ο Πιέρ Μπουρντιέ, είναι χειρότερος από τους λοιπούς. Αυτό το μορφωτικό παράσημο της κοινωνικής διάκρισης υπερασπίζονται (και εμπορεύονται) οι διαχειριστές και μεταπράτες των ιδεών, οι κάτοχοι των μορφωτικών προνομίων.
Οι διαχειριστές και μεταπράτες της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας έχουν αποκτήσει σήμερα, με την κυριαρχία της εικόνας και των ισχυρών, διαπλεκόμενων, βιομηχανικών συγκροτημάτων,
ΤΕΡΑΣΤΙΑ κοινωνική σπουδαιότητα, από το γεγονός ότι κατέχουν το μονοπώλιο στα εργαλεία της παραγωγής και διάδοσης της πληροφορίας σε ευρεία κλίμακα και, δια μέσου αυτών των εργαλείων, το μονοπώλιο στην πρόσβαση των πολιτών, καθώς και των άλλων πολιτισμικών παραγωγών: επιστημόνων, καλλιτεχνών, συγγραφέων κ.λπ.
«Αν και κατέχουν, παρατηρεί ο Μπουρντιέ, μια κατώτερη, κυριαρχημένη θέση μέσα στα πεδία πολιτισμικής παραγωγής, ασκούν μια εξαιρετική μορφή κυριαρχίας: έχουν την εξουσία πάνω στα μέσα δημόσιας έκφρασης, δημόσιας ύπαρξης, δημόσιας γνωστοποίησης, πρόσβασης στη δημόσια φήμη (πράγμα που, για ορισμένους πολιτικούς και ορισμένους διανοούμενους, αποτελεί κεφαλαιώδες διακύβευμα). Γι αυτό το λόγο και περιβάλλονται (τουλάχιστον οι πιο ισχυροί) από μια ευυποληψία η οποία συνήθως είναι δυσανάλογη με τις διανοητικές τους ικανότητες...»
Όταν, συνεπώς, κατέχεις και μονοπωλείς το προνόμιο στη δημόσια θέα και στην έκφραση σε ευρεία κλίμακα, τότε δεν μπορεί παρά να παράγεις και αναπαράγεις τις ιδέες, την ηθική και την πρακτική της εξουσίας της αγοράς.
Τα κοινωνικά προνόμια του πνευματικού και δημοσιογραφικού ιερατείου κατασκευάζουν τη συντεχνιακή συνοχή και συνενοχή της εξουσίας τους.
Ο λόγος αυτών των ελίτ εξουσίας δεν υπερασπίζεται μόνο την ιεραρχία των εξουσιών, αλλά επιβάλλει και τη σιωπή.
Ασκεί μια βία αόρατη πολλές φορές, αλλά καταθλιπτική. Οι παρουσιαστές των τηλεοπτικών ειδήσεων, οι εμψυχωτές των συζητήσεων και οι σχολιαστές έχουν γίνει καθοδηγητές συνείδησης, αυτοαναγορεύονται κυνικά, χωρίς να χρειάζεται να πιεστούν υπερβολικά, σε φερέφωνα της οικονομικής, κοινωνικής εξουσίας και των πολιτικών υπηρετών της. Δηλαδή σε φερέφωνα της κατεστημένης ιδεολογίας και ηθικής.
Επιπλέον, οι προνομιούχες πνευματικές και δημοσιογραφικές ελίτ είναι και άμεσα (πρακτικά) υποταγμένες στην οικονομική εξουσία και τους μηχανισμούς της: Υπάλληλοι των βιομηχανικών συγκροτημάτων της ενημέρωσης.
Κερδίζουν δηλαδή και κύρος και χρήματα με σκοπό να προπαγανδίζουν τις «αξίες» της αγοράς και του κέρδους, να ελέγξουν τη σκέψη και την κατήχηση των πολιτών, να εξωραΐσουν τα εγκλήματα και τη διαστροφή της εξουσίας, να στηρίξουν τα αφεντικά τους. Και Φυσικά να παίξουν και τα οποιαδήποτε πολιτικά παιχνίδια αυτών των αφεντικών.
Το ιδεολογικό φέουδο
Το ιδεολογικό αυτό ιερατείο της εξουσίας, το οποίο είναι ένα φέουδο διανοουμένων και δημοσιογράφων, είναι το πιο επικίνδυνο και υποκριτικό. Ενώ απολαμβάνουν όλοι αυτοί σκανδαλωδώς τα οικονομικά και κοινωνικά προνόμια του καθεστώτος και αποτελούν τον ψυχολογικό θεματοφύλακα των ιδεών, «αξιών», και της «ηθικής» της παγκοσμιοποίησης (δηλαδή της σύγχρονης εφιαλτικής βαρβαρότητας), εμφανίζονται και αυτοπροβάλλονται ως ουδέτεροι και αδέσμευτοι, ως εχθροί της εξουσίας και ...δημοκρατικά ευαίσθητοι!
Ο τρομοκρατικός εξουσιαστικός τους λόγος περιτυλίγεται με το τσόφλι της προοδευτικότητας και του δημοκρατισμού. Και στο όνομα της «προόδου» (πρόοδος γι αυτό το ιερατείο είναι οι ανάγκες και οι βουλές της πλανητικής τάξης) και της «δημοκρατίας» (της δημοκρατίας των δυνάμεων της εξουσίας) καρατομούν καθετί που ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτών των μονόδρομων καθεστωτικών αντιλήψεων της «προόδου» και της «δημοκρατίας».
Αυτό το ιερατείο είναι που εξωράισε όλες τις εθνικές προδοσίες και τα εγκλήματα του «εκσυγχρονιστικού» κράτους-παρακράτους.
Αυτό το ιερατείο είναι που συκοφάντησε με στραταρχική αυθάδεια, αλλά και δολιότητα την εξέγερση της νεολαίας, που πρωτοστατεί στη δυσφήμιση κάθε λαϊκής κινητοποίησης, που σιωπά ιδιαιτέρως μπροστά στα φρικώδη εγκλήματα του πλανητικού ιμπεριαλισμού, στη γλοιώδη υποκρισία των Αμερικανών και Ευρωπαίων ηγετών.
Αυτό το ιερατείο είναι που αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να σβήσει την ιστορία, τις αγωνιστικές μας παραδόσεις, να στιγματίσει τον ελληνικό λαό σαν «εθνικιστή» και «ρατσιστή», να εδραιώσει τα νέα ιμπεριαλιστικά ιδεολογήματα και να αποδομήσει και αυτούς ακόμα τους μηχανισμούς της νόησης...
Όλοι λοιπόν αυτοί που κρατάνε κλειδωμένη τη «δημοκρατική ευαισθησία» τους μπροστά στα θηριώδη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μπροστά στις τερατωδίες, τη διαφθορά και τα σκάνδαλα των αφεντικών τους, μπροστά στην οργιώδη τηλεοπτική βία και παραπληροφόρηση (στην οποία και οι ίδιοι συμμετέχουν), την ξεκλειδώνουν, ξαφνικά, όταν κάποιοι του σιναφιού τους υπερβαίνουν τα όρια, ανοίγουν ρωγμές στον οχετό της εξουσίας τους και υπονομεύουν τη συνοχή της συνενοχής τους.
Τότε θυμούνται τις έννοιες της «σκανδαλοθηρίας», των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», των «προσωπικών δεδομένων» κ.λπ...
Η «ηθική» τους!
Η ηθική όλων αυτών των υπόδουλων «στοχαστών», των διαχειριστών και μεταπρατών των ιδεών και της ψυχαγωγίας αποτελείται από συμβατικούς κανόνες: Κανόνες που συγκαλύπτουν τα συμφέροντά τους, τις ορέξεις τους και τους φόβους τους.
Στην πλειονότητά τους είναι έτοιμοι για κάθε προστυχιά (εγκατάλειψη πεποιθήσεων, δολιότητα, προδοσία) για χάρη της φιλοδοξίας και της απληστίας.
Στην ιερή σφαίρα του ατομικού συμφέροντος ο σκοπός αγιάζει κάθε μέσο. Τότε η «δημοκρατική τους ευαισθησία» μετατρέπεται σε καταιγίδα συκοφαντιών, σε ιδεολογικό, τρομοκρατικό χέρι των «νταβατζήδων» τους και των παρακρατικών τους μηχανισμών.
Θορυβούν π.χ. για το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής μόνο τότε που θίγονται τα ιερά και τα όσια του «ιδιωτικού συμφέροντος», δηλαδή μόνο όταν γίνονται δημόσια θέα τα εγκλήματα των «νταβατζήδων» ή οι λαμογιές του σιναφιού τους.
Όταν όμως οι «νονοί» του κεφαλαίου προγράψουν κάποιον και διατάξουν την πολιτική εκκαθάριση προσώπων, τότε σαν ύαινες ρίχνονται να κατασπαράξουν τα θύματα του πολιτικού παιχνιδιού, να λασπώσουν την ιδιωτική τους ζωή και να βγάλουν στη δημόσια θέα όλων των ειδών τα προσωπικά...
Και φυσικά, όταν διασύρονται οι άνθρωποι χωρίς εξουσία, οι απλοί πολίτες ή οι αντίπαλοι του καθεστώτος, τότε καταπίνουν τη γλώσσα τους ή συμμετέχουν και οι ίδιοι...
Αυτοί, λοιπόν, οι αδίστακτοι και εγωπαθείς ηθικολόγοι Φιλισταίοι, που διψούν μέχρι τρέλας για δύναμη και εξουσία και υπερασπίζονται με «δημοκρατική», δραματική αφέλεια τους οικονομικούς και παρακρατικούς «νονούς», κραυγάζουν κατά κάποιων ακραίων κρουσμάτων δημοσιογραφικής παραβατικότητας και αλητείας.
Ηθικολογούν ασυστόλως για τα υποπροϊόντα του δικού τους καθεστώτος, για τα δικά τους «τέκνα» της δικής τους διεφθαρμένης αδηφαγίας και απληστίας...
Οι «κραυγές» θα είχαν κάποια βάση, εάν γινόντουσαν από μια θέση ανατρεπτική, δηλαδή εάν απεκάλυπταν όλη την παθολογία του συστήματος και των ΜΜΕ και αμφισβητούσαν ΡΙΖΙΚΑ και τους εαυτούς τους που αποτελούν τα βασικά ιδεολογικά και πολιτικά γρανάζια αυτού του συστήματος της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.
Οι «κραυγές», όμως όλων αυτών των ελίτ της εξουσίας είναι δόλιες και υποκριτικές: Μια βροντώδης υποκρισία!
Επιχειρούν να διασώσουν το καθεστώς που εξυπηρετούν και να κρυφτούν και οι ίδιοι πίσω από τους ακραίους «γενίτσαρους» και τους κλόουν του φυράματός τους...
Αυτό που ενοχλεί είναι ότι αυτοί οι «ακραίοι» και οι κλόουν χαλάνε την ομελέτα, υπονομεύουν τον συνεκτικό ιστό της εξουσίας τους.
Δεν ενοχλεί η «αισθητική» της σκανδαλοθηρίας και του πορνογραφικού θεάματος.
Αυτή είναι η «αισθητική» της εμπορευματικής παθολογίας και της ιδεολογίας των ΜΜΕ.
Αυτή την ιδεολογία των επιδειξιμανών και οφθαλμοπορνικών καθηλώσεων θεμελιώνουν και αναπαράγουν καθημερινά τα τηλεοπτικά κανάλια.
Ούτε ακόμα ενοχλεί ο χαφιεδισμός, οι κρυφές κάμερες, οι παρακολουθήσεις και οι βιντεοσκοπήσεις.
Αυτά αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του εξουσιαστικού ολοκληρωτισμού, της φαιάς δικτατορίας των ΜΜΕ.
Αυτό που ενοχλεί, είναι ο υπερβάλλων ζήλος κάποιων, που μέσα στην τρέλα της αναρρίχησης και τη μέθη της εξουσίας, ξεπερνούν κάποια όρια και έτσι βάζουν σε κίνδυνο τη συνοχή της συνενοχής και υπονομεύουν το «κύρος» του δημοσιογραφικού και πνευματικού ιερατείου...

Προσπάθεια για τόνωση της "πραγματικής οικονομίας"

Στοχευμένα ευρωπαϊκά μέτρα για την πραγματική οικονομία
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009
Η Ε.Ε. συνεχίζει τις προσπάθειες αναχαίτισης της κρίσης, χωρίς πρόσθετα μέτρα ανάκαμψης, αλλά με επικέντρωση των προσπαθειών στο συντονισμό ενεργειών της χωρών-μελών σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Στο «μέτωπο» της πραγματικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υιοθέτησαν το πακέτο της
Κομισιόν για άμεση διάθεση 5 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στους τομείς της ενέργειας (διασύνδεση δικτύων) και ανάπτυξης της υπαίθρου (προώθηση γρήγορου Ιντερνετ στην Περιφέρεια).
Από το παραπάνω ποσό θα επωφεληθεί και η Ελλάδα, η οποία θα συμμετάσχει σε τρία σχέδια.


Το πρώτο αφορά στην κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού Ελλάδα-Ιταλίας που μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία μέσω Τουρκίας με 100 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Κομοτηνής-Χάσκοβο με 45 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο σχέδιο έχει προϋπολογισμο 80 εκατ. ευρώ και αφορά 12 χώρες, που θα υποβάλουν μικρά προγράμματα στον τομέα της ενέργειας.


Η απόφαση θέτει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση την έναρξη υλοποίησης των σχεδίων εντός του 2009, δεδομένου ότι η κοινοτική συνεισφορά εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Υποχώρηση Μέρκελ
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και μετά από σχετική υποχώρηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, η οποία ήταν αρχικά αρνητική, συμφώνησαν να αυξήσουν από 25 σε 50 δισ. ευρώ τον ετήσιο προϋπολογισμό του κοινοτικού μέσου για τη δανειοδότηση χωρών-μελών εκτός Ευρωζώνης, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών.
Οι «27» ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα της παγκόσμιας κοινότητας, αποφάσισαν να διπλασιάσουν τη συνεισφορά της Κοινότητας στους πόρους του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Το «πακέτο» των 5 δισ. ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινοτικών μέτρων ανάκαμψης, ενώ προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι τα έργα αυτά να ξεκινήσουν εντός τους έτους.
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν από το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωβουλή να καταλήξουν σε λήψη οριστικών αποφάσεων πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων και χωρών και τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών.
Εξυγίανση
Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών των κρατών-μελών, ώστε αυτή να συμβαδίζει με την ανάκαμψη της οικονομίας. Τα χρονοδιαγράμματα για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση κάθε χώρας, αναφέρουν τα συμπεράσματα, επιβεβαιώνοντας ότι η προθεσμία σε κάθε κυβέρνηση θα δίνεται «α λα καρτ».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και την απασχόληση θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά έγκαιρο, στοχοθετημένο και προσωρινό τρόπο, ταυτόχρονα δε να τηρούν τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: προαγωγή του ανοίγματος εντός της εσωτερικής αγοράς και έναντι τρίτων χωρών εξασφάλιση αμεροληψίας έναντι προϊόντων και υπηρεσιών από άλλα κράτη-μέλη.
Αναβολή
Στροφή 180 μοιρών έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο θέμα της απασχόλησης, ματαιώνοντας την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 7ης Μαΐου στην Πράγα.
Κατά της προγραμματισμένης αρχικά Συνόδου Κορυφής για την απασχόληση, τάχθηκαν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι με δεδομένο πως η συνάντηση αυτή δεν θα οδηγούσε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, θα έστελνε ένα αρνητικό μήνυμα στην κοινή γνώμη ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές.
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣΣυνέντευξη - βόμβα Πολύδωρα στο "Βήμα"


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:
Φωτιές στη κυβέρνηση αναμένεται να ανάψει με την συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στο «Βήμα της Κυριακής» και τον καλό συνάδελφο Βασίλη Χιώτη ο πρώην υπουργός Βύρωνας Πολύδωρας, αφού έρχεται να "χτυπήσει" σε μια χρονική συγκυρία που τα πράγματα στην Δημόσια Τάξη είναι πολύ άσχημα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του parapolitika.gr ο Πολύδωρας υπεραμύνεται της πολιτικής που ακολούθησε στην Κατεχάκη και θυμίζει προς τα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης ότι για τους κουκουλοφόρους τα είχε πει πριν από τρία χρόνια.
Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει -όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες- η απάντηση που δίνει για το ενδεχόμενο συνεργασίας Ν.Δ. - ΛΑ.Ο.Σ., αφού αφήνει αιχμές για τους θαυμαστές της στρατηγικής επιλογής του μεσαίου χώρου.
Ο Πολύδωρας ουσιαστικά επιτίθεται σε όσους πιστεύουν ότι για ενισχύσει την θέση της η Ν.Δ. στο μεσαίο χώρο θα πρέπει να περιοριστούν οι δεξιοί.
Πάντως, ο πρώην υπουργός εν κατακλείδι εκτιμά ότι παρά τις δυσκολίες ότι η Ν.Δ. θα κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προς απογοήτευση των δημοσκόπων και της διαπλοκής.
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Στη συνέντευξη που θα δημοσιευτεί στο «Βήμα της Κυριακής» ο Β. Πολύδωρας κάνει εκτενή αναφορά και στην τηλεοπτική δικτατορία.

Καλές ειδήσεις που δεν αναπαράγονται...γιατί είναι καλές ειδήσεις!

> Στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων…
Η εισοδηματική πολιτική για το 2009, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Γιάννης Παπαθανασίου, υπηρετεί την αδιαπραγμάτευτη επιλογή της Κυβέρνησης να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, και να συνεισφέρουν οι οικονομικά ισχυρότεροι στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.
> Για μια κοινωνία ανθρωπιάς, ένα κράτος με ευαισθησία και ασφάλεια…
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης στοχεύουν στην εξυγίανση του σωφρονιστικού συστήματος, την εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης και την έμπρακτη παρουσία του κράτους στο πλευρό όλων των πολιτών.
> Λύση ευθύνης και προοπτικής στην Ολυμπιακή…
Παρά τη δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία, η Κυβέρνηση δρομολόγησε την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουμένων. Οι διαδικασίες απέσπασαν τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα λειτουργήσουν ως «πιλότος» για αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον.
> Στο πλευρό των μικρομεσαίων, στη δύσκολη συγκυρία…
Ενισχύσεις ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους.
> Εκταμίευση αποζημιώσεων για τους αγρότες…
Ξεκίνησε από τις 17 Μαρτίου η καταβολή ενισχύσεων ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ σε 200.000 αγρότες, ανεξάρτητα από το πακέτο των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τις αποζημιώσεις σε βασικά αγροτικά προϊόντα.
> Εξόρυξη πετρελαίου στην Καβάλα…
Μια επένδυση της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ για την εξόρυξη πετρελαίου στην Καβάλα, θα αποδώσει το 40% των εσόδων στο δημόσιο.
> Θέρμανση και ζεστό νερό για τη Φλώρινα…
Με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την εθνική και τοπική οικονομία, ικανοποιούνται οι ανάγκες θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού, για τους κατοίκους της Φλώρινας, στο πλαίσιο έργου συνολικής δαπάνης 82 εκατομμυρίων ευρώ.
> Φθηνότερο φυσικό αέριο σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία…
Μείωση της τάξης του 20% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2009, επιτυγχάνεται στις τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, μέσω ειδικής ρύθμισης.
> Δορυφορικό Internet στα Πομακοχώρια…
στα οποία εγκαθίσταται πιλοτικά τερματικός παροχής δορυφορικού Internet, σε συνεργασία με την Hellas Sat.

Συγχαρητήρια blogers, συνεχίστε πιό δυνατά, το χρειάζεται η κοινωνία και ο λαός μας!

Μπορεί κανείς πολιτικός να μιλήσει σήμερα για το "χάος" που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία; Ούτε οι μεγαλοδημοσιογράφοι, ούτε οι καναλάρχες, ούτε τα "διαπλεκόμενα" συμφέροντα!
Μόνο ορισμένα σοβαρά Ιστολόγια δίνουν την μάχη τους για την κοινωνία μας, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν, με την ίδια δύναμη και μεράκι, την προσπάθεια που ξεκίνησαν με επιτυχία!
Κτήνη με και χωρίς κουκούλες.
Δημοσιεύθηκε από olympiada
I-reporter, taxalia, antinews και άλλα σοβαρά ιστολόγια δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα αίσχη που συμβαίνουν και σηματοδοτούν μια κοινωνική σήψη άνευ προηγουμένου, δείγμα της καπιταλιστικής παρακμής.
Ανθρωπόμορφα κτήνη ασελγούν στον κοινωνικό ιστό μην έχοντας καμιά ηθική ή ανθρωπιστική αναστολή. Ότι γίνεται στο Κόσοβο, ότι έγινε στον Πόντο, στην Αρμενία, στην Πόλη, στην Κύπρο, επαναλαμβάνεται σήμερα στην Άρτα, στην Αθήνα, όπου το άβατο της Εστίας έχει καταργηθεί σε αυτό τον ιδιότυπο φασισμό.
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά.

Η άθλια συμπεριφορά των εκπροσώπων του Κεφαλαίου, όπου η κουκούλα γίνεται γραβάτα και το σήμα του UCK καρτ βιζίτ σε ακριβό χαρτί με βαρύγδουπους τίτλους.
Συγκλονίζει λοιπόν η θυσία - διαμαρτυρία των ανθρώπων που σύρθηκαν στην αυτοκτονία από την πίεση των τραπεζών.
Τράπεζες που διαθέτουν ισχυρότερους μηχανισμούς από οποιαδήποτε αστυνομία, οποιαδήποτε ΕΥΠ.
Τράπεζες που πάντα πετυχαίνουν το στόχο τους παρακάμπτοντας νομοθεσίες, ψηφίσματα και ψευδεπίγραφες πρόνοιες.
Τράπεζες - που όπως θα αποκαλύψουμε με στοιχεία - εφαρμόζουν ασύλληπτες μεθόδους εξαπάτησης για εταιρείες και ιδιώτες.

Γράφει το
Antinews:
Όπως μας ενημερώνει αναγνώστης μας δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη σε χωριό της Άρτας και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Τέσσερις άνδρες, κατάφεραν να μπουν από ανασφάλιστη πόρτα στο διαμέρισμα κατοίκου της περιοχής. Μπαίνοντας μέσα, χτύπησαν με μανία τον πατέρα και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Δεν περιορίστηκαν όμως σε αυτό. Υπό το βλέμμα του ανήμπορου να αντιδράσει γονιού, βίασαν από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση την κόρη του, η οποία πάσχει από νοητική υστέρηση! Στη συνέχεια, έκαναν άνω κάτω το διαμέρισμα και πήραν ότι βρήκαν. Το χρηματικό ποσό των εβδομήντα ευρώ, ποτά, τρόφιμα και το όπλο.
Πατέρας και κόρη έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου παραμένουν για νοσηλεία (το θέμα σήκωσε και το http://taxalia.blogspot.com/).
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος του Αιγίου Λ. Σιαβελής (για τον οποίο γράφαμε εδώ) που λύγισε από το βάρος των χρεών της εταιρείας μπετόν που διατηρούσε, στις επιστολές που άφησε πίσω του καταγγέλλει τις τράπεζες για «μαφιόζικες συμπεριφορές».
«Το πρόβλημά μου το έχει το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ασφυξία, έμφραγμα, κλείσιμο, απολύσεις, ανεργία.
Ας πάρει ευρεία δημοσιότητα η περίπτωσή μας. Αρκετοί ίσως ωφεληθούν».
Ο γιος του Δημήτρης Σιαβελής μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς δήλωσε ότι οι τράπεζες αρνήθηκαν να δώσουν νέα δάνεια, αλλά και να προβούν σε ρύθμιση των χρεών, που «δικαιούμασταν βάσει νόμου με επαναχρηματοδότηση μέσω εγγύησης του Δημοσίου».
Οι προβοκάτορες, οι κερδοσκόποι και τα τσιράκια τους έπεσαν πάνω στην Ελληνική οικονομία, για να βγουν από την κρίση!

Άλλη μία σημαντική ανάρτηση του exastal! Σημαντική γιατί ορισμένοι που εκλέχθηκαν από τον Ελληνικό λαό, για να τον προστατεύσουν, αδυνατούν.
Είτε γιατί είναι ανεπαρκείς, είτε γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επανεκλογή τους!
Το φορτίο αυτό ανέλαβαν κάπoιοι blogers που προσπαθούν, χωρίς αναμονή ανταπόδοσης, μόνο και από μόνο εθνικό καθήκον.
Φτάνει πια κύριοι της Κυβέρνησης με την ανύπαρκτη επικοινωνιακή πολιτική σας! Κάντε κάτι. δεν βλέπετε ότι καταστρέφουν την χώρα και τον λαό της!
Δεν βλέπετε ότι καταρρέουν οι αρχές μιάς ευνομούμενης πολιτείας;
Η ανάρτηση του exastal Οι μεγαλοδημοσιογράφοι μας, "επιβεβαιώνουν" τις προβοκάτσιες κατά της ελληνικής οικονομίας!, είναι εύστοχη, ακριβής στην πραγματικότητα, μου άρεσε και την αναδημοσιεύω:

Στο παιχνίδι της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας χορεύουν από την περίοδο της δεκεμβριανής παρδαλής επανάστασης, ξένα ΜΜΕ, συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.
Οι εγχώριοι προβοκάτορες και μεγαλοδημοσιογράφοι του καναλαρχικού συστήματος, άλλο που δε θέλουν και «επιβεβαιώνουν» αμέσως της καταγγελίες κατά της χώρας μας. Καταγγελίες ολοφάνερα στημένες και σχεδιασμένες να πλήξουν τη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας.
Τι θα πει αυτό;

Ισχυρές οικονομίες που υποφέρουν από αδυσώπητη κρίση ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ εις βάρος αναπτυσσόμενων χωρών για να καλύψουν τις τεράστιες ζημιές που υπέστησαν από τα προγράμματα ενίσχυσης τραπεζών και επιχειρήσεων που κατέρρευσαν στο εσωτερικό τους.

Επιχειρήσεις που στήριξαν τα «σχέδιά» τους σε ανύπαρκτα κεφάλαια και εικονικές επενδύσεις. Και όλα αυτά σε χώρες με χαμηλό επενδυτικό ρίσκο και ανύπαρκτη υποτίθεται οικονομική επικινδυνότητα.

Το πρακτορείο Ρόιτερ σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ «κατέρρευσε» την Ελλάδα.
Και φυσικά ανέβηκε το επιτόκιο δανεισμού της. Τα εγχώρια παπαγαλάκια, «με το χαμόγελο στα χείλη» δεν τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους σε αυτή την απίστευτη προβοκάτσια και σχεδόν κατέβαλαν κάθε προσπάθεια επιβεβαίωσης της ανυπόστατης είδησης.
Στήνουν πλάτες σε αυτούς που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα οικονομικά πράγματα της χώρας. Οι πραγματικοί εμπρηστές της ελληνικής κοινωνίας και οι ηθικοί αυτουργοί των κουκουλοφόρων είναι αυτοί οι περισπούδαστοι δημοσιογράφοι που θέτουν το κομματικό συμφέρον του μεγαλοκαναλάρχη τους πάνω από το συμφέρον της χώρας.
Έχουν μετατρέψει τα δελτία ειδήσεων σε χυδαία παραπληροφόρηση και νομίζουν ότι είναι προφήτες του μέλλοντος. Κάθε κατηγορία εναντίον της χώρας γίνεται «είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου» και αναβαπτίζεται στα ελληνικά δελτία σε τετελεσμένο και αδιαμφισβήτητο γεγονός.
Ζούμε τη χειρότερη τηλεόραση της «ελεύθερης» ελληνικής ραδιοτηλεόρασης.
Τόσο απόλυτα συντονισμένη σε ξένες προβοκάτσιες και τόσο απόλυτα χειραγωγημένη από εσωτερικά και άπληστα συμφέροντα.
Υποταγμένη σε βολεμένα, αυθαίρετα και κακομαθημένα οικονομικά κέντρα που έμαθαν στο παρελθόν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως σατράπηδες και να βλέπουν τον ελληνικό λαό ως «εργαλείο» πραγματοποίησης των παμφάγων διαθέσεών τους!

Στόχος κάποιων είναι η αποτυχία της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ο.Ν.Ε. !

( Διάβασα τις σκέψεις της κ. Μαρίας Σεφέρου στο blog " Η αλήθεια να λέγεται" στην ανάρτηση Κάποιοι θα ήθελαν να μας βγάλουν από την ΟΝΕ!, και ταυτίσθηκα πλήρως. Είναι σκέψεις οι οποίες πρέπει να πολλαπλασιασθούν και να διαδοθούν...)
Οι αρχιτέκτονες του χρηματοπιστωτικού χάους που ενέσκηψε στην παγκόσμια οικονομία εδώ και λίγους μήνες, μαζί με τα τσιράκια τους, δεν παύουν να δείχνουν τις προθέσεις τους για τη διάλυση της ΟΝΕ.
Τους ενοχλεί το ισχυρό EURO και θέλουν πάση θυσία να μεθοδεύσουν την
αποδυνάμωσή του.
Έτσι, ο ένας μετά τον άλλο επιτίθενται κατά της Ελλάδας, που είναι ένας από τους αδύνατους κρίκους της ΟΝΕ – δικό μας βέβαια το φταίξιμο, δική μας και η βλακεία, δεν το συζητώ – και αφήνουν τις σπόντες και το δηλητήριό τους σε κάθε ευκαιρία που τους δίδεται.
Ο Δρ. Paul Krugman, καθηγητής του Πανεπιστημίου Princeton και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Οικονομίας 2008, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, μιλώντας στην ημερίδα για τη διεθνή οικονομική κρίση με θέμα «The Financial Crisis: Managing in Challenging Times» ("Η χρηματοπιστωτική κρίση: το μάνατζμεντ σε εποχές πρόκλησης" ), και δήλωσε
«Είμαι τρομοκρατημένος από την έκταση και το βάθος της κρίσης». (Δείτε εδώ).
Η ημερίδα διοργανώθηκε στο Athenaeum InterContinental την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 από την εταιρεία ΠΡΟΘΕΣΗ Α.Ε (μέλος του Ομίλου Εταιρειών της NEOSET).
Μετά το τέλος της ομιλίας του Αμερικανού οικονομολόγου, στη διάρκεια των ερωτήσεων από το ακροατήριο, ο κ. Παπανδρέου έλαβε τον λόγο και ρώτησε αν η «πράσινη ανάπτυξη» θα μπορούσε ν' αποτελέσει απάντηση στην κρίση.
Ο Paul Krugman απάντησε ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την «πράσινη ανάπτυξη» μπορούν να ενισχύσουν την αγορά, με την έννοια ότι επιβάλλουν νέες προδιαγραφές στις επιχειρήσεις, είπε όμως ότι στο πρόγραμμα Ομπάμα δεν αποτελούν τον βασικό πυλώνα και ότι δεν προσφέρουν άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση της ύφεσης. (Δείτε εδώ)

Ο νομπελίστας καθηγητής - ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δε γνωρίζει πώς να επενδύσει τα χρήματα (1,4 εκατομμύρια δολάρια!) που του δόθηκαν από την Σουηδική Ακαδημία τον περασμένο Οκτώβριο, και ομολόγησε ότι τα έχει καταθέσει σε τράπεζα για να εισπράττει τους τόκους - μας είπε πως αν ήμασταν έξω από την ΟΝΕ θα μας συμβούλευε την υποτίμηση του νομίσματός μας ως πανάκεια! Καλά, πώς το σκέφτηκε ο "φιλάνθρωπος" νομπελίστας;
Γι’ αυτό δε συγκινούμαι από τους “ειδικούς” και τα νόμπελ τους, που συνήθως δίδονται για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. «Στη διάρκεια της κρίσης, ακόμη και αν ήθελε ένα κράτος, δεν μπορεί να αποχωρήσει από το ευρώ. Ενδέχεται όμως να αποδειχτεί στο τέλος πιο κερδισμένη η Βρετανία από την υποτίμηση της στερλίνας» υπογράμμισε ο κ. Πωλ Κρούγκμαν.
Αν δεν είναι αυτός ο υπαινιγμός πρόθεση υπονόμευσης της ΟΝΕ, τότε τι είναι;
Και οι άλλες χώρες, Αμερική, Ιαπωνία, κ.λπ., που η οικονομία τους πήγε κατά διαβόλου, πώς το 'παθαν; Κι αφού τα νομίσματά τους είναι ελεύθερα ν’ ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με τα τερτίπια των κερδοσκόπων, πώς βυθίστηκαν κι αυτές σε οικονομική κρίση;
Ωστόσο, γιατί να είναι τρομοκρατημένος ο νομπελίστας; Αρκεί οι κυβερνήσεις ν’ ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνει στα βιβλία του για να σωθούν! Έτσι δεν είναι; Για τις "σοφίες" που περιέχουν τα βιβλία του δε βραβεύτηκε; Ή μήπως εκεί μέσα αποκάλυπτε τα γνωστά ληστρικά παιχνίδια που παίζουν οι τράπεζες με τα τοξικά προϊόντα τους και τα χρηματιστήρια με τα στοιχήματα στα Παράγωγά τους;
Δεν φαντάζομαι να του έδωσαν το νόμπελ οικονομίας για να συμβουλεύει τους επενδυτές να μην επενδύουν πουθενά αλλά να καταθέτουν τα χρήματά τους στην Τράπεζα για να παίρνουν λίγο τόκο...
Κι όμως, αυτό κάνει ο ίδιος τώρα που τα πήρε χοντρά!
Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε προς «Το Βήμα»:
- "Τι κάνατε με τα χρήματα του Νομπέλ;
"«Τα έχω βάλει να κάθονται σε έναν πολύ ασφαλή τραπεζικό λογαριασμό γιατί υπάρχει ένας πολύ τρομακτικός κόσμος εκεί έξω.».(…) (…)"Αποκλείεται να έχετε επενδύσει σε παράγωγα ή σε άλλα δομημένα επενδυτικά προϊόντα, ούτε καν σε μετοχές."
«Όχι, βέβαια. Σας είπα, είναι ένας πολύ επικίνδυνος κόσμος εκεί έξω.»
Ας επιστρέψουμε, όμως, στην υποτίμηση που τάχα θα ήταν πανάκεια - λες και δε γνωρίζαμε τις συμφορές από τις απανωτές υποτιμήσεις της δραχμής στην προ ΟΝΕ εποχή.
Ο νομπελίστας καθηγητής δήλωσε: «κάποτε θα ερχόμουν εδώ και θα σας έλεγα ότι η υποτίμηση της δραχμής θα βοηθήσει, τώρα όμως θα είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία προσαρμογής»! (Δείτε εδώ)
Και πώς θα βοηθούσε την Ελλάδα μια υποτίμηση, κύριε καθηγητά μου;
Με το ν’ αυξήσει ακόμα περισσότερο τα εξωτερικό της χρέος;
Με το να καταστήσει φτηνότερα τα ανύπαρκτα προϊόντα της ανύπαρκτης βιομηχανίας που δεν εξάγει;
Με το να καταστήσει ακριβότερα όλα τα προϊόντα που εισάγει;
Και σαν να μη μας έφτανε ο πονηρούλης Krugman, ήρθε κι άλλος "φιλέλληνας", ο αρχισυντάκτης Διεθνών υποθέσεων των Financial Times, Quentin Peel, να μας ρίξει κι άλλο διχαστικό δηλητήριο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα μπήκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση με «μαγειρεμένα» (cooked-up) στοιχεία!
Εξάλλου, ο Δρ. Willem Buiter, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας του London School of Economics & Political Science, μας "ενθάρρυνε" κανονικά λέγοντας: «Η Ελλάδα θα ήταν τυχερή αν το AEΠ συρρικνωνόταν κατά 1% φέτος. Όμως, πιστεύω ότι η εικόνα της οικονομίας θα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η E.E. που είναι η βασική σας αγορά καταρρέει και δεν έχετε μεγάλα περιθώρια να τονώσετε την εγχώρια ζήτηση.»
Προσέξτε το "βασική σας αγορά", για ν' αντιληφθείτε την καμουφλαρισμένη υπεροψία του Βuiter. Γιατί όμως δεν πάει να συμβουλέψει τον πρωθυπουργό της χώρας του που βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κρίση από την Ελλάδα;
Ακούστε τώρα και το πιο εφιαλτικό σενάριο, ιδιαίτερα όσοι μεμψιμοιρείτε για τα εξαγγελθέντα έκτατα μέτρα-ασπιρίνες και ετοιμάζεστε να πλημμυρίσετε την Αθήνα στις επόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας:
Σύμφωνα με τον Δρ. Willem Buiter, «εάν επαληθευθεί το σενάριο της βαθιάς και μακροχρόνιας ύφεσης, η Eλλάδα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας, εκτός κι αν οικοδομήσει την απαραίτητη πολιτική συναίνεση για να λάβει επώδυνα μέτρα (όπως την περικοπή των δημοσίων δαπανών έως και κατά 40% (!) ή/και την αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του AEΠ) ή λάβει οικονομική βοήθεια από άλλη χώρα-μέλος της Eυρωζώνης, που κι αυτή όμως θα συνοδεύεται από επαχθείς όρους.» (Πηγή: stockwatch.com.cy)
Ούτως εχούσης της τρισάθλιας οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας, και έχοντας σοβαρές επιφυλάξεις για την επάρκεια (και το δίκαιον) των υπό πανικό εξαγγελθέντων οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης, δηλώνω ότι τούτη την τραγική στιγμή η πολιτική συναίνεση είναι ύψιστο εθνικό καθήκον.
Αλλιώς, αν ο μη γένοιτο η χώρα καταλήξει σε χρεοκοπία, θα πρέπει να καταδικαστούν πρωθυπουργός και αρχηγοί των κομμάτων για εσχάτη προδοσία.
Ας αφυπνιστούμε, λοιπόν, κι ας σοβαρευτούμε επιτέλους!
Όλοι φταίμε για την αθλιότητα στην οποία έχουμε ρίξει τη Ελλάδα.
Φταίνε κι αυτοί, φταίμε κι εμείς, φταίνε κι οι άλλοι!
Όλοι, επομένως, πρέπει να κάνουμε θυσίες.
Αλλιώς το μέλλον για την πατρίδα μας θα είναι ζοφερό, και δεν θα υπάρξουν οι σωτήρες που θα μας σώσουν...
Posted by Μαρία Σεφέρου

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009

Για την κρατικοποίηση της Τράπεζας HRE, οδεύει η Γερμανία !

Για την πρώτη κρατικοποίηση τράπεζας, της HRE, οδεύει η Γερμανία
Πιο κοντά στην πρώτη της κρατικοποίηση τράπεζας κινήθηκε η Γερμανία, μετά την ψήφιση στη βουλή νομοσχεδίου που ανοίγει τον δρόμο για να περιέλθει στο δημόσιο ο έλεγχος της προβληματικής στεγαστικής τράπεζας Hypo Real Estate.
Ρήτρα που περιλαμβάνεται στον «Νόμο Έκτακτων Εξαγορών», θα επιτρέψει την «απαλλοτρίωση» των επενδυτών ως τελευταία λύση για τη σταθεροποίηση προβληματικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Το μέτρο θεωρείται ότι ελήφθη σαφώς για την περίπτωση της Hypo, η οποία επιβιώνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ουσιαστικά με κρατικές ενισχύσεις και εγγυήσεις.
Οι εξουσίες απαλλοτρίωσης που παρέχει ο νόμος θα ισχύσουν έως το τέλος του Ιουνίου, με τον όρο αυτό να στοχεύει στη διαβεβαίωση των επενδυτών ότι το κράτος δεν σχεδιάζει την ευρεία χρήση του. Πιστεύεται δε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες τράπεζες υποψήφιες για συνολική κρατικοποίηση.


Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι όποια ιδρύματα θα τεθούν υπό κρατικό έλεγχο, θα πρέπει να επιστρέψουν σε ιδιωτικά χέρια όταν θα θεωρείται ότι έχουν ουσιαστικά σταθεροποιηθεί και τα προβλήματα τους θα έχουν εκλείψει. Η Hypo, που εδρεύει στο Μόναχο, έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας καθώς δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την ανακεφαλαιοποίηση της θυγατρικής της Depfa, η οποία παρείχε μακροπρόθεσμες δημόσιες χορηγήσεις.
Δύο ακόμη γερμανικές τράπεζες έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις, οι Commerzbank και Aareal Bank (στεγαστική), αλλά στην περίπτωση της Hypo, η κυβέρνηση επιμένει ότι χρειάζεται τον πλήρη έλεγχο για να προβεί σε εξυγίανσή της προτού διαθέσει έως και 10 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια που αναμένεται να χρειαστεί η τράπεζα. Η κεφαλαιοποίηση της Hypo φτάνει αυτή τη στιγμή στα 170 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 7,7 δισ. ευρώ που ήταν τις «καλές ημέρες» του 2006.
Η προηγούμενη φορά που η Γερμανία είχε προβεί σε κρατικοποίηση τραπεζών ήταν της Darmst?dter και της National Bank, το 1931, στη διάρκεια της Μεγάλης Κρίσης.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από Financial Times

Και ένα καλό νέο

Πελαγοδρομούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αναζητώντας λύσεις για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ενώ η κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η ανάγκη για συνεχείς παρεμβάσεις και κυρίως νέες ιδέες και υπερβάσεις παραμένει εντονότατη, οι ισχυροί της Ευρώπης μάλλον δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν περισσότερα, απορρίπτοντας τις προτάσεις Ομπάμα για αύξηση των πακέτων βοήθειας. Την ίδια στιγμή όμως αποφασίζουν να αυξήσουν κατά 20 δισ. ευρώ τη βοήθεια προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Από τη στάση αυτή προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό αγγίζει άμεσα την Ελλάδα, προσφέροντας σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή σημαντική υποστήριξη στα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας.
Από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες αναδεικνύεται το γεγονός ότι η ΕΕ, αφού έχει συνέλθει από το πρώτο σοκ της κρίσης, αντιλαμβάνεται πλήρως και αντιδρά στην πρόκληση που λέγεται διάσωση των οικονομιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Και αυτό διότι πολύ απλά, ενδεχόμενη κατάρρευση των οικονομιών αυτών θα συμπαρασύρει σε μία ακόμη πιο δραματική κρίση τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, πλήττοντας δραματικά και τις νέες στρατηγικές ισορροπίες και συμμαχίες που έχουν πλέον διαμορφωθεί.
Οι επενδύσεις των χωρών της ΕΕ στις χώρες αυτές είναι τεράστιες και καλύπτουν ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων και βέβαια και τον τραπεζικό κλάδο με τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους να έχουν εκεί έντονη παρουσία.Αντίστοιχα ζωτικά είναι τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας, η οποία μεμονωμένα δεν έχει φυσικά δυνατότητα να τα υποστηρίξει αποτελεσματικά.
Το πρόβλημα φάνηκε ήδη σε ό,τι αφορά στις ελληνικές τράπεζες, αλλά αφορά χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις των οποίων η βιωσιμότητα συναρτάται άμεσα με τις εκτός Ελλάδος δραστηριότητές τους. Ετσι, μέσα στα πολλά και δύσκολα που συζητιούνται στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον στο θέμα αυτό οι εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές και τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ γρήγορα.

Σημαντική συμφωνία για την "υφαλοκρηπίδα" !

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, κυρίως για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χαρακτηρίζεται η μονογραφή, χθες, συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο κρατών. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και έγιναν υπό συνθήκες μυστικότητας. Η υπογραφή της συμφωνίας θεωρείται «ιδιαίτερα σημαντική» για τα ελληνικά συμφέροντα για τους εξής λόγους:
- Ενσωματώνει τις διατάξεις της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι), η οποία οριοθετεί την υφαλοκρηπίδα στα 12 ναυτικά μίλια και ορίζει ότι υφαλοκρηπίδα διαθέτουν και τα νησιά. Τη σύμβαση δεν έχει επικυρώσει η Τουρκία, η οποία αρνείται ότι οι πρόνοιές της έχουν εφαρμογή στο Αιγαίο.
- Για τις περιοχές (νησιά) όπου η απόσταση μεταξύ των ακτών των δύο χωρών είναι μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων, η υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ορίζονται στη βάση της μέσης γραμμής. Αρχή που παγίως υποστηρίζει η Αθήνα έναντι της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά επιμένει πως τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα.
- Γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων (η ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη στην περιοχή είναι έξι ναυτικά μίλια, όπως και στο Αιγαίο).
Πρόκειται για ένα δικαίωμα της ελληνικής πλευράς που, αν και στηρίζεται στο Δίκαιο της Θάλασσας, δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία η οποία διατηρεί για τον λόγο αυτόν το casus belli.
Antinews

"Απαιτείται διαρκής εγρήγορση και συνεργασία" δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες !

«Η σύνθετη διεθνής οικονομική κρίση, που βιώνουμε, απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συνεργασία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε μετά το τέλος των εργασιών της σημερινής Συνόδου Κορυφής, στις Βρυξέλλες.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και ο συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών της ΕΕ, ήταν το κύριο θέμα των συζητήσεων, που είχαν σήμερα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και πρόσθεσε: «Η κατάσταση είναι δύσκολη και δική μας επιλογή είναι να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Άλλοι μπορεί να έχουν επιλέξει τον εύκολο δρόμο και να κρύβουν την αλήθεια από τους πολίτες. Αυτό όμως είναι ζημιά για τον τόπο». Επισήμανε δε, ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιλογή των δράσεων, που θα έχουν στόχο την τόνωση της πραγματικής οικονομίας, τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την ενίσχυση αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ακόμη, ότι από το Σεπτέμβριο του 2008, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και παρεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης. Ιεράρχησε, ως σημαντικότερα προβλήματα, τη μείωση του δανεισμού από τις εμπορικές τράπεζες στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, την αύξηση του κρατικού δανεισμού σε ολόκληρο τον κόσμο και την τάση για προστατευτισμό. Έναντι αυτών των τάσεων, ο Κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι βραχυχρόνια θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση του δανεισμού, κατά τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τους μακροχρόνιους στόχους και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Επιπλέον επισήμανε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το ελεύθερο εμπόριο και να αποφευχθεί ο προστατευτισμός, καθώς επίσης, να προωθηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Εστίασε επίσης, στην ανάγκη να αναμορφωθεί μεσοπρόθεσμα το εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο. «Κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός οφείλει να ελέγχεται και να παρακολουθείται διαρκώς για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα», υπογράμμισε ο Κ. Καραμανλής και με βάση αυτό, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Συνόδου Κορυφής, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και επίσης, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την καλύτερη επιτήρηση όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εντός της ΕΕ.
Αναφερόμενος στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των 20 σημαντικότερων οικονομιών της Γης, στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Σύνοδος αυτή, με τις αποφάσεις της, θα πρέπει να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην αναμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τόνισε, ωστόσο, ότι η συνεργασία στο επίπεδο της ΕΕ, παραμένει βασική προτεραιότητα και ότι η συνεργασία αυτή είναι σε γενικές γραμμές «περισσότερο αποτελεσματική».
Επιπλέον, ο κ. Καραμανλής χαιρέτισε την απόφαση της Συνόδου Κορυφής για χορήγηση 5 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για ενεργειακά έργα και για την ανάπτυξη των υποδομών στην ύπαιθρο. Σημείωσε ότι «αυτό το πακέτο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα», αφού προβλέπει πόρους για την υλοποίηση τριών ενεργειακών έργων, που αφορούν άμεσα τη χώρα, καθώς και για την τόνωση της γεωργικής ανάπτυξης.
Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός επέμεινε στην ανθρώπινη διάσταση της κρίσης, επισημαίνοντας την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και τη βοήθεια στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, όπως οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι άνεργοι. Υπογράμμισε ακόμη ότι, «όπως σε όλες τις οικονομικές κρίσεις, υπάρχει ανάγκη διεθνούς συντονισμού», τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο, που διαδραματίζει η ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ελληνική οικονομία, ο πρωθυπουργός, αφού σημείωσε ότι το ιδιαίτερα μεγάλο χρέος της Ελλάδας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά με αίσθηση ευθύνης και ότι τα μέτρα, που έλαβε, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και ανταποκρίνονται σε ειδικές περιστάσεις. Σημείωσε, ακόμη, ότι τα μέτρα που ελήφθησαν προσφάτως, υιοθετήθηκαν με συναίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης, βάσει της οποίας, οι πλέον εύποροι Έλληνες θα συμβάλουν περισσότερο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Είπε ακόμη, ότι η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να είναι ευχάριστη και ότι οι δράσεις της διαπνέονται από αίσθηση ευθύνης. Μίλησε για ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και υπογράμμισε τις προσπάθειες, που γίνονται για την αναμόρφωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου γιατί δεν προχώρησε στην έκτακτη φορολόγηση και των τραπεζών, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, η απόφαση αυτή θα ήταν λανθασμένη και θα είχε ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό των δανειακών ροών προς την οικονομία.
Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα νέας οικονομικής απογραφής, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται διαρκής παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών δεικτών. Σημείωσε δε, ότι η παρακολούθηση αυτή δε γίνεται επειδή επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες, αλλά επειδή αποτελεί ευθύνη και καθήκον της κυβέρνησης. «Όταν έχουμε πρόβλημα θα πρέπει εμείς να το διορθώνουμε και κανένας δεν μπορεί να μας υπαγορεύσει, πώς αυτό θα συμβεί», τόνισε.
Αναφερόμενος ειδικά, στο ζήτημα της μείωσης του δημόσιου χρέους, ο Κ. Καραμανλής, αφού υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σε σχέση με το ΑΕΠ, τόνισε ότι η απόφασή του ήταν να μην προχωρήσει η χώρα στη μείωση, με «θεραπεία σοκ». Για το ζήτημα της ανάπτυξης, προέβλεψε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ, όπου το πρόσημο θα παραμείνει θετικό και το 2009, δηλαδή, προέβλεψε ότι «η χώρα δεν θα εισέλθει σε περίοδο οικονομικής ύφεσης». Ο Κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έχουν τρεις βασικούς στόχους. Την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημοσιονομική ισορροπία και την ενίσχυση των πολιτών, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει διαχρονική τάση προς τη δημοσιονομική ανισορροπία και για το λόγο αυτό οι πολιτικές, που ελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα, έχουν ως στόχο την εξυγείανση των δημόσιων οικονομικών. Υπενθύμισε δε, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει και μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, καθώς και μέτρα για τη στήριξη του τουρισμού. Ερωτηθείς, εξάλλου, για τη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων, περί δημιουργίας ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη ζώνη του ευρώ στην περίπτωση που κάποια χώρα της αντιμετωπίσει πρόβλημα εξυπηρέτησης των δανειακών της αναγκών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αφενός δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, αφεταίρου, αν υπήρχε, δεν θα αφορούσε την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η αναχρηματοδότηση του ελληνικού δημόσιου χρέους γίνεται με απολύτως κανονικό τρόπο και ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κάλυψης των δανειακών αναγκών της.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της απασχόλησης, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι σταθερά τάσσεται υπέρ των σταθερών θέσεων εργασίας. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, λογικό είναι να αναζητούνται και λύσεις ανάγκης». Συνεχίζοντας επί του θέματος, ανέφερε ότι το ζήτημα της μερικής απασχόλησης των εργαζομένων θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων, υπό τον όρο ότι θα μπορούσε να έχει προσωρινό χαρακτήρα και να γίνεται μετά από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων. «Παρά να κλείσει μια επιχείρηση, καλύτερα να αναζητηθούν άλλες λύσεις», σημείωσε υπενθυμίζοντας ότι στην Ελλάδα η ελαστικότητα στην αγορά της εργασίας, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ακολούθως, ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον τομέα του τουρισμού και ότι θα συνεχίσει να το πράττει.
Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της αντιπολίτευσης, ο Κ. Καραμανλής τόνισε ότι αυτό που ζήτησε, ήταν να γίνει μια ρεαλιστική κουβέντα και συνενόηση στα αυτονόητα. Ειδικότερα, διευκρίνισε, ότι ζήτησε από τα κόμματα να συμφωνήσουν σε έξι παραδοχές. Στην τήρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, στο μεγάλο δημόσιο χρέος που επιβαρρύνεται από την κρίση, στη σταδιακή προσαρμογή για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στον προσδιορισμό των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, στην ανάγκη στήριξης των συμπολιτών που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα και στο ότι η αυτοσυγκράτηση την ώρα της κρίσης είναι κοινωνικά επωφελής για όλους.
Ο Κ. Καραμανλής σημείωσε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση και συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση θα κάνει το χρέος της. Σε τέτοια κρίση θα βοηθούσε η διαμόρφωση κοινωνικής και πολιτικής συνενόησης και η στοιχειώδης σύγκλιση στα αυτονόητα».
Ερωτηθείς, εξάλλου, για τα φαινόμενα τρομοκρατικών πράξεων των τελευταίων ημερών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ακόμα και αν δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος από την αντίδραση των αρμοδίων αρχών, είναι σαφές ότι υπάρχει βελτίωση. «Είμαι εναντίον κάθε ισοπέδωσης», είπε, υπενθυμίζοντας και περιπτώσεις αυτοθυσίας αστυνομικών οργάνων. Σημείωσε ακόμη ότι εμπιστεύεται τους υπουργούς του και ότι «εν πάσει περιπτώσει, η απόδωση πολιτικών ευθυνών δεν μπορεί να γίνεται σε καθημερινή βάση».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, εξάλλου, και στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο. Είπε ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής τόνισε πως για τα έργα που ανήκουν στο λεγόμενο «Νότιο Διάδρομο», από τον οποίο ολόκληρη η νοτιοανατολική Ευρώπη θα αποκομίσει οφέλη, απαιτείται να τεθούν σε λειτουργία οι κατάλληλοι μηχανισμοί.
Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην προετοιμασία της διεθνούς συνόδου για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη, ανέφερε ότι στη Σύνοδο Κορυφής υπήρξε συμφωνία ως προς την αποφασιστική συμβολή που θα πρέπει να έχει η ΕΕ στις προσπάθειες για περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. «Δεν υπάρχει χρόνος για αναβολή αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε.
Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με την Αλβανία και τη μονογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των άλλων θαλάσσιων ζωνών. «Η συμφωνία βασίζεται πλήρως στις διατάξεις της σύμβασης των Η.Ε. για το δίκαιο της θάλασσας», τόνισε και πρόσθεσε πως με τη συμφωνία αυτή θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Αλβανίας.

Έκθεση συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής
«Η από κοινού δράση και ο συντονισμός αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι με κοινή δράση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ μπορεί να φέρει σε πιο στέρεες βάσεις τον χρηματοοικονομικό τομέα, να πετύχει ροή των πιστώσεων στην πραγματική οικονομία και να προστατέψει τους πολίτες από τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης.
Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, «η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, που εγκρίθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να γίνουν αισθητές οι θετικές επιπτώσεις στην οικονομία». Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι «το μέγεθος της δημοσιονομικής προσπάθειας ύψους 400 δισ. ευρώ που αναλογεί στο 3,3% του ΑΕΠ των "27" θα δημιουργήσει νέες επενδύσεις, θα τονώσει τη ζήτηση, θα δημιουργήσει απασχόληση και θα βοηθήσει την ΕΕ να προχωρήσει προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».
Σύμφωνα με τους "27", η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.
Για το λόγο αυτό, καλούν το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωβουλή να καταλήξουν ταχέως σε συμφωνία για τις νομοθετικές πράξεις, που αφορούν οργανισμούς αξιολόγησης πιστωληπτικής ικανότητας, για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών και τις διασυνοριακές πληρωμές και το ηλεκτρονικό χρήμα, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοσή τους πριν από τις ευρωεκλογές.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι απαιτούνται και άλλες προσπάθειες για να βελτιωθεί η επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουν ότι η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, υπό τον πρώην Διευθυντή του ΔΝΤ, Ζακ ντε Λαροζιέρ, συνιστά τη βάση για κάθε δράση. Το νέο εποπτικό σύστημα θα πρέπει να είναι έτοιμο να εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής του προσεχούς Ιουνίου.
Παράλληλα, οι "27", ύστερα από διαπραγματεύσεις τριών μηνών, συμφώνησαν για το πώς θα κατανεμηθούν κονδύλια ύψους 5 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για υποστήριξη προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας και του ευρυζωνικού διαδικτύου.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι ο υποθαλάσσιος αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας ITGI θα λάβει κοινοτική χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ, η διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (Κομοτηνή-Χάσκοβο) θα λάβει ενίσχυση 45 εκατ. Ευρώ (20 εκατ. για την Ελλάδα και 25 για τη Βουλγαρία), ενώ το πρόγραμμα διασύνδεσης των χωρών μελών για την υλοποίηση υποδομών και εξοπλισμού, σε περίπτωση που παρατηρηθούν διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου, θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 80 εκατ. ευρώ. Οι 12 χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι οι Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία.
Συνολικά, περίπου 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν από πόρους της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτευχθείσα πρόοδο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, για τη συμφωνία σχετικά με την εθελοντική εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, καθώς και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που στοχεύουν στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Απευθύνουν, επίσης, έκκληση για ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την αναθεώρηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα, οι «27» εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να ενισχύσουν τις οικονομίες των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με οικονομική βοήθεια 50 δισ. ευρώ. Επιπλέον, συμφώνησαν πως η συμβολή της ΕΕ στην αύξηση των κεφαλαίων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για χώρες, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, να είναι της τάξης των 75 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την απασχόληση, στο κείμενο των συμπερασμάτων επισημαίνεται ότι «οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά έγκαιρο, στοχοθετημένο και προσωρινό τρόπο τηρώντας, όμως, μια σειρά από αρχές, όπως η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η εξασφάλιση αμεροληψίας έναντι προϊόντων και υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη και η εξασφάλιση της συνοχής με τους μακροπρόθεσμους μεταρρυθμιστικούς στόχους».
Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ακόμη ότι «η συνέχιση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων μέτρων ανάκαμψης έχει ζωτική σημασία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπουργών καλούνται να αξιολογούν και να παρακολουθούν τα λαμβανόμενα μέτρα και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου».
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σταθερή προσήλωση του σε υγιή δημόσια οικονομικά και στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
«Τα κράτη μέλη πρέπει να επανέλθουν στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους το συντομότερο δυνατό, συμβαδίζοντας με την οικονομική ανάπτυξη και σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο, σε θέσεις που συνάδουν με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών», επισημαίνεται στο κείμενο συμπερασμάτων .
Οι ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ακόμη την υποστήριξή τους στην ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της ανανεωμένης Στρατηγικής της Λισσαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Επιπλέον, καθόρισαν τη στάση τους, ενόψει του G20, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου στο Λονδίνο και σε γενικές γραμμές τονίζουν την ανάγκη συντονισμού των διεθνών ενεργειών για την προώθηση της ταχείας επανόδου σε βιώσιμη οικονομική μεγένθυση και καλύτερη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Για την ενέργεια, συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού, των ενεργειακών πηγών και των οδών προμήθειας.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις κλιματικές αλλαγές και ενόψει της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης, το Δεκέμβριο, η Σύνοδος Κορυφής τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στο στόχο για την επίτευξη παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθμούς. Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος Κορυφής υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 30%, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογη μείωση των εκπομπών.
Α.Π.Ε.

Καραμανλής : Αντίδοτο στην κρίση η "περισσότερη Ευρώπη" !

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η στήριξη της υποψηφιότητας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέλ Μανουέλ Μπαρόζο για την ανανέωση της θητείας του και το μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει ευρωεκλογών, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, στην οποία συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.
Ο πρωθυπουργός μετά τη λήξη της Συνόδου, δήλωσε ότι κάτω από τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες χρειάζεται «περισσότερη Ευρώπη».

Ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι οι ηγέτες του ΕΛΚ συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση χρειάζεται περισσότερο συντονισμό και συνεργασία, καθώς επίσης περισσότερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.
«Είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα βγει ισχυρότερη από τη διεθνή οικονομική κρίση, εφόσον όλοι δράσουν με αλληλεγγύη, προστατεύοντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο»,
δήλωσε ο Κώστας Καραμανλής.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ

Η αφίσα για τον Κολοκοτρώνη. Ντροπή, ντροπή, ντροπή...

H διαφημιστική καμπάνια της fortune, με χορηγό την «Εθνική Τράπεζα» για τον ΣΚΑΙ, εμφανίζει αφίσα του Κολοκοτρώνη, με το σύνθημα:

«Ψηφίστε με. Γιατί έγινα κλέφτης για χάρη σας»!!!

Εδώ απαξιώνεται και εξευτελίζεται αναιδέστατα ένα εθνικό σύμβολο: εμφανίζεται με την τρέχουσα μορφή του «κλέφτη», σαν ένας «ήρωας» του ποινικού δικαίου, όπως ο Παλαιοκώστας.
Ο Κολοκοτρώνης, η «Ιδέα» της Επανάστασης του '21 που ζούσε πολεμώντας για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την οθωμανική αυτοκρατορία, «αδειάζει» από Ιστορία και εμφανίζεται σαν τους σημερινούς πολιτικούς κλέφτες που ζητιανεύουν ψήφους…
Στην προκλητικά σκανδαλώδη αυτή αφίσα η ίδια η Επανάσταση του '21 αφανίζεται πάνω σε μια άδεια σκηνή της ιστορίας. Το κενό καλύπτεται από τη σηπτική εικόνα του σήμερα και το συνακόλουθο θέαμα της ψηφοθηρικής απάτης.
Βεβαίως, οι επιδοτούμενοι επαγγελματίες του εθνομηδενισμού έχουν χρόνια τώρα εξαπολύσει εκστρατεία αποδόμησης και «στιγματισμού» των εθνικών μας ηρώων και συμβόλων. Μέχρι τρομοκράτες εγκληματίες και σφαγείς τους έχουν εμφανίσει.
Στο ίδιο μήκος κύματος, της κατεδάφισης και απαξίωσης των εθνικών συμβόλων, κινείται και το εξώφυλλο του «αριστερού» περιοδικού, «Γαλέρα».
Εμφανίζει το Στάλιν με περιβολή Κολοκοτρώνη.
Ο στραγγαλιστής της Επανάστασης του Οκτώβρη και το σύμβολο του «κομμουνιστή» τρομοκράτη, παρομοιάζεται με τον Κολοκοτρώνη:
Η Επανάσταση ταυτίζεται με το σταλινικό θερμιδώρ της αντεπανάστασης…
Αυτές είναι οι νεοταξικές δολιότητες: Ο εξανεμισμός της Ιστορίας, η ταρίχευση των προσώπων και οι τυπικές εξισώσεις…
Resalto/Θύμιος

Η ΔΕΗ επιδιώκει διεθνείς συνεργασίες

Η ΔΕΗ δεν έχει ανάγκη από στρατηγικό επενδυτή αλλά επιδιώκει διεθνείς συμπράξεις και συνεργασίες, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Τάκης Αθανασόπουλος, από το βήμα του συνεδρίου του Economist με θέμα «Η Παγκόσμια Αγορά Ενέργειας και η Οικονομική Κρίση». Ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε επίσης ότι για χρόνια η ΔΕΗ ήταν ο βασικότερος μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας αλλά εξελίχθηκε σε εργαλείο άσκησης προστατευτισμού και έκανε λόγο για αντικρουόμενες πιέσεις της Πολιτείας στη διοίκηση της επιχείρησης.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επισήμανε ότι ακόμη και οι ανταγωνιστές της την αντιμετωπίζουν ως προέκταση του ελληνικού κράτους και της ζητούν βοήθεια για να σταθούν στα πόδια τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές επιβαρυντικό για την επιχείρηση.
Ο κ. Αθανασόπουλος είπε ακόμη ότι τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.


Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, συνέχισε ο κ. Αθανασόπουλος, προσαρμόζονται δυναμικά στο νέο περιβάλλον, ήδη οι περισσότερες έχουν προχωρήσει σε νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους, ενώ εξαγορές και συγχωνεύσεις οδηγούν σε διαρκή συγκέντρωση στον τομέα της ενέργειας.
Η ΔΕΗ, πρόσθεσε, είναι η μόνη ενιαία και πλήρως καθετοποιημένη ηλεκτρική επιχείρηση στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα προσαρμογής.
«Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι χρόνιες καθυστερήσεις του παρελθόντος στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, οδήγησαν την επιχείρησή μας σε εφησυχασμό, σε μία προσπάθεια
διατήρησης θέσεων»,
δήλωσε ο κ. Αθανασόπουλος και συνέχισε:
«Έτσι, η ΔΕΗ υστερεί σήμερα σε αποτελεσματικότητα, γνώσεις και κουλτούρα για να μπορεί να συμμετέχει άμεσα και δυναμικά σε ένα διεθνές, πραγματικά ανταγωνιστικό περιβάλλον».
«Απαλλαγή από τα βάρη του υπερβολικού προστατευτισμού»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επισήμανε ακόμη ότι η επιχείρηση πρέπει να απαλλαγεί από τα βάρη του υπερβολικού προστατευτισμού και να δυναμώσει μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό.
Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Αθανασόπουλος, η ΔΕΗ έχει ανάγκη από:

• Προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, με σταθερό και δίκαιο
ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την ανάπτυξη των πιο αποτελεσματικών συμμετεχόντων. Που να βασίζεται σε απλούς κανόνες αγοράς, προσαρμοσμένους στην παρούσα φάση της, και με προβλέψιμη εξέλιξη στο μέλλον.
• Περιθώριο κέρδους εύλογου ύψους για επιχειρήσεις τόσο μεγάλης εντάσεως κεφαλαίου, και μάλιστα υπολογιζόμενο επί του βέλτιστου κόστους που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες επενδύσεις.
• Πλήρη νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων της, και θέσπιση κινήτρων αποτελεσματικότητας για τις μονοπωλιακές δραστηριότητές μας.
• Σταδιακή και μεθοδευμένη άρση του προστατευτισμού με το μικρότερο μεσοπρόθεσμο κόστος αλλά και το μεγαλύτερο μακροχρόνιο όφελος για τη ΔΕΗ, τους καταναλωτές, αλλά και τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.
• Η ΔΕΗ να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία, τους καταναλωτές και τους τοπικούς φορείς ισότιμα με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, ιατηρώντας βέβαια τις ειδικές υποχρεώσεις που έχει λόγω του μεγέθους της στην εθνική αγορά.

Άντε και καλά κρασιά ! Συνδικαλισμός και στον Στρατό...

Διάβασα την ανάρτηση του politis.gr, μου έκανε εντύπωση και την αναδημοσιεύω αυτούσια αααααααα ( οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου )!
Συνδικαλισμός και στο Στρατό ;

Θα το δούμε και αυτό.
Συναγερμός για παραβίαση του εναέριου χώρου και οι πιλότοι να ....απεργούν.Ασκήσεις στο Αιγαίο που τα πλοία δεν θα μετέχουν γιατί οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ηλεκτρονικού πολέμου θα ... απεργούν.
Όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή. Από κάπου γεννιούνται και με την πάροδο του χρόνου ... ενηλικιώνονται. Έτσι και ο συνδικαλισμός στον Στρατό.
Πριν τέσσερα χρόνια είχε γίνει η πρώτη προσπάθεια μιας ομάδας μόνιμων αξιωματικών για την ίδρυση συνδικαλιστικού σωματείου στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Συγκεκριμένα το 2005 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 5265/2005 απόφασή του είχε κάνει δεκτή την αίτηση ίδρυσης της Ένωσης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Όμως, τον Ιανουάριο του 2006 ο τότε εισαγγελέας Ιωάννης Διώτης υπέβαλε έφεση στο Εφετείο Αθηνών και πέτυχε αναστολή της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι έγινε κακή ερμηνεία του Συντάγματος, που επιτρέπει το συνδικαλισμό στα σώματα ασφαλείας. Παρόλο που και η παράγραφος 2 του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περιορίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι όταν πρόκειται για την εθνική και τη δημόσια ασφάλεια, οι πρωτεργάτες του εγχειρήματος δεν ... πτοήθηκαν.

Έτσι πέτυχαν με την υπ' αριθμόν 1575/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, να ... επανέλθουν.
Με την ονομασία «Σύνδεσμος Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων» πέτυχαν να θεωρηθεί νομότυπη η δημιουργία τους και να εγκριθεί το καταστατικό τους. Το μυστικό είναι ότι πουθενά στο καταστατικό λειτουργίας του σωματείου δεν αναφέρεται η λέξη «συνδικαλισμός» ή κάποια έννοια που να μπορεί να ερμηνευτεί ως απόπειρα παρέμβασης στις συνθήκες εργασίας!
Αυτά ως προς το ...καταστατικό.Στην πράξη όμως ;
Διάβασα μια δήλωση του εκ των ιδρυτών του ΣΥΣΜΕΔ, συνταγματάρχης κ. Σπύρου Σταματόπουλου.
«Ο Σύνδεσμος δεν αποτελεί συνδικαλιστικό φορέα και δεν έχει πολιτικά κίνητρα. Ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των στελεχών, τον τρόπο προώθησης των προβλημάτων τους και την επίλυσή τους. Μέλη του είναι όλοι οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και απόστρατοι, ανεξαρτήτως κομματικών “πιστεύω”, σώματος και βαθμού…».
Όμως....τα ίδια αναφέρει και το καταστατικό της ΓΣΕΕ!
Δεν αναφέρει ότι έχουν πολιτικά κίνητρα αλλά ότι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των εργατών και την βελτίωση των συνθηκών εργασία τους.
Που διαφέρουν;
Ποιος κοροϊδεύει ποιόν;
Η κα. Βάσω Παπανδρέου , μια πολιτικός με πείρα, πριν φωτογραφηθεί περιχαρής με τα μέλη του ... «σωματείου», μήπως θα έπρεπε να αναλογισθεί τι ... γεννιέται και σε τι θα μετεξελιχθεί ;
Σημεία των καιρών . Κάποτε ,ενώ τα είχα προβλέψει, πίστευα ότι δεν θα προλάβω να τα ζήσω εγώ, αλλά σίγουρα τα παιδιά μου.
Έκανα λάθος !
Οι καιροί τρέχουν με ... μεγαλύτερη ταχύτητα απ` ότι πίστευα !
politis-gr