Τα 7 μέτρα είναι:
  1. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων και την επέκταση της αποστολής του.
  2. Μεταρρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη προετοιμασία...