Με άλλα λόγια, σε τρίχες κατσαρές!
http://www.in.gr
Παρ’ όλη την προσπάθεια να ωραιοποιηθεί το φιάσκο, εκείνο που κατ’ αρχήν προκύπτει από τη Σύνοδο είναι ότι οι ηγέτες του πλανήτη ούτε θέλουν, ούτε μπορούν.
Ή, για να το πούμε αλλιώς, ο καπιταλισμός προτιμά να αυτοκτονήσει μαζί με τον πλανήτη, παρά να συμμαζευτεί στα όρια που επιβάλλουν οι συνθήκες.
 Η πολιτική στην καλύβα