Σάββατο 7 Μαρτίου 2009

Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες !

...“Ω, Σόλων, Σόλων, Ελληνες αεί παίδες έστε, γέρων δε Ελλην ουκ εστίν.
Νέοι έστε τας ψυχάς πάντας. Ουδεμίαν γαρ εν αυταίς έχετε δι΄ αρχαίαν ακοήν παλαιάν δόξαν ουδέ μάθημα χρόνω πολιόν ουδέν”... (Πλάτων, Τίμαιος)Μετάφραση:

“Σόλωνα, Σόλωνα εσείς οι Ελληνες μένετε πάντα παιδιά και δεν υπάρχει κανένας γέροντας Ελληνας. Νέοι είστε στις ψυχές σας όλοι. Γιατί δεν έχετε πεποιθήσεις ριζωμένες σε κληρονομικές δοξασίες ούτε γνώσεις γερασμένες”.Η καλύτερη ομάδαΠάει ένας τύπος στην μπουτίκ του Ολυμπιακού.

-Μια φανέλα θα ήθελα παρακαλώ.


Και ο πωλητής:

-Παίχτη ή διατητή;.

"Το νερό είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος"

Μια αγορά... εξ ουρανού!...
«Το νερό είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος»
Του Δημήτρη Ζάντζα

Πολλοί είναι οι συνειρμοί που μπορεί να προκαλέσει στο άκουσμά της η λέξη «νερό». Πιθανότατα από τους πιο δημοφιλείς είναι ότι «το νερό αποτελεί πηγή ζωής» ή ότι «θα πούμε το νερό… νεράκι». Άλλοι πάλι, ενδεχομένως όχι οι περισσότεροι, μπορεί να σκεφτούν ότι «το νερό είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος».


Σε κάθε περίπτωση, ο λόγος γίνεται για ένα αγαθό άοσμο, άχρωμο και άγευστο, η πολυτιμότητα του οποίου όμως είναι αδιαμφισβήτητη.«Το νερό αποτελεί πηγή ζωής»
Σήμερα είμαστε σε θέση να...γνωρίζουμε ότι το νερό, η χημική ένωση ενός ατόμου οξυγόνου με δύο άτομα υδρογόνου (H2O), αποτελεί πράγματι μια απαραίτητη προϋπόθεση –ή έστω μία από τις βασικές– για την ύπαρξη ζωής.
Και αν η αναζήτηση νερού αποτελεί μία από τις βασικές πτυχές πολλών ερευνητικών προγραμμάτων εξερεύνησης του διαστήματος, ίσως να τελικά να μην αποδειχθεί υπερβολική η εκτίμηση μερίδας επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι στο σύντομο μέλλον η ανθρωπότητα θα υποχρεωθεί να αναζητήσει το νερό στον ίδιο της τον πλανήτη.
Το νερό είναι από τα λίγα στοιχεία που συναντώνται στη φύση και στις τρεις μορφές της ύλης: υγρό, στερεό και αέριο.
Όμως, το πόσιμο νερό δεν είναι ένα αγαθό σε αφθονία. Λιγότερο από το 3% του νερού στον πλανήτη είναι πόσιμο και από αυτό το 80% σε μορφή που δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη.
Με άλλα λόγια, μόλις το 0,5% των παγκόσμιων υδάτινων αποθεμάτων μπορεί να καταναλωθεί άμεσα από τον άνθρωπο.
Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της διεθνούς οργάνωσης WaterAid: «Aν όλο το νερό του κόσμου μπορούσε να χωρέσει σε έναν κουβά, τότε το πόσιμο νερό θα αντιστοιχούσε σε ένα κουταλάκι του γλυκού».
«Θα πούμε το νερό... νεράκι»;
Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να ωφεληθεί από «μια κουταλιά νερό»;
Ακριβώς επειδή το ζήτημα της ποσότητας είναι ένα από τα θεμελιώδη, εξίσου σημαντικό καθίσταται και το ζήτημα της διανομής και διαχείρισης.
Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 60% του πόσιμου νερού παγκοσμίως συγκεντρώνεται, μέσω φυσικών διαδικασιών, σε λιγότερες από 10 χώρες: Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Καναδάς, Ινδονησία, ΗΠΑ, Ινδία, Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Δύο άλλες παράμετροι, εξίσου σημαντικές, αφορούν το επίπεδο βιομηχανοποίησης των οικονομιών του κόσμου αφενός και το ζήτημα του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού αφετέρου.
Υπολογίζεται ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού διοχετεύεται στη γεωργία. Τα ποσοστά όμως διαφέρουν πολύ ανάλογα με τη δομή της κάθε οικονομίας.
Παγκοσμίως, το 8% της κατανάλωσης αφορά οικιακή χρήση, το 22% βιομηχανική χρήση και το 70% γεωργική. Στις ανεπτυγμένες και υψηλού εισοδήματος χώρες, το ποσοστό της οικιακής χρήσης είναι 11% έναντι 8% στις αναπτυσσόμενες και χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος.
Το ποσοστό της βιομηχανικής κατανάλωσης διαμορφώνεται σε 59% και 10% αντίστοιχα, ενώ της γεωργικής σε 30% και 82% αντίστοιχα.Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ο συσχετισμός μεταξύ της κατανάλωσης στην υδροβόρα γεωργική διαδικασία και της οικιακής χρήσης.
Οι μεγάλες διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των χωρών ενδέχεται μάλιστα να μην απέχουν πολύ γεωγραφικά. Έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία οι ποσότητες νερού που διοχετεύονται στη γεωργία αντιστοιχούν μόλις στο 1% της οικιακής χρήσης, ενώ στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 70%.
Ασφαλώς η γεωργία δεν είναι ο μοναδικός κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού. Και αν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, στις ανεπτυγμένες υποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία.
Εδώ βέβαια οι ποσότητες που καταναλώνονται ποικίλλουν από τομέα σε τομέα, ενδεικτικά όμως μπορεί να αναφερθεί ο κλάδος της ενέργειας ως ο πιο υδροβόρος, καθώς το νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη μονάδων παραγωγής (λιθανθρακικές μονάδες, πετρελαϊκές, φυσικού αερίου και πυρηνικές), αλλά και άλλες δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, η χαρτοποιία, η κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, η υφαντουργία ή η παραγωγή ζάχαρης.
Ασφαλώς το νερό αποτελεί βασικό συστατικό και για μεγάλο αριθμό προϊόντων του κλάδου των τροφίμων ή της φαρμακοβιομηχανίας, με τον όρο «εικονικό νερό» να καθιερώνεται σταδιακά για την περιγραφή του νερού που ενσωματώνεται σε τέτοιου είδους προϊόντα και εξάγεται μαζί με το προϊόν του οποίου αποτελεί συστατικό.
Ενδιαφέρουσα παράμετρος, αν και δεν αποτελεί «κατανάλωση» με την ακριβή έννοια του όρου, είναι και η χρήση πόσιμου νερού για την απόθεση βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων ή απορριμμάτων.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που φυσικά υδροφόρα συστήματα, όπως λίμνες ή ποτάμια, χρησιμοποιούνται για την ανέξοδη απόθεση βιομηχανικών ουσιών που καθιστούν αδύνατη τη μετέπειτα αξιοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων.
Προσεγγίζοντας το ζήτημα της επάρκειας των παγκόσμιων αποθεμάτων πόσιμου νερού, κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και το ζήτημα του πληθυσμού. Ακριβέστερα, το ζήτημα του υπερπληθυσμού.
Είναι εντυπωσιακό ότι από τις εννέα χώρες που προαναφέρθηκαν, στις οποίες εντοπίζεται το 60% του διαθέσιμου πόσιμου νερού παγκοσμίως, οι πέντε είναι οι πολυπληθέστερες του πλανήτη (Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Ινδονησία και Βραζιλία), με τη Ρωσία να κατατάσσεται βάσει πληθυσμού στην ένατη θέση.
Τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι ακόμη και οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα πόσιμου νερού αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας λόγω του μεγάλου πληθυσμού, ενώ μεγάλες διαφορές στο διαθέσιμο πόσιμο νερό κατ’ άτομο καταγράφονται ακόμη και στο εσωτερικό ορισμένων χωρών.
Ενδεικτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της Κίνας η ποσότητα αυτή κυμαίνεται από 1.000 έως 1.700 κυβικά μέτρα νερού ετησίως, ενώ στη γειτονική Ινδία η ποσότητα αυτή διαμορφώνεται σε λιγότερα από 500 κυβικά μέτρα.
Αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό κάθε χώρας, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αυστραλίας όσο και των ΗΠΑ. Ενδοηπειρωτικά, έντονες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στην Αφρική, όπου εντοπίζονται περιοχές με λιγότερα από 500 κ.μ. διαθέσιμου πόσιμου νερού κατ’ άτομο ετησίως, έναντι περιοχών όπου η ποσότητα αυτή μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 κυβικά μέτρα.
Δεδομένων των ανισορροπιών που σημειώνονται παγκοσμίως ως προς την επάρκεια του πόσιμου νερού, οι πολιτικές διαστάσεις που ανακύπτουν δικαιολογούν κατά ένα μέρος την εκτίμηση ότι «το νερό είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος».
Η επάρκεια νερού εξελίσσεται όχι μόνο σε προϋπόθεση επιβίωσης για ολόκληρους πληθυσμούς, αλλά και σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης κυρίως για τις λιγότερο βιομηχανοποιημένες χώρες.
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του τουρκικού σχεδίου GAP. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα που θα εκμεταλλεύεται τα νερά των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 32 δισ. δολ. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1960 και η ολοκλήρωσή του, που αρχικά προβλεπόταν για το 2010, έχει μετατεθεί για το 2047.
Ωστόσο η υλοποίησή του και κυρίως το φράγμα Ilisu στον Τίγρη έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις εκ μέρους της Συρίας και του Ιράκ. Ιρακινοί αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι η ολοκλήρωση του φράγματος το 2011 θα μειώσει κατά 47% την ετήσια ροή του ποταμού προς τη χώρα, στερώντας το 50% των συνολικών αναγκών της Μοσούλης σε νερό κατά τη θερινή περίοδο.
Αρκετοί δεν διστάζουν να χαρακτηρίζουν ευθέως το νερό ως εξίσου σημαντικό «λιπαντικό» για την παγκόσμια οικονομία όσο το πετρέλαιο. «Για τις επιχειρήσεις το νερό δεν είναι κάτι το προαιρετικό. Χωρίς αυτό η βιομηχανία και η παγκόσμια οικονομία θα καταρρεύσουν», σημειώνουν.
Η αγορά του νερού στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο ενδεχομένως πιστεύουν οι περισσότεροι. Το ακριβές της μέγεθος είναι βέβαια δύσκολο να υπολογιστεί, όμως η εκτίμηση της Goldman Sachs κάνει λόγο για 400 δισ. δολ. μόνο για την αγορά αντλιών, σωλήνων, φίλτρων και εξοπλισμού επεξεργασίας και διανομής.
Αν συμπεριληφθούν στα παραπάνω μεγέθη και οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν, όπως η εξέλιξη των παγκόσμιων αποθεμάτων, ο υπερπληθυσμός και οι πολιτικές προεκτάσεις, τότε ειδικοί εκτιμούν ότι η αγορά έχει προοπτική για εκρηκτική ανάπτυξη.
Ενδεικτικό είναι ότι μόνο οι ανάγκες των ΗΠΑ σε νέες υποδομές υπολογίζονται σε 1 τρισ. δολ.Οι επενδυτές διεθνώς αρχίζουν να επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά του νερού, να τη συσχετίζουν όλο και περισσότερο με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και να αντιμετωπίζουν το νερό ως εμπόρευμα –όπως π.χ. το χρυσό ή το πετρέλαιο– το οποίο θεωρούν μάλιστα υποτιμημένο.
«Η αγορά του νερού είναι ένα “ποτάμι” ανάπτυξης που φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι», δήλωνε το 2008 στους New York Times ο Deane M. Dray, αναλυτής της Goldman Sachs.
Αναλυτές εκτιμούν ότι ο κλάδος του νερού μπορεί να μη μένει ανεπηρέαστος από τη διεθνή κρίση, εμφανίζει όμως ισχυρές αντιστάσεις και προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης, ακριβώς λόγω των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς παγκοσμίως.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Σύμωνα με τη διεθνή οργάνωση WaterAidκαι άλλους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίωνο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:
• Ο μέσος Ευρωπαίοςκαταναλώνει κατά μέσο όρο200 λίτρα νερού ημερησίως.Η αντίστοιχη ημερήσιαποσότητα για το μέσοΑμερικανό είναι 400 λίτρα.
• Περίπου 1 δισ. άνθρωποι,αριθμός που αντιπροσωπεύειτο 1/8 του παγκόσμιουπληθυσμού, δεν έχουνπρόσβαση σε πόσιμο νερό.
• 1,8 άνθρωποι ετησίως –ή5.000 ημερησίως– χάνουν τηζωή τους από ασθένειες πουσχετίζονται με ακάθαρτο νερόκαι ελλιπείς συνθήκες υγιεινής.
• Οι ασθένειες που σχετίζονταιμε το νερό αποτελούν τηδεύτερη σημαντικότερη αιτίαθανάτου παιδιών παγκοσμίως.
• Το μέσο βάρος του νερούπου μεταφέρουν με τα χέριαοι γυναίκες στην Αφρική είναι20 κιλά, δραστηριότητα πουαντιστοιχεί σε 40 δισ.εργατοώρες ετησίως.
• Στα επόμενα 20 χρόνιαη ανθρωπότητα εκτιμάται ότιθα καταναλώνει 20% περισσό-τερο νερό, ενώ ο ΟΗΕ προβλέ-πει αύξηση του παγκόσμιουπληθυσμού έως το 2050στα 9,2 δισ. άτομα.
• H χωρητικότητα των ανθρώ-πινων κατασκευών για τησυγκέντρωση νερού παγκο-σμίως έχει επταπλασιαστεί απότο 1950 και σήμερα υπολογί-ζεται σε 5.000 κυβικά χλμ.

Από το www.capital.gr
Save to del.icio.usAdd to del.icio.usEmail this

Αναρτήθηκε από emprosdrama.blogspot.com and nonews-NEWS


Ξεκινούν οι πληρωμές από το πακέτο των 500 εκ.ευρώ στους Αγρότες !


Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες, από το πακέτο των 500 εκατ. ευρώ, για το οποίο είχε δεσμευθεί η Κυβέρνηση, ανακοίνωσε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σωτήρης Χατζηγάκης.

Προσερχόμενος σε συνάντηση με τους εκπροσώπους και τους παράγοντες των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου Στρατηγικής για την γεωργία, ο κ.Χατζηγάκης επισήμανε ότι οι προτάσεις και τα προβλήματα που θα ακουσθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της πολιτικής στον αγροτικό τομέα.

Αναφερόμενος στην έκκληση του πρωθυπουργού για εθνική συναίνεση μπροστά στην οικονομική κρίση, ο υπουργός σημείωσε ότι συνεννόηση των κομμάτων δεν σημαίνει κατάρρευση ιδεολογιών και πολιτικών, ούτε «λευκή επιταγή» για την κυβέρνηση.
Σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εκτάσεων στο Πανόραμα, ο κ.Χατζηγάκης, επανέλαβε ότι δεν υπήρξε κάτι μεμπτό στη διαδικασία, προσθέτοντας ότι δεν κατανοεί γιατί μία έκταση με πουρνάρια και αγριόχορτα αποτελεί θέμα συζήτησης.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η ημέρα της Γυναίκας

Γράφει ο Νίκος Σάνσης
(
Οικονομολόγος)


8 Μαρτίου, ημέρα αφιερωμένη στην γυναίκα.

Το ανθρώπινο γένος, θέλοντας να τιμήσει τον σημαντικό ρόλο της στην κοινωνία γενικότερα, αφιέρωσε την ημερομηνία αυτή, στους αγώνες για την καταξίωση της.
Τεράστια πάντα η επιρροή της στον άνδρα. Πίσω, από κάθε επιτυχημένο ή αποτυχημένο άνδρα ,ψάξε να δεις ποια γυναίκα υπάρχει, λέει ο λαός.


Κάθε θρησκεία, στηριγμένη σε αρσενικές αρχές, πάντα την υποβίβαζε. Ο Χριστιανισμός πρώτος, μέσα από την θεότητα της Μητέρας Εκείνου, άρχισε να δομεί την πραγματική της ανθρώπινη υπόσταση, αποτινάζοντας την θεωρία του Ρωμαϊκού δικαίου, που την ήθελε ταυτόσημη με την έννοια res που σήμαινε πράγμα.
Έως το τέλος του 18ου αιώνα η γυναίκα κρατούσε δευτερεύοντα ρόλο στην κοινωνία.
Ο άνδρας επικεφαλής και εκείνη ταπεινή στη σκιά του, στήριγμα, ξεκούραση, εταίρα, ή γυναίκα των παιδιών του, σε πολλαπλούς και δύσκολους για την εποχή ρόλους.
Λίγες οι αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.Η ανατολή του 20ου αιώνα, βρίσκει την γυναίκα, να αποκτά τα πρώτα δικαιώματα υπόστασης, ανεξαρτησίας και ισότητας απέναντι στον άνδρα.
Οι απαιτήσεις στην ζωή, που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, την αναγκάζουν να βγει σθεναρά στην βιοπάλη, να προσφέρει, απαιτώντας παράλληλα ισόβαρο σεβασμό από τα αρσενικά μέλη της κοινωνίας.
Το γυναίκειο κίνημα, απλώνεται τόσο, στον κοινωνικό αλλά και στον επαγγελματικό χώρο, τόσο που κανείς δεν φανταζόταν. Κατακτά, ότι νοιώθει πως του ανήκει.
Το ασθενές φύλλο, ενίοτε μεταμορφώνεται σε ισχυρό, όταν πρέπει, να παλέψει, για να κατοχυρώσει, την παρουσία του χωρίς συμβιβασμούς και αμφισβήτηση.Σήμερα πολλαπλοί οι ρόλοι.
Σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη, νοικοκυρά, σύντροφος καθημερινός και τρυφερά ερωτικά νυκτερινός.
Τελευταία, αναφέρεται πως η θηλυκότητα θυσιάζεται στην επαγγελματική επικράτηση. Πιθανόν ναι, μάλλον όχι. Μια όμως η προπατορική αλήθεια. Άνδρας και γυναίκα, είναι πλασμένοι ο ένας για τον άλλο.
Γιατί και οι δυο αποτελούν τα ημίσεα μέρη, της πιο ολοκληρωμένης πνευματικής και υλιστικής τελειότητας, που λέγεται ανθρώπινη ύπαρξη.


emprosdrama.blogspot.com από pressmme

Εξηγήσεις για το "ναί" στον Καραμανλή !

Το «ναι» στη συναίνεση που ζήτησε ο πρωθυπουργός αιτιολόγησε σε συνέντευξη Τύπου, την Παρασκευή, ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει γνωρίσει ο πλανήτης και δήλωσε πως το κόμμα του λειτούργησε «μονάχα με τη λογική, αφού το ζητούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τι έχει να κερδίσει ένα κόμμα, αλλά πώς θα σωθεί η Ελλάδα».
Κατηγόρησε μάλιστα τόσο τον κ. Παπανδρέου, όσο και τους ηγέτες των κομμάτων της Αριστεράς, λέγοντας πως «με την άρνησή τους δεν έδειξαν το μεγαλείο ψυχής, που επιβάλλεται σε πολιτικούς ηγέτες σε περιόδους κρίσεων».
Επανέλαβε, δε, την πρόταση του κόμματός του για οικουμενική κυβέρνηση, θυμίζοντας το επιτυχημένο πείραμα της κυβέρνησης Ζολώτα την περίοδο '89 - '90.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ διατύπωσε εκ νέου την εκτίμησή του πως ο κ. Καραμανλής δεν θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές και ζήτησε από όλα τα κόμματα να ξεκαθαρίσουν όσο πιο γρήγορα τη θέση τους στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Επανερχόμενος στο θέμα της οικονομικής κρίσης, τόνισε πως «δεν υπάρχει αναίμακτη έξοδος από την κρίση», επικαλούμενος το παράδειγμα του Τιτανικού. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ναυάγιο. Δεν έχει σημασία το χρώμα του σωσίβιου, αλλά μονάχα το πώς θα σωθούμε», είπε.
Οι προτάσεις του ΛΑΟΣ, όπως αυτές κατατέθηκαν στον κ. Καραμανλή, είναι, σύμφωνα με το Γ.Καρατζαφέρη, «προτάσεις πρώτων βοηθειών».
Έκανε λόγο για τη δημιουργία κρατικών εσόδων, «χωρίς όμως αυτά να επιφέρουν κοινωνικούς τριγμούς», ενώ ζήτησε και τη γρήγορη κίνηση των κεφαλαίων, λέγοντας πως «δεν πρέπει να υπάρχουν ανενεργά κεφάλαια, ούτε της τάξης των 50.000 ευρώ».
Ο κ. Καρατζαφέρης πρότεινε ακόμη για τα επόμενα πέντε χρόνια να «παγώσουν» κριτήρια, όπως το πόθεν έσχες και τα τεκμήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να υπάρξει στοχευμένη φορολογία, αφού, όπως εκτίμησε, «στο μέλλον, η ζωή όλων μας θα χειροτερέψει και η ζωή των μη προνομιούχων θα χειροτερέψει βάναυσα».
Τέλος, σημείωσε πως «τη συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι σοβαρό να συζητάμε για εκλογές» και ζήτησε από τον πρωθυπουργό περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα κινδυνεύει να μπει σε μνήμα».parapolitika.gr

Κάτι έχει με τις επιταγές

Νομίζουμε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο.
Το παιδί που, δεν κάνει αλλά... θα γίνει πρωθυπουργός, έχει εμμονές που αδυνατεί να ξεπεράσει.
Όχι, μην ανησυχείτε, ο Γιώργος δεν έπεσε πάλι από το ποδήλατο.
Μετά τη συνάντησή του με τον Καραμανλή στο Μέγαρο Μαξίμου, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση. Του την ζήτησε κανείς;
Και τι σημαίνει «λευκή»;
Στο τέλος υπάρχει η υπογραφή του Γιώργου, και από πάνω μπορείς να προσθέσεις το ποσό που επιθυμείς;
Είναι προφανές ότι ο Γιώργος και το ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν καλά από επιταγές.
Τις μοιράζουν αφειδώς άλλωστε, από το 1981 μέχρι και σήμερα:
Στον λαό.
Στη διαπλοκή.
Στους Αμερικανούς.
Άλλες είναι επιταγές χωρίς αντίκρισμα, σαν και εκείνες που δίνουν στους πολίτες.
Οι υπόλοιπες όμως, που καταλήγουν στα χέρια της διαπλοκής και του ξένου παράγοντα είναι κυριολεκτικά... όλα τα λεφτά.

parapolitika.gr

Η επιταγή των καιρών

Σάββατο, 7 Μάρτιος 2009

Συναίνεση δεν σημαίνει τυφλή ανοχή .
Ούτε υποταγή στις αποφάσεις του άλλου.
Στη Δημοκρατία, άλλωστε, η πολιτική αντιπαράθεση, όσο έντονη κι αν είναι, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη λειτουργία των δύο βασικών θεσμικών πόλων του πολιτικού συστήματος: (δια)κυβέρνηση - (ελέγχουσα) αντιπολίτευση.
Αποτελεί, όμως, στρέβλωση και δυσλειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος όταν επιδιώκονται η πολιτική σύγκρουση και η κοινωνική πόλωση ως αυτοσκοπός.
Για τον προσπορισμό πρόσκαιρων κομματικών οφελών.
Προχθές, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους πολιτικούς αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξίμου (σχετικό άρθρο έγραφα εχθές).
Η ανάγκη που οδήγησε σε αυτή την επιλογή εκκινεί από μία απλή, βασική διαπίστωση:
Η ραγδαία επιδεινούμενη κρίση απαιτεί νέο μοντέλο διακυβέρνησης, στον πυρήνα της οποίας πρέπει να υπάρχει μία όσο το δυνατόν πλατύτερη κοινωνική συμμαχία.
Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν αναπτύχθηκε ποτέ κουλτούρα διακομματικής συνεννόησης, ακόμα και σε μείζονα ζητήματα (π.χ. Παιδεία, Υγεία κ.ο.κ.), όπου τα δύο μεγάλα κόμματα διαθέτουν αποδεδειγμένα απόψεις που γειτνιάζουν ή και συμπίπτουν.
Η περίοδος που διανύουμε, όμως, δεν είναι μία οιαδήποτε περίοδος. Είναι, για την παγκόσμια κοινότητα, μία ιστορική καμπή.
Για την Ελλάδα, με την ασθενή οικονομία, οι περιστάσεις είναι ακόμη κρισιμότερες.
Η ατζέντα που παρουσίασε προχθές ο πρωθυπουργός(τα έξι αυτονόητα σημεία για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ) στους πολιτικούς αρχηγούς υπήρξε αρκετά σαφής – πάντοτε μέσα στην ασάφεια και τη ρευστότητα των καιρών.
Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να θεωρείται αυτονόητο το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική οφείλει να κινείται στο πλαίσιο των συμπεφωνημένων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο πως οι κοινωνικές πολιτικές δεν πρέπει να υπακούουν στη λογική της πλειοδοσίας, της παροχολογίας και των ευχάριστων λόγων για λόγους ψηφοθηρίας.
Κι ότι πρέπει να εντάσσονται στις πραγματικές δυνατότητες και αντοχές της οικονομίας και των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων.
Τα παραπάνω αυτονόητα έχουν, δυστυχώς, πάψει να είναι αυτονόητα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, μόλις προ ημερών, αμφισβήτησε τη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας, παρά τις περί του αντιθέτου ξεκάθαρες τοποθετήσεις Ευρωπαίων εταίρων και διεθνών οργανισμών.
Εισηγείται, δε, μέτρα που γνωρίζει πως θα προσβληθούν εύκολα από τους εταίρους διότι συνιστούν παρεμβάσεις κρατικού προστατευτισμού. Και προτείνει την έκδοση ευρω-ομολόγου, αν και επίσης γνωρίζει πως πολιτικά και νομικά μία τέτοια πιθανότητα έχει ήδη καταπέσει στις Βρυξέλλες.
Είναι, λοιπόν, σαφές πως, για να υπάρξει στοιχειώδης συνεννόηση, η μεν κυβέρνηση οφείλει να ενημερώνει συχνά και ουσιαστικά την αντιπολίτευση (και τον ελληνικό λαό), η δε τελευταία οφείλει να πολιτεύεται υπεύθυνα και όχι με όρους ευκαιριακού εντυπωσιασμού. Ζητώντας, μάλιστα, κάθε τρεις και λίγο εκλογές, όταν γνωρίζει πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο ( επιδεικνύοντας μάλιστα πρωτοφανή αλαζονική συμπεριφορά αφού δεν λαμβάνει υπόψιν της ότι το 68% των πολιτών ΔΕΝ επιθυμεί εκλογές).
Η συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, λοιπόν, ή η απόρριψή της δεν μπορεί να θεωρείται πολιτικό κόλπο.
Ούτε κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Αλλά ούτε και λαϊκό δικαστήριο για αυτόκλητους εισαγγελείς.
Η συνεννόηση είναι αίτημα των ΠΟΛΙΤΩΝ και (απόλυτη) ανάγκη των καιρών.
Και όσοι αγνοήσουν τις ανάγκες των καιρών θα τις βρουν μπροστά τους, αργά ή γρήγορα.
«etipos»

Αναρτήθηκε από politis-gr

Για γέλια...!

Κοιτάξτε ποιοι δημοσιογράφοι στηρίζουν μέχρι 'θανάτου' το ΠΑΣΟΚ στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Κάτια Μακρή, του RealFM και Ανδρέας Καψαμπέλης, διαχειριστής του press-gr (το γνωστό ΠΑΣΟΚΙΚΟ blog).
Πιθανόν να μην τους γνωρίζετε, γιατί δεν είναι και τίποτα σπουδαίοι. Εμφανίζονται και στην τηλεόραση λίγο σαν σχολιαστές σε δελτία ειδήσεων.
Είναι δυνατόν να γίνει το ΠΑΣΟΚ και πάλι μεγάλο κόμμα με τέτοια 'δημοσιογραφική υποστήριξη';
Οι 'δυνατοί και επαγγελματίες΄δημοσιογράφοι πρέπει να υποστηρίζουν τον 'κανένα', να κρίνουν πολύ αυστηρά την κυβέρνηση, αλλά και να κρίνουν και την αντιπολίτευση που μπορεί να γίνει κυβέρνηση στο μέλλον.
Όταν ακούμε δημοσιογράφους να μιλάνε σαν υποψήφιοι βουλευτές, σκάμε στα γέλια...γιατί απλά είναι για γέλια...και δεν μπορεί να τους πάρει κανένας πλέον στα σοβαρά. Παιδιά δεν είμαστε στην δεκαετία του 70 και του 80, είμαστε στο 2009 μ.Χ.!!!!

Αναρτήθηκε από 24press.blogspot.com

Η βασική αρχή της ισότητας των ανθρώπων.

Μια βασική αρχή του φιλελευθερισμού είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν όλοι ούτε τις ίδιες ικανότητες ούτε την ίδια όρεξη για εργασία και άρα δεν πρέπει αλλά και ούτε γίνεται να υπάρχει πραγματική ισότητα αποτελεσμάτων μεταξύ τους.
Το ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε στην ισότητά τους ως βασική αρχή. Τότε θα υποχρεωθούμε να σκεφτούμε χιλιάδες τρόπους που εξηγούν την σημερινή ανισότητα των ανθρώπων και που θα βοηθήσουν στη δραματική μείωσή της.
Το να πιστεύεις ότι οι άνθρωποι ΠΡΕΠΕΙ να είναι ίσοι σημαίνει ότι σέβεσαι τον άλλο απεριόριστα και ψάχνεις διεπιστημονικά να ερευνήσεις που οφείλεται η ανισότητά τους.
Κινητοποιείται η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η νευρολογία, η πολιτική και άλλες επιστήμες για να εξηγήσουν και άρα να εξαφανίσουν τις πηγές της ανισότητας.
Το να πιστεύεις ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι επειδή οποιοσδήποτε βλέπει ότι δεν θέλουν όλοι να καταβάλουν τις ίδιες προσπάθειες σημαίνει ότι αποδέχεσαι στωικά αυτό που βλέπεις γύρω σου ως φυσική νομοτέλεια.
Κάτι που είναι βαθύτατα ρατσιστικό αν αναχθεί σε ιδεολογία εφόσον αντιμετωπίζει την κοινωνική ανισότητα σαν μια εξελικτική δαρβινική διαδικασία επιβίωσης.

Αναρτήθηκε από Greek Rider

Επιδοτούμενη Επιστήμη...!


Με απόφαση που υπέγραψε την Τρίτη η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 6.000 νέων ελευθέρων επιστημόνων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Το πρόγραμμα προσφέρει ποσό επιχορήγησης 15.000 ευρώ ανά άτομο και αφορά νέους γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους και μηχανικούς απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών.
Εξάλλου με άλλες αποφάσεις που υπέγραψε η κ. Πετραλιά, εγκρίθηκαν και προωθούνται για υλοποίηση δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους τομείς του Πολιτισμού και της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Τα προγράμματα θα καλύπτουν συνολικά 7.000 νέους ανέργους.

πηγή:http://www.skai.gr

Και εγένετο φώς..!


"Ένας άνθρωπος που έχασε την όρασή πριν από 30 χρόνια λέει ότι μπορεί τώρα να δει το φως να αναβοσβήνει μετά την τοποθέτηση βιονικού ματιού!
Πρόκειται για τον 73χρονο κ.Ron, που με μια πειραματική χειρουργική επέμβαση πριν επτά μήνες στο Νοσοκομείο του Λονδίνου, μπορεί να λέει ότι είμαι πιο ευτυχής σήμερα!!
Τα βιονικά μάτια, που είναι γνωστά ως η Argus II. χρησιμοποιούν μια φωτογραφική μηχανή και βίντεο επεξεργαστή τοποθετημένο σε γυαλιά ηλίου για να στέλνουν ληφθείσες εικόνες ασύρματα με ένα μικροσκοπικό δέκτη στο εξωτερικό μέρος του ματιού!.
Με τη σειρά του, ο δέκτης περνάει τα δεδομένα μέσω ενός καλωδίου σε μια μικρή σειρά από ηλεκτρόδια που κάθονται στον αμφιβληστροειδή - σε στρώμα εξειδικευμένων κυττάρων που κανονικά ανταποκρίνονται στο φως που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Μέχρι στιγμής 18 ασθενείς σε όλο τον κόσμο, φορούν αυτήν την συσκευή.
Ο Ron ο οποίος δεν αποκάλυψε το όνομα του, δήλωσε στο BBC πριν 9 ώρες : "Για 30 χρόνια όλα ήταν μαύρα για μένα, αλλά τώρα φως έρχεται μέσα.
Ξαφνικά το να μπορούν να δουν το φως είναι πραγματικά υπέροχο."

πηγή:http://troktiko.blogspot.com

"Παγκόσμια συμβολική δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η Ώρα της Γής". Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 !

Στις 20:30, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον κόσμο θα σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα – την Ώρα της Γης– στέλνοντας ένα ισχυρό παγκόσμιο μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε περισσότερες από 1000 πόλεις του πλανήτη αναμένεται να συμμετάσχουν στη φετινή «Ώρα της Γης». Με αυτόν τον τρόπο θα σταλεί ένα μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου, λίγους μήνες πριν την Παγκόσμια Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη το 2009, ότι απαιτούμε τη δέσμευσή τους για δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προς όφελος του πλανήτη.
Στην Ελλάδα η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία του WWF διοργανώνεται σε συνεργασία με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
Μνημεία που αποτελούν παγκόσμια σύμβολα όπως ο Παρθενώνας και ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, αλλά και εθνικά τοπόσημα, όπως το κτίριο του ελληνικού Κοινοβουλίου και ο λόφος του Λυκαβηττού στην Αθήνα, ο Λευκός Πύργος και η Καμάρα στη Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλα ιστορικά κτίρια και τοποθεσίες θα σκοτεινιάσουν, και θα στείλουν ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 35 δήμοι από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.
Οι Ελληνικές πόλεις έρχονται να προστεθούν σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κατάλογο πόλεων (μέχρι στιγμής 538), μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Πεκίνο, το Μπουένος Άιρες, η Κωνσταντινούπολη, η Μόσχα και το Παρίσι.
«Αν όλοι σκοτεινιάσουμε τα σπίτια και τα δημόσια κτίρια για αυτή τη μια ώρα, θα έχουμε δώσει ένα συμβολικό, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη άμεσης πολιτικής και προσωπικής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία του WWF μας καλεί όλους να ενωθούμε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, απλά και μόνο σβήνοντας τα φώτα για μια ώρα!»,
δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.
Ήδη, μέσα από το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο του WWF, η Ώρα της Γης 2009 διοργανώνεται σε περισσότερες από 70 χώρες και ο αριθμός αυτός μεγαλώνει καθημερινά.
Κάθε πολίτης που δηλώνει επίσημα συμμετοχή στην Ώρα της Γης του WWF, στέλνει το μήνυμα ότι συμμετέχει τον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής! Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
www.earthhour.org/greece.

emprosdrama.blogspot.com από citypress

Παρακαλώ βοηθήστε μας !

Είμαι εργαζόμενος στην ΒΦΛ που παραμένει με προβλήματα από τον Δεκέμβριο του 2008.
Η εταιρεία οδηγήθηκε στο "λουκέτο", επειδή παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, όλων των τύπων, στις αποθήκες της βιομηχανίας, ώστε να μη χωράει άλλο στοκ.
Την περίοδο αυτή στις αποθήκες της ΒΦΛ βρίσκονται περίπου 100.000 τόνοι λιπασμάτων, που επρόκειτο να διατεθεί στους αγρότες.
Το πρόβλημα για τις 700 οικογένειες είναι μεγάλες. Δεν θέλουμε να ξεπουληθεί η εταιρεία στο εξωτερικό γιατί δεν είμαστε βέβαιοι ότι εμείς στην Καβάλα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μετά από ένα ή δυο χρόνια.
Έχουμε ζήσει πέτρινα χρόνια και δεν θέλουμε να τα περάσουμε και πάλι.
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει αν η βιομηχανία περάσει σε χέρια και νοοτροπία ξένων επενδυτών(;).
Ποιος θα μας διασφαλίσει;
Αν υπάρχουν Ελληνικές προτάσεις είναι προτιμότερες όπως το παπούτσι από τον τόπο σου. Μην ξεχάσουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι μας μπήκαν σε ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ με την υπογραφή του υπουργού Γ.Αλογοσκούφη πριν δύο χρόνια.
Δεν αντέχουμε άλλοι κοροιδία".

Εργαζόμενος στην ΒΦΛ

Με MIG πετάει η Ολυμπιακή - έπεσαν οι υπογραφές. Η Κυβέρνηση οφείλει να βγάλει την αλήθεια για το δείπνο Παπανδρέου με επιχειρηματίες...

Στον έλεγχο της Marfin Investment Group περνά η Ολυμπιακή Αεροπορία, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το θρίλερ των τελευταίων ωρών και τις αντικρουόμενες πληροφορίες.
Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα, ενώ το μοναδικό θέμα που θα μείνει σε εκκρεμότητα θα είναι η γνώμη της Κομισιόν που προβλέπεται να είναι θετική.
Η σχετική γνωμοδότηση αναμένεται την προσεχή εβδομάδα.
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/472787/Article.aspx

Σ.Σ. Επειδή το παιγνίδι πού παίζεται είναι χονδρό παρατηρητές εξηγούν ότι είναι λάθος τής κυβέρνησης πού δέν βγάζει στή φόρα αυτά πού έγιναν στο διάσημο πλέον δείπνο Παπανδρέου.
Πόσο λογικό είναι να φωνάζουν έξαλλοι οι Σημιτικοί ότι όλα πρέπει να βγούν στή φόρα αλλά η κυβέρνηση να μιλάει γιά ευπρέπεια , τονίζουν οι παρατηρητές?
Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια ώστε να μπορεί να κρίνει ποιός είναι υπεύθυνος και ποιός άλλα λέει μπροστά στά φώτα καί άλλα προσπαθεί στο παρασκήνιο....
Οπως καί να έχει η κυβέρνηση έλυσε ένα απο τά άλυτα προβλήματα τών τελευταίων δεκαετιών ....
Μεγάλη επιτυχία....

emprosdrama.blogspot.com από wolf

Δυσαρέσκεια για τον Γ. Παπανδρέου...!Μείζον ενδοπασοκικό ζήτημα, τη στιγμή αυτή, αποτελεί η μυστική συνάντηση Παπανδρέου με επιχειρηματίες στο σπίτι Τραπεζίτη.
Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ (κυρίως σημιτικοί) είναι έξαλλοι με τον κ.Παπανδρέου αλλά μέμφονται και τη ΝΔ που σιωπά.
Πρόσωπα από το περιβάλλον παρισταμένων αναφέρουν ότι ‘ Ο ..ΓΑΠ στην αρχή τους φάνηκε καλός αλλά με το πέρασμα του χρόνου αποδείχθηκε απογοητευτικός , χαοτικός , άσχετος.
’Η συνάντηση Παπανδρέου– Επιχειρηματιών δημιουργεί πολλά ερωτηματικά….
Γιατί πραγματοποιήθηκε μυστικά και όχι θεσμικά ;
Πως γίνεται ο κ.Παπανδρέου να πολεμά το σχέδιο ρευστότητας και να συναντάται μυστικά με Τραπεζίτες ;
Τι ‘κρυφό’ είπε που δεν θέλει να ακούσουν οι πολίτες ;
Ποιο σκοπό υπηρετεί μια μυστική συνάντηση ;
Τι ήθελε να δώσει ; Τι ήθελε να πάρει ;
Έτσι θα κάνει πράξη τις διακηρύξεις του ενάντια στη διαπλοκή ;ΥΣ. Πώς να θεωρηθεί σοβαρό ένα κομματικό επιτελείο (και συγκεκριμένα του κ.Παπανδρέου) όταν διαρρέει ψευδώς στα ΜΜΕ δήθεν σημεία και περιεχόμενα της κατ’ ιδίαν συνάντησης του κ.Παπανδρέου με τον Πρωθυπουργό ;


emprosdrama.blogspot.com από NONPAPER

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009

Δεν πάει άλλο..!

Μασκοφόροι καίνε βαγόνια του ΗΣΑΠ για... επαναστατικούς λόγους.
Άλλοι εισβάλλουν στο Πανεπιστήμιο και δέρνουν ανενόχλητοι τους καθηγητές.
Συμβασιούχοι κλείνουν με το έτσι θέλω την Ακρόπολη.
Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Επόμενη στάση το θηριοτροφείο. Ή είμαστε ήδη εκεί;
Η ατιμωρησία είναι το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτή τη χώρα. Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει και είναι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο θα την γλιτώσει. Ή ακόμη χειρότερο είναι βέβαιος ότι δεν θα τον ενοχλήσει κάποιος...
Οι μασκοφόροι τρομοκράτες δίνουν μια αποκρουστική εικόνα για μία κοινωνία που θέλει να λέγεται σύγχρονη και «ανοικτή».
Το ίδιο αποκρουστική είναι η εικόνα των ατιμώρητων μιζαδόρων, των επαγγελματιών πολιτικών που έκαναν αμύθητες περιουσίες με μόνο τους εισόδημα τη βουλευτική... «αποζημίωση», των αυτόκλητων «προστατών» της κοινωνίας μας που κάθε φορά φτιάχνουν τους κανόνες στα μέτρα τους.
Σε αυτή τη χώρα όποιος έχει μία φαεινή «ιδέα» την εφαρμόζει, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που έχουν οι πράξεις του στο κοινωνικό σύνολο. Όποιος θέλει κλείνει τους δρόμους, κλείνει την Ακρόπολη, καταλαμβάνει σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, κατεβάζει τους διακόπτες του ρεύματος. Η κλοπή είναι πλέον καθημερινός τρόπος ζωής. Όποιος μπορεί κλέβει εν ψυχρώ τους άλλους ή εκβιάζει τους συμπολίτες του.
Δεν πάει κάποιος σε δημόσια υπηρεσία, σε νοσοκομείο, σε πολεοδομία, σε Δήμο, αν δεν έχει γεμάτο το πορτοφόλι.
Η εικόνα της χώρας μας, του σπιτιού μας, είναι αποκρουστική.
Μοιρολατρικά παρακολουθούμε θλιβερές μειοψηφίες να καταστρέφουν τις ζωές μας, να υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας.
Δεν πάει άλλο.
Είναι κατάντια αυτό που συμβαίνει.Δεν μας φταίνε οι ξένοι, δεν μας φταίει η κρίση, δεν μας φταίει η μοίρα ή η ώρα η κακή.
Εμείς φταίμε που δεν αντιδρούμε. Κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους για τον άδικο χαμό του Αλέξη.
Δεν είδαμε κάποιον να προσκαλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα όσα απίστευτα συμβαίνουν γύρω μας.
Τα έχουμε συνηθίσει; Ίσως.
Αλλά η ιστορία διδάσκει ότι ένας τόπος που βρίσκεται σε ένα τέτοιο τέλμα δεν μένει ατιμώρητος για τις ανομίες των πολιτών του...emprosdrama.blogspot.com από Capital/Θανάσης Μαυρίδης

Τα έξι σημεία που ζήτησε ο Καραμανλής !


1. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης και οι προσπάθειες για σταθερότητα στην οικονομία και για αντιμετώπιση των δυσκολιών λόγω της κρίσης, πρέπει να γίνονται με την τήρηση των κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ, κάτι που αποδείχθηκε και στη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.
2. Το υψηλό δημόσιο χρέος είναι διαχρονικό, τεράστιο θέμα που μας βαραίνει ιδιαίτερα και πρέπει να το πολεμήσουμε με συντονισμένες δράσεις ώστε οι προσπάθειές μας να έχουν αποτελεσματικότητα.
3. Η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα και κεντρικό εργαλείο, επ' αυτού είναι η αποτελεσματική μείωση των δημοσίων δαπανών, ο περιορισμός της σπατάλης και όχι νέα φορολογικά μέτρα.
4. Το δημόσιο χρέος και η μείωση των ελλειμμάτων ορίζουν τις πραγματικές αντοχές της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική και αν ξεφύγουμε, η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη και ενδεχομένως επικίνδυνη.
5. Σε ορισμένους κρίσιμους τομείς της χώρας, όπως π.χ. ο τουρισμός, είναι απαραίτητες ειδικές αναπτυξιακές δράσεις και βέβαια πάντα με τήρηση των κανόνων της ΕΕ.
6. Όλοι μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, έχουμε χρέος να μην ενθαρρύνουμε τη διατύπωση υπερβολικών διεκδικήσεων αφού η κατάσταση δεν επιτρέπει πλειοδοσία παροχών.
Έξι σημεία !
Έξι Αυτονόητα για τον κάθε υπεύθυνο και λογικό πολίτη αυτής της χώρας.
Όχι όμως για ορισμένους πολιτικούς μας.
Θα αρχίσω ανάποδα αυτή την φορά. Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης αν και έχει ανέκαθεν μια ροπή προς τον λαϊκισμό και την πολιτική της ... ατάκας, συναισθανόμενος τις βαριές ευθύνες του έναντι των πολιτών αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας, ανέβασε τον πολιτικό του λόγο σε υψηλά επίπεδα δηλώνοντας ότι : «Ναι στη συναίνεση. Αν μελετήσει κανείς το πλαίσιο της συναίνεσης νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό. Από ένα μεγάλο άλμα στο κενό, προτιμώ ένα σταθερό βήμα στη λογική». Από την πλευρά του ΚΚΕ ο λόγος του μπορεί να είναι απαρχαιωμένος και οι απόψεις τους άκαμπτες , μουχλιασμένες και σε πολλά ζητήματα «τσιμεντοποιημένες», αλλά είναι καθαρές , σταθερές χωρίς λαϊκισμούς και πολιτικές σερπαντίνες.
Η απάντηση του λοιπόν στην πρόσκληση και την παραίνεση του κ. Καραμανλή για συναίνεση ήταν αναμενόμενη.
Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο εύκαμπτη, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι το ΚΚΕ.
Πολιτικά καθαρό αλλά με κολλημένη στο «πολιτικό σασμάν του» μονίμως την πρώτη ταχύτητα.
Ευχή όλων είναι κάποια στιγμή να μπορέσει να αλλάξει ταχύτητα , επιταχύνοντας στην πολιτική πίστα. Κρατάμε προ στιγμήν στα πλεονεκτήματα την καθαρότητα των λόγων και των πράξεων του στα χρόνια της μεταπολίτευσης!
Ο κ. Αλαβάνος «ήλθε, είδε και απήλθε». Κατέθεσε μεν 25 προτάσεις , αλλά στα αυτονόητα έξι βασικά σημεία , απλά επιβεβαίωσε τον εαυτό του.
Πολιτικό πνεύμα αντίδρασης με έντονη την επικινδυνότητα του , αφού έχει την τάση να επικεντρώνει την ματιά του σε οτιδήποτε άλλο μέσα στο δάσος εκτός του ... δένδρου που βρίσκεται μπροστά του.
Αποτέλεσμα ; Επώδυνες και επικίνδυνες μετωπικές συγκρούσεις!
Τέλος ο κ. Παπανδρέου .... ζήτησε εκλογές ! Τίποτα άλλο! Ούτε προτάσεις , ούτε αποδοχή των έξι αυτονόητων σημείων. Απλά ζήτησε εκλογές εδώ και τώρα. Βέβαια αυτό κάνει συνεχώς από το 2005 μέχρι σήμερα.
Μέσα σε 4 χρόνια έχει ζητήσει 28 φορές εκλογές.Έννοια του είναι «πρώτα να γίνω Πρωθυπουργός» και ύστερα ....«να σωθούμε».
Ο κόσμος ζητά εθνικές λύσεις κι αυτός εκλιπαρεί «δώστε μου κομματική ψήφο».
Τώρα, αν μέχρι να συμβεί αυτό έχουμε βουλιάξει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, αυτό μάλλον θεωρείται λεπτομέρεια μπρος στο όνειρο του αρχηγού της αντιπολίτευσης να ορκιστεί κάποτε πρωθυπουργός.

emprosdrama.blogspot.com από politis-gr

Προέχει το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον !

Να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη εθνικής συνεννόησης για την Οικονομία κάλεσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γ. Παπανδρέου, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζήτηση και την πιστωτική ασφυξία στην αγορά.
"Η οικονομία, κάτω από τα βάρος της σφοδρότερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε η ανθρωπότητα, τουλάχιστον στην μεταπολεμική της ιστορία, είναι εθνική υπόθεση, με κεφαλαία γράμματα" τόνισε ο κ. Καραμανλής υπογραμμίζοντας ότι "όποτε οι Έλληνες αφοσιωθήκαμε σε εθνικούς στόχους τα καταφέραμε πολύ καλά , και αυτό οφείλουμε και τώρα".
Αναφερόμενος στην εμπειρία άλλων χωρών, όπως η Ισπανία, η Φιλανδία και Σουηδία, "όπου οι κοινωνικοί εταίροι και οι πολιτικές δυνάμεις κάθησαν στο τραπέζι, και κατέληξαν σε κάποιες κοινές θέσεις στα μείζονα ζητήματα, όχι σε όλα, απέφυγαν σοβαρούς κινδύνους.
Το ίδιο έχουμε ή θα έπρεπε να έχουμε υποχρέωση να κάνουμε κι εμείς" πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής και συνέχισε: Εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έστω και τώρα μετά τα χθεσινά, αντιληφθεί την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, οφείλει να το αποδείξει".
Σημείωσε μάλιστα ότι "και χτες ακόμα δεν ζήτησα από κανένα, λευκή επιταγή.
Ζήτησα το αυτονόητο. Να αποδεχτούμε όλοι έξι βασικά θεμελιώδη σημεία [..] ένα ορθολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να χαράξουμε την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια, και για τις επόμενες κυβερνήσεις".
Αναφερόμενος στη φράση του Γ. Παπανδρέου ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη αλλαγής πορείας, ο κ. Καραμανλής είπε ότι "είναι μονότονο και ανιαρό να σας ακούμε συνέχεια να καταφεύγετε σε ακατάσχετη εκλογολογία. Αυτό το θέμα το έχουμε κλείσει. Ξεκαθάρισα ότι εμείς δεν παίζουμε με τους θεσμούς, ότι δεν ασχολούμαστε με σενάρια εκλογών. Ξεκαθάρισα ότι δεν σκέφτομαι εκλογές" επανέλαβε ο κ. Καραμανλής τονίζοντας ότι "δική μας έγνοια, αντίθετα με εσάς, είναι ο περιορισμός των επιπτώσεις της κρίσης, [..] είναι το συλλογικό και εθνικό συμφέρον".
Ανταπαντώντας στον κ. Παπανδρέου, ο οποίος επέκρινε τον πρωθυπουργό για αύξηση του χρέους κατά 16 δισεκ. ευρώ το χρόνο και για εκτίναξη των δαπανών στο Δημόσιο, ο κ. Καραμανλής είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλά για χρέη και ελλείμματα, καθώς "το χρέος το πήρατε στο 30% και το φτάστε πάνω από 100% του ΑΕΠ" ενώ το έλλειμμα που παραδώσατε ήταν 7,5%, τη στιγμή που το είχατε προϋπολογίσει στο 1,2% "Υπάρχει μεγαλύτερη ανειλικρίνεια και ανευθυνότητα από αυτό;" αναρωτήθηκε ο κ. Καραμανλής.
Σχολιάζοντας "διαδόσεις" κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ ότι θα υπάρξει αδυναμία δανεισμού δήλωσε εμφαντικά ότι "τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου εξελίσσεται κανονικά".
Όσο για τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι "τα ευχολόγια του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σχέδιο. Είναι απόπειρα εμπαιγμού της κοινωνίας. Πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης με δημοσιονομική χαλάρωση θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις" σημείωσε ο πρωθυπουργός.

emprosdrama.blogspot.com από Α.Π.Ε.

Σύγκρουση Καραμανλή - Παπανδρέου για την συναίνεση στην αντιμετώπιση της κρίσης !

06/03/09 11:39
Διαξιφισμοί, μετά το «όχι»Σύγκρουση Καραμανλή - Παπανδρέου για τη συναίνεση στην αντιμετώπιση της κρίσης

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την οικονομική ασφυξία της αγοράς, μετά και το «όχι» της αντιπολίτευσης στη συναίνεση που ζήτησε ο Κ.Καραμανλής για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Το σχέδιο της κυβέρνησης αφορά τη διάσωση της ίδιας, κι όχι της χώρας τόνισε ο Γ.Παπανδρέου.

Δεν ζήτησα λευκή επιταγή, αλλά υπεύθυνη στάση για ένα εθνικό ζήτημα, απάντησε ο Κ.Καραμανλής.
«Δεν θα σας αφήσουμε να χρεοκοπήσετε τη χώρα»
Ο Γ.Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο διάσωσης της χώρας, αλλά σχέδιο διάσωσης της ίδιας και των συμφερόντων που εξυπηρετεί.
Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει διασύρει τη χώρα ήδη δύο φορές με τις ισάριθμες επιτηρήσεις και έχει αποτύχει παταγωδώς. «Έχετε απολέσει την εμπιστοσύνη εταίρων και πολιτών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Μπορεί να χρεοκόπησε η ΝΔ, αλλά δεν θα αφήσουμε να χρεοκοπήσει και η χώρα», είπε ο κ. Παπανδρέου επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για εκλογές.
Ακόμη, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν θα ζήταγε συναίνεση αν είχε διαβάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε απλώς να εφαρμόσει μερικές από αυτές.
Χαρακτήρισε, δε, επικοινωνιακά σόου τις επαφές του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς χθες, σημειώνοντας ότι όπως προέκυψε από τις συναντήσεις τίποτα δεν αλλάζει στην πολιτική της κυβέρνησης, που όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζεται από σπατάλες και διαφθορά.
«Εθνικό θέμα η κρίση»
Ο Κ.Καραμανλής παρατηρώντας ότι το αίτημα για πρόωρες κάλπες επανέρχεται συνέχεια και έχει καταντήσει ανιαρό, σημείωσε ότι ο ίδιος έχει κλείσει το θέμα. «Δεν σκέφτομαι εκλογές» είπε και υπογράμμισε: «Η έγνοια μας είναι η αντιμετώπιση της κρίσης, δηλαδή το εθνικό και συλλογικό συμφέρον».
Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για έλλειψη υπεύθυνης στάσης σε ένα ζήτημα εθνικό και επισήμανε: «Οφείλουμε να επικεντρωθούμε στον εθνικό στόχο, για να ξεπεράσουμε την κρίση. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έστω και τώρα, έστω και μετά τα χθεσινά να δείξει υπεύθυνη στάση να συναινέσει. Το 'όχι' σε όλα δεν είναι υπεύθυνη στάση».
Σημείωσε, δε, ότι δεν ζήτησε «λευκή επιταγή», αλλά την αποδοχή έξι βασικών σημείων, που ορίζουν ένα ορθολογικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα χαραχθεί η πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε λυπηρό και θλιβερό το γεγονός ότι σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα συγκυρία προτάσσονται οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Ο Κ.Καραμανλής υπεραμύνθηκε της οικονομική πολιτικής του, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έδρασε αποφασιστικά και έγκαιρα, ότι έχει σχέδιο και το εφαρμόζει και πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ξεπεράσει η χώρα την κρίση.

Κατηγόρησε, δε, το ΠΑΣΟΚ ότι το ίδιο δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της κρίσης και πως δεν έχει να προτείνει σοβαρά μέτρα.

emprosdrama.blogspot.com από Newsroom ΔΟΛ

Στον ημιτελικό των 60μ. ο Κώστας Δουβαλίδης !

Eνημέρωση 6/3/2009 12:02


Τορίνο

Την πρόκριση για τον ημιτελικό των 60μ εμπόδια πήρε ο Κώστας Δουβαλίδης στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου που άρχισε σημερα το πρωί στο Τορίνο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου.
Ξεκίνημα με το «δεξί» για τον Δραμινό αθλητή ο οποίος τερμάτισε 3ος στην 3η ημιτελική σειρά με 7.76 και θα δώσει το απόγευμα (17.10) το παρών στους «16» του αγωνίσματος.
Ο τελικός γίνεται το βράδυ (19.50) όπου ο Δουβαλίδης σκοπεύει να βρεθεί με τους κορυφαίους Ευρωπαίους του αγωνίσματος.
Πρώτος στη σειρά του Δουβαλίδη ήταν ο Ρώσος Εβγκένι Μπορίσοφ από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο με 7.63 και 2ος ο Γερμανός Ερικ Μπαλνουβάιτ με 7.65.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ότι ο Μπορίσοφ έκανε και την κορυφαία επίδοση των προκριματικών και ο Μπαλνουβάιτ την 3η.
Στο σύνολο ο Ελληνας πρωταθλητής σημείωσε την 11η καλύτερη επίδοση των προκριματικών, αλλά στα ημιτελικά με μια επίδοση κοντά στο 7.68 που είναι και το δικό του Πανελλήνιο ρεκόρ, δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει στον τελικό.


emprosdrama.blogspot.com από Newsroom ΔΟΛ

Ώρες εθνικής ευθύνης για όλους μας !

Παρασκευή, 6 Μάρτιος 2009


ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΑΛΑΡΗ

Μεθαύριο ο Καραμανλής κλείνει πέντε χρόνια ως πρωθυπουργός.
Στα αλλεπάλληλα γκάλοπ το μεν κόμμα του καταψηφίζεται, αυτός όμως κρίνεται μονίμως ως καταλληλότερος. Αν ρωτήσετε όμως δέκα απλούς ανθρώπους τι θετικό τούς έχει μείνει από αυτή την πενταετία, δύσκολα θα θυμηθούν κάτι πολύ σπουδαίο.
Και τούτο γιατί αυτή η… όρνιθα που λέγεται κυβέρνηση κάνει μεν κάθε μέρα το αβγό της αλλά δεν ξέρει να… κακαρίζει.
Την κουκουλώνουν οι «γουρλομάτηδες» των καναλιών που άλλο δεν βλέπουν από καταστροφές, σκάνδαλα, ζημιές, αδιέξοδα και χάος… Αίφνης, δεν είπε κανείς τους ότι αυτή η… «όρνιθα» έθαψε 2.600 δηλητηριώδεις χωματερές (πράγματα που μόνον η Σοφία Βούλτεψη βρέθηκε να θυμίσει σε κάποιο «παράθυρο»).
Εκατοντάδες σπουδαία επιτεύγματα μένουν στο σκοτάδι.
Τέτοια επικοινωνιακή ασχετοσύνη!...«Μα…», θα πείτε πάλι εσείς, «ξεχνάς τα σκάνδαλα; Ξεχνάς τον Εφραίμ και τον Ζαχόπουλο και τον Βουλγαράκη και τον Ρουσόπουλο και τον Παυλίδη και όλους όσοι έχουν ξεφωνηθεί από τους αποκεί;».
Οχι, δεν τους ξεχνώ, όπως δεν ξεχνώ ότι όσα τραβάει σήμερα η δόλια πατρίδα τα χρωστάει στο ιλιγγιώδες δημόσιο χρέος που κληρονόμησε ο Καραμανλής από τον Ανδρέα και τον Σημίτη.
Πληρώνει τα σπασμένα μιας αμαρτωλής 20ετίας με πολύ χειρότερα σκάνδαλα και με πρωτοπαλίκαρα κάποιους πρώην «θυρωρούς» που έγιναν μεγαλοκαταθέτες και σήμερα «λουφάζουν»…
Ας καθίσουν, λοιπόν, οι πάντες στο τραπέζι που τους καλεί ο Καραμανλής να συμφωνήσουν σε δυο-τρεις κατεπείγουσες λύσεις γιατί έρχονται μαύρες μέρες. Και ας πουν, έστω από μέσα τους, «πάλι καλά που αντέχει αυτός ο άνθρωπος»!
Και ας θυμηθούν, όσοι φιλοσοφούν, ότι τέτοιες μέρες, το Μάρτιο του 1935, κοτζάμ Βενιζέλος έφυγε πικραμένος από τη χώρα ύστερα από δύο αποτυχημένα κινήματα, καταδικάστηκε σε θάνατο από τους αντιπάλους του και Μάρτιο πάλι, του 1936, έφυγε από τη ζωή, ξενιτεμένος.
Για τους πέντε πολιτικούς ηγέτες είναι ώρες μεγάλης εθνικής ευθύνης. Οπως είναι και για όλους εμάς τους λειτουργούς της ενημέρωσης.
Η Ιστορία διδάσκει ότι, αν δεν συνέλθουμε σήμερα, αύριο θα είναι πολύ αργά!...

Αναρτήθηκε από emprosdrama.blogspot.com άπό "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"

Η κρίση δεν προέκυψε έξαφνα, ούτε ανέλπιστα, ούτε από το πουθενά !

Γράφει ο Γεώργιος Θ. Χαντζηκωνσταντίνου, καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας Πανεπιστημίου Θράκης

Για αρκετά χρόνια, κυρίως μετά τα έτη 1989-1990, οι οπαδοί του κινηματικού συντηρητισμού και του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιητικού λόγου βομβάρδισαν τις κοινωνίες με τους περίφημους μονoδρόμους τους.
Προώθησαν συστηματικά τη λεγόμενη μοναδική σκέψη των αυτορρυθμιζόμενων αγορών και της πλήρους απελευθέρωσης των κεφαλαίων. Βάφτισαν τους εαυτούς τους επαναστάτες και προσπάθησαν να αποδυναμώσουν τον οποιονδήποτε εναλλακτικό λόγο, χαρακτηρίζοντάς τον ουτοπικό, ρομαντικό, μη ρεαλιστικό, παλιομοδίτικο, ακόμη και θυμωμένο.
Κατακτώντας σταδιακά την πολιτική εξουσία σε παγκόσμιο σχεδόν επίπεδο, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο την κρίση του σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας, όπως και τις ευνοϊκές γι αυτούς συγκυρίες στο παγκόσμιο σκηνικό (κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, του διπολισμού, του τείχους του Βερολίνου, νέα τεχνολογική επανάσταση κτλ.), επέβαλαν με περίσσιο φανατισμό την αναπτυξιακή συνταγή του νέου οικονομικού φιλελευθερισμού, της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και της πλήρους χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης.

Αγνοήθηκε ο προβληματισμός
Αγνόησαν τους προβληματισμούς ή το σκεπτικισμό φωτισμένων ανθρώπων, ακόμη και βραβείων Νομπέλ του δικού τους φιλελεύθερου χώρου, και συσκότισαν αλαζονικά το τοπίο, εξαίσια θύματα της αυταπάτης τους. Αγνόησαν, έτσι, τον προβληματισμό επιστημόνων υψηλού κύρους, όπως ο Maurice Allais, o P. Rosanvallon, o J. Rawls, o R. Passet, o J. Stiglitz, o J. Ziegler, παλιότερα ο Κ. Polanyi και τόσοι άλλοι. Υπό την επήρεια του “επαναστατικού” νεοσυντηρητικού παροξυσμού τους, δεν άκουσαν τον φιλελεύθερο οικονομολόγο M. Allais, κάτοχο του Νομπέλ Οικονομίας που στα 1999 έλεγε: “Ο φιλελευθερισμός δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον αγοραίο φιλελευθερισμό (laissez-faire). Είναι πρώτα απʼ όλα μια πολιτική φιλοσοφία και η οικονομία δεν είναι παρά ένα μέσο που επιτρέπει στην πολιτική αυτή φιλοσοφία να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Αρχικά, εξάλλου, δεν υπήρχε καμιά αντίθεση ανάμεσα στα ιδανικά του σοσιαλισμού και εκείνα του φιλελευθερισμού. Η σημερινή σύγχυση μεταξύ φιλελευθερισμού και αγοραίου φιλελευθερισμού (laissez-faire) αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της εποχής μας [....] Οι στρεβλώσεις του σοσιαλισμού προκάλεσαν την κατάρρευση των κοινωνιών των ανατολικών χωρών. Οι στρεβλώσεις όμως του αγοραίου φιλελευθερισμού (laissez-faire) που αποτελεί έναν ψευδεπίγραφο φιλελευθερισμό οδηγούν στην κατάρρευση της δικής μας κοινωνίας”.

Εξαφάνισαν την κοινωνική πρόνοια
Στο βωμό της αναπτυξιακής συνταγής τους, οι νεοφιλελεύθεροι παγκοσμιοποιητές κατεδάφισαν το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και τους θεσμούς που στέκονταν εμπόδιο στις επιδιώξεις τους. Πρόβαλαν τις αγορές και το χρήμα ως υπέρτατες και μοναδικές αξίες και δούλεψαν σκληρά για την αυτονόμηση του χρηματοοικονομικού τομέα από την πραγματική οικονομία, με στόχο την ανεμπόδιστη κερδοφορία. Οδήγησαν σε πλήρη κατάρρευση τις εργασιακές σχέσεις που είχαν κατακτηθεί, αλλοίωσαν την αγορά εργασίας, ανέδειξαν την επιλεκτική χρήση της εργατικής δύναμης με τη συνδρομή της νέας τεχνολογίας, υποκατέστησαν το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία με το δικαίωμα στην αναζήτηση απασχόλησης και ξόρκισαν την κρατική παρέμβαση με φανατισμό νεοφώτιστων. Οι υπερβολές της αυταπάτης τους συνεχίστηκαν υπό τους αλαλαγμούς μιας παράδοξης αυτοπεποίθησης: “Ολοι θα ωφεληθούν από τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Ουδείς θα μείνει δίχως να ωφεληθεί από αυτήν”, έλεγαν.

Κλίμα βουλιμίας
Στην προσπάθειά τους να αποκαθηλώσουν πλήρως τις εγκαθιδρυμένες δομές του κεϊνσιανού παρελθόντος, οι νεοφιλελεύθεροι ευαγγελιστές των αγορών ανέδειξαν τον ανταγωνισμό σε πανάκεια (δίχως μάλιστα να προσδιορίζουν επακριβώς το περιεχόμενό του), στήριξαν προκλητικά το πολυεθνικό κεφάλαιο, δημιούργησαν κλίμα βουλιμίας και αρπακτικότητας και διαμόρφωσαν ευνοϊκό περιβάλλον, που επέτρεψε στην επιθετική κερδοφορία να καρποφορήσει. Άνθησαν κατά τρόπο απίθανο οι εταιρείες off shore. Φύτρωσαν σαν μανιτάρια οι περίφημοι φορολογικοί παράδεισοι που επέτρεψαν, του τραπεζικού συστήματος συντρέχοντος, την ανάδειξη του νόμιμου και ως ηθικού, πράγμα βέβαια όχι πάντοτε αληθές. Απορυθμίστηκε το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, απαλλάχθηκε από ρυθμίσεις και ελέγχους και επιδόθηκε σε απίστευτου μεγέθους και αριθμού εξαγορές και συγχωνεύσεις, που εν μέσω πανουργίας λόγων και έργων οδήγησαν σε μεγάλα κέρδη. Οδήγησαν όμως επίσης σε πρακτικές ανεξέλεγκτης μεταφοράς του τραπεζικού κινδύνου στην κοινωνία διά της κατασκευής σοφιστικού περιεχομένου προϊόντων, δομημένων, τοξικών και άλλων, για τα οποία εργάσθηκαν “εξαίρετοι χρηματοοικονομικοί εγκέφαλοι”(!) πλουσιοπάροχα, βέβαια, αμειβόμενοι.

Απογυμνώθηκαν τα κράτη
Οι ιδιωτικοποιήσεις του δημόσιου πλούτου και η εμπορευματοποίηση ακόμη και του πολιτισμού βρέθηκαν στην αιχμή του νεοσυντηρητικού δόρατος, απογυμνώνοντας τα κράτη, τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες από βασικά εργαλεία άσκησης πολιτικής. Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε σημαντική υπερχρέωση των νοικοκυριών στο τραπεζικό σύστημα, περίπου ίδιου μεγέθους με αυτό της αφαίμαξης των μισθών από τα κέρδη (wage squeeze).
Τα νοικοκυριά μάταια επιχειρούσαν να προστατεύσουν το επίπεδο της ευημερίας τους που κατέρρεε, παρά τους πανούργους αλαλαγμούς των νεοφιλελεύθερων παγκοσμιοποιητών. Κατέρρεε στα δίχτυα μιας δανεικής ευημερίας με επικίνδυνες επιπτώσεις για το μέλλον.
Η κοινωνική συνοχή διαταράχθηκε και μεγάλα τμήματα της μεσαίας αστικής τάξης είδαν την πόρτα της προλεταριοποίησης, αντιμετωπίζοντας την ανεργία και την ακρίβεια. Οι σπίθες έγιναν πυρκαγιά Η πυρκαγιά φούντωσε τα έτη 2007-2008, αφού για πολύ υπέβοσκε στα θεμέλια του νεοφιλελεύθερου κατασκευάσματος, που αγνοούσε αλαζονικά τις κατά καιρούς εμφανιζόμενες σπίθες (1980, 1987, 1990, 1997, 1998, 2000).
Η χρηματοπιστωτική κατάρρευση στις μητροπόλεις του οικονομικού φιλελευθερισμού της νέας τάξης πραγμάτων ήταν το ρεύμα του αέρα που μετέτρεψε τις σπίθες σε πυρκαγιά παγκόσμιας εμβέλειας και υψηλής συστημικής απειλής.
Η κρίση δεν προέκυψε έξαφνα, ούτε ανέλπιστα, ούτε από το πουθενά. Ήταν επόμενο να συμβεί και να ξαναβάλει την ανθρωπότητα σε περιπέτεια για δεύτερη φορά μέσα σε ογδόντα χρόνια (η πρώτη κρίση του οικονομικού φιλελευθερισμού, με τους αρκετά διαφορετικούς χαρακτήρες της εποχής, ξέσπασε στα 1929-1930).
Δεν προέκυψε από το πουθενά!
Η νεοσυντηρητική οικονομική συνταγή επί χρόνια την είχε υποβάλει. Ολόκληρο παγκόσμιο σύστημα πολιτικών αποφάσεων δημιούργησε επί χρόνια τις προϋποθέσεις για τη δυσμενή και λυπηρή αυτή κατάληξη που βιώνουμε σήμερα. Διεθνείς οργανισμοί παγκοσμίου κύρους (ΠΟΕ, ΔΝΤ κτλ.) έπαιξαν συνειδητά το παιχνίδι του κινηματικού συντηρητισμού με τα στελέχη τους. Και τώρα επιχειρούν την πυρόσβεση, καιροσκοπώντας κατά το σύνηθες, επικαλούμενοι τη δήθεν μη ορθά εφαρμοσθείσα θεωρητική συνταγή τους, εν μέσω παγκόσμιας ύφεσης, που πλήττει πλέον τις πραγματικές οικονομίες με αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης, με ανεργία και αλυσιδωτές πτωχεύσεις. Προστρέχοντας εντέχνως στην κρατική παρέμβαση που επί χρόνια ξόρκιζαν, επικαλούμενοι ακόμη και το τέλος της ιστορίας (τι αυταπάτη, αλήθεια!), παρουσιάζονται έκπληκτοι και αισθητά ταραγμένοι όλοι αυτοί οι τέως αλαζονικοί θιασώτες της αοράτου χειρός.
Η ανθρωπότητα θα αναζητήσει το μέτρο στους δύσκολους χρόνους που έρχονται.
Όταν το βρει, θα πρέπει να το προστατέψει, εμποδίζοντας με κάθε θυσία οποιοδήποτε πισωγύρισμα.


Αναρτήθηκε από emprosdrama.blogspot.com από Εφημερίδα ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ''

Ο Παπανδρέου δεν έπαιξε το ρόλο του !

Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει ηγέτης του έθνους αλλά προτίμησε τον μικρό ρόλο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Τόσο στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό όσο και οι δηλώσεις του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και η μετέπειτα εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την… Πράσινη ανάπτυξη και την green peace έδειξαν το μέγεθος και το πολιτικό ανάστημα του.
Και ενώ ήταν τόσο εμφανές ότι δεν το ήθελε αυτό που του επιβλήθηκε τελικά από τα πράγματα. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος και το δήλωσε στις κάμερες ως απολογία. Αλλά ο φόβος των εκλογών δεν τον άφησε.
Ένας φόβος αβάσιμος όμως που τελικά σας νίκησε, και ο χειρότερος εχθρός ενός πολιτικού άντρα είναι ο φόβος μπροστά στην απόφαση για το έθνος κ πρόεδρε.
Αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα έδινε -υπό όρους και προϋποθέσεις- ένα άπειρο-ελάχιστο δείγμα συμφωνίας θα έκανε την κυβέρνηση μεταβατική και θα κέρδιζε το ραντεβού του με την Ιστορία. Ο πρωθυπουργός θα εμφανίζονταν αδύναμος και υπό κηδεμονία.
Θα πιστοποιούσε το τέλος του ως πολιτικού.
Η «αναζήτηση συνεννόησης» -αν είχαμε την στοιχειώδη βασική πολιτική ευθυκρισία- έπρεπε να εμφανιστεί ως ομολογία αδυναμίας και διαχείρισης της κρίσης, όπου υπεύθυνα πλέον “βάζουμε ένα χεράκι για το καλό του τόπου”. Γιατί εμεις ξέρουμε.
Αντί αυτού μέρες τώρα απολογούμαστε και αύριο θα ξανα απολογηθούμε
Αυτοί χρεοκοπήσανε και εμείς απολογούμαστε. Φαιδρό!
Είναι φανερό ότι η πολιτική σκηνή και το προσωπικό της βρίσκεται συνεχώς κάτω από την βάση.
Έτσι Σύντροφοι αντί να πιστοποιείται σήμερα η κηδεμονία Καραμανλή πιστοποιείται η χρεοκοπία μας ως ΠΑΣΟΚ.
Πάψαμε να δουλεύουμε για το καλό της χώρας και γίναμε εργαλείο ανέλιξης και πεδίο επίτευξης προσωπικών στόχων.
Δυστυχώς μοιάζει να ξεχνάμε ακόμη και αυτό το βασικό!
Ότι οι μεγάλες ώρες του ελληνισμού είναι όταν λειτουργεί ενωμένος.
Και όσοι δυστυχείς διαφωνήσουν θα τους υπενθυμίσω την Ιστορία που διδάσκει και που καλά είναι να την διαβάζουμε όποτε μπορούμε.


Γιάννης Παπαϊωάννου από citypress

Έκθεση εμπειρογνώμονος του Ο.Η.Ε. περί "μακεδονικής μειονότητος" στην Ελλάδα

Λίγα 24ωρα μετά τα επεισόδια της Οχρίδας και την ταξιδιωτική οδηγία της Ελλάδας για την ΠΓΔΜ, έρχεται έκθεση ανεξάρτητης εμπειρογνώμονος του ΟΗΕ να φορτίσει το κλίμα, καθώς στα συμπεράσματά της αναφέρει ότι υπάρχει «μακεδονική μειονότητα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία».
Αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνεται εκμετάλευση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για μειονοτικά θέματα, Γκέι Μακ Ντούγκαλ, η οποία επισκέφθηκε τη χώρα μας την περίοδο 8-16 Σεπτεμβρίου, επισημαίνει στην έκθεσή της ότι υπάρχει «μακεδονική εθνοτική μειονότητα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία» , την οποία δεν αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση.
Καλεί, δε, την Αθήνα να ξεφύγει από τη στενή οπτική του αν υπάρχει στη χώρα «μακεδονική» ή «τουρκική» μειονότητα, διότι αυτή απηχεί μια περιοριστική και ξεπερασμένη αντίληψη.
Παράλληλα, ζητά να εστιάσει πλήρως «στην προστασία του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό, στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι» και να διασφαλίσει τόσο στην «τουρκική» όσο και στη «μακεδονική» μειονότητα κάθε είδους προστασία προκύπτει από τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Το Βήμα, τα όσα αναφέρονται στην έκθεση αναμένεται να φορτίσουν ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις της Ελλάδος με την ΠΓΔΜ, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Νίκολα Γκρούεφσκι έχει καταφέρει να εντάξει το θέμα της αναγνώρισης «μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας» στις διαπραγματεύσεις για την ονομασία, ενώ δεν έχει διστάσει να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ουσιαστικά την ύπαρξη «μακεδονικής μειονότητας» και να επιστρέψει την ελληνική ιθαγένεια σε εκδιωχθέντες «σλαβομακεδόνες».
Με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Γ.Κουμουτσάκος ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα παρουσιάσει επισήμως τις θέσεις της κατά τη συζήτηση της έκθεσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη στις 10 Μαρτίου.
Σημείωσε, ακόμη ότι οι μηχανισμοί προστασίας και ενδυνάμωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να μετατρέπονται σε άλλοθι και εργαλείο για όσους «συνειδητά επιχειρούν να τους εκμεταλλευθούν για την προώθηση δικών τους σκοπιμοτήτων στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων».

Η κ. Μακ Ντούγκαλ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην 26σέλιδη έκθεσή της στην «εθνοτική ταυτότητα στην περιοχή της Φλώρινας». Επισημαίνει συγκεκριμένα ότι η Αθήνα δεν αναγνωρίζει τη «μακεδονική εθνική μειονότητα» που κατοικεί στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, όπως και την ύπαρξη «μακεδονικής γλώσσας». Κάνει αναφορά στην παρενόχληση και στις διακρίσεις που υφίστανται όσοι δηλώνουν «Μακεδόνες», ενώ καλεί για αναγνώριση όλων των οργανώσεων που χρησιμοποιούν το επίθετο «μακεδονικός».
Όσον αφορά τα υπόλοιπα σκέλη της έκθεσης, η κ. Μακ Ντούγκαλ ομιλεί για τη «μουσουλμανική μειονότητα» της Θράκης, τη μόνη όπως τη χαρακτηρίζει μειονότητα που αναγνωρίζει επισήμως η Ελλάδα, καθώς και για τους Ρομά. Καλεί για την ελεύθερη χρήση του όρου «τουρκικός» σε διάφορες ενώσεις, ενώ εμμέσως ζητεί την εκλογή μουφτή, εφόσον αυτός περιορίζεται στα θρησκευτικά του καθήκοντα.

Ζητεί επίσης βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά.

Αναρτήθηκε από emprosdrama.blogspot.com / Newsroom ΔΟΛ

Σχολιαστές και λαμόγια..!

Του Χρήστου Λουτράδη


Η δημοκρατία γεννήθηκε στην πατρίδα μας, για να αποχτήσει άλλη διάσταση αιώνες μετά. Από το πιο αντιπροσωπευτικό πολίτευμα για την διακυβέρνηση μιας χώρας κατάντησε για μηχανισμό ανέλιξης μετριοτήτων που όταν δεν οργανώνουν κομπίνες σχολιάζουν την επικαιρότητα ώσαν σχολιαστές περιφερειακού καναλιού.
Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που την κυβερνάνε οι δημοσιογράφοι, όχι λόγω της δύναμης που απολαμβάνουν τα ΜΜΕ άλλα λόγω του εθισμού των πολιτικών κομμάτων και των αρχηγών τους να εστιάζονται σε μια ακατάσχετη και άνευ ουσίας εικοτολογία που όταν δεν γίνεται φορτική καθίστανται επικίνδυνη για το μέλλον της χώρας.
Ζούμε στη χώρα που όλοι έχουν συναίσθηση της αποστολής τους, μόνο που η αποστολή τους στις περισσότερες των περιπτώσεων ή είναι μεγαλύτερη των δυνατότητων τους ή άσχετη με το συμφέρον της χώρας.
Παραδείγματα πολλά από τον πρωθυπουργό που αγορεύει ώσαν επισκέπτης και θεατής της ελληνικής πραγματικότητας μέχρι τον μέσο ΠΑΣόκο, έρμαιο των μικρο-αστικών του κόμπλεξ και καταλοίπων πολεμούσε με τον κακό του εαυτό στο Ζάππειο, ακούγοντας τον αρχηγό του να μιλάει για πράσινη ανάπτυξη και αυτοί να φαντασιώνονται πράσινα ταμεία...

Αναρτήθηκε από το pressmme

ΠΑΣΟΚ: Σιγά μή δώσουμε συναίνεση για να σωθεί η χώρα. Είχαμε μιά σκασίλα! Εμείς θέλουμε να γίνουμε αφεντικά να μοιράσουμε τα "πακέτα".

Καταλαβαίνουμε τί λέει ο Καραμανλής....Ομως εμείς το βλέπουμε αλλιώς....
Είμαστε ήδη στήν απ΄έξω 5 χρόνια....
Πού θά πάει αυτό?
Ολο απο τά έτοιμα θά τρώμε?
Μάς τελειώνουν σιγά-σιγά.....
Η τακτική μας είναι απλή....
Κερδίζουμε τίς εκλογές , γινόμαστε αφεντικά καί κάνουμε τίς δουλειές μας όμορφα και ωραία....
Μετά αφήνουμε τούς χαλβάδες να πάρουν αυτοί τα κουμάντα και αφού ξαναμαζευτεί το χρήμα ξανακάνουμε ντού...(είναι αυτό πού οι δικοί μας ονομάζουν δεξιά παρένθεση)
Αυτή τη στιγμή πού μιλάμε ελέγχουμε τα υπουργεία, τούς φορείς τίς ΔΕΚΟ κλπ....
Εσείς νομίζετε ότι κυβερνάνε αυτοί αλλά εμείς απλά τούς αφήνουμε να μαζέυουν τα πακέτα....
Τώρα έχουν μαζευτεί αρκετά....
Δημόσια έργα, ενέργεια, όπλα κλπ....
Αυτοί είναι ερασιτέχνες...
Τόσο χρήμα δέν μπορεί να σκορπιστεί άσκοπα....
Θα ανέβουμε θα κάνουμε τη δουλειά μας και όταν τελειώσουν οι δουλειές θα αποσυρθούμε να ξεκουραστούμε για 3-4 χρονάκια....
Μετά θα έχουν βγεί τα καινούργια αφεντικά πού θα έχουν και αυτοί ανάγκες κλπ κλπ...
Τό χρήμα να γυρίζει.....
Ασε πού κάποια τα έχουμε ήδη υποσχεθεί ...
Είναι λογοδοσμένα απο τώρα....
Η πιάτσα ξέρει...
Γιά ένα κούτελο ζούμε....

Αναρτήθηκε από wolf

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009

Η "Πράσινη Ανάπτυξη" μόνη διέξοδος στην οικονομική κρίση, τόνισε ο Γ. Παπανδρέου !

Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την «πράσινη ανάπτυξη» παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η παρούσα οικονομική κρίση αποτελεί αντανακλά το τέλος ενός ολόκληρου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.
Το «παρών» έδωσαν ο επίτροπος σε θέματα περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, ο προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Αρθούρος Ζερβός και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και οργανισμών.
Στην ομιλία του ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η σημερινή κρίση έχει άμεση σχέση με το τέλος ενός οικονομικού μοντέλου που προωθούσε την ανάπτυξη χωρίς να εγγυάται τη βιωσιμότητα και την ευημερία της κοινωνίας μας.
«Η κρίση αποτελεί για μας ευκαιρία να ανατρέψουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που πνέει τα λοίσθια. Ευκαιρία να πούμε σε όσους πνίγουν τις δυνατότητες του τόπου και του λαού μας, σε όσους εμποδίζουν την πρόοδο και καλλιεργούν την αδράνεια και την απαισιοδοξία, σε όσους περιορίζουν το δικαίωμα για μια ζωή ποιότητας και αξιοπρέπειας, κάντε τόπο να περάσει η Ελλάδα» τόνισε.
Τόνισε ακόμη ότι η «πράσινη ανάπτυξη» είναι η συνολική λύση για να αλλάξουμε πορεία επισημαίνοντας ότι «ιστορικά όποτε οι κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να βγουν από κρίσεις με περιστολή, δηλαδή με μέτρα τα οποία μειώνουν την οικονομική δραστηριότητα, έχουν αποτύχει».
Παράλληλα, ανέφερε ότι η «πράσινη ανάπτυξη» σημαίνει επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, σε τομείς οι οποίοι είναι το μέλλον της χώρας, από τις κατασκευές μέχρι τις μεταφορές, τον τουρισμό, τα γεωργικά προϊόντα, την καθαρή ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες, τον πολιτισμό.
Συμπλήρωσε ακόμα ότι το μοντέλο αυτό είναι και μια ευκαιρία αλλαγής του σημερινού ελληνικού κράτους από τον πελατειακό σχεδιασμό, στον πράσινο σχεδιασμό, στη συμμετοχική παραγωγή ενέργειας, στη συμμετοχική οικονομία, στη συμμετοχική στη δημοκρατία.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τις τρεις βασικές προτεραιότητες:
* Το κλίμα και η ενέργεια. Η μετάβαση σε μια οικονομία που μειώνει τις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2020 και τελικά μπορεί να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα με ορίζοντα το 2050. Με προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών και με συγκεκριμένες πολιτικές για την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση ενέργειας.* Η ριζική αναδιάρθρωση σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
* Η οικονομία στους φυσικούς πόρους, στα δάση και στις προστατευόμενες περιοχές, στα νερά και στα απορρίμματα, καθώς και στις πράσινες υποδομές, στις μεταφορές, στην ακτοπλοΐα, στο δημόσιο περιβάλλον.
«Η μετάβαση στο πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο θα γίνει με οικονομικά και θεσμικά εργαλεία, με μια πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, με ισχυρή δημόσια επένδυση στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με τη δημιουργία του Πράσινου Ταμείου, με τη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που θα χρηματοδοτεί τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος» εξήγησε.
Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ επικρότησε και ο Έλληνας επίτροπος για το Περιβάλλον Στ.Δήμας.

emprosdrama.blogspot.com από Newsroom ΔΟΛ

Νεκρός αστυνομικός σε ληστεία !

Antinews.gr -By Factorx March 5, 2009

Νεκρός 36χρονος υπαρχιφύλακας, πατέρας ενός νεογέννητου παιδιού, από τα πυρά ληστή στη Νίκαια. Στις 13.12 ένα άτομο εισέβαλε στο υποκατάστημα της τράπεζας Κύπρου που βρίσκεται στην οδό Δ. Σολωμού 2Δ και με την απειλή όπλου άρπαξε χρηματικό ποσό.
Κατά την διαφυγή του έγινε αντιληπτός απο διερχόμενο αστυνομικό που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου, ήταν εκτός υπηρεσίας και φορούσε πολιτικά.
Ο άντρας της ΕΛ.ΑΣ. τον καταδίωξε και όταν ο κακοποιός τον αντιλήφθηκε, 800 μέτρα μακρύτερα από την τράπεζα στην διασταύρωση των οδών Χρ. Μάτικα και Παρασκευοπούλου, τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός.

Ο Καρατζαφέρης εντός πλαισίου...Καραμανλή !

By Factorx March 5, 2009, Antinews

«Από ένα μεγάλο άλμα στο κενό, προτιμώ ένα σταθερό βήμα στη λογική και η λογική υπαγορεύει να βρούμε κοινούς τρόπους να βγούμε από την κρίση» τόνισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό.
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ο κ. Καρατζαφέρης ζήτησε από όλους τους αρχηγούς «συναίνεση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο θέσεων» και πρόσθεσε:«Αν το μελετήσει κανείς αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό».
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τάχθηκε κατά των πρόωρων εκλογών λέγοντας: «Όταν έχουμε μία δεσπόζουσα οικονομική κρίση και μία υποβόσκουσα κοινωνική κρίση, δεν νομίζω ότι το πιο βατό για να εξέλθουμε από την κρίση είναι να δημιουργήσουμε πολιτικό ζήτημα».
Ανάγνωση πρώτη: Ο κ. Καρατζαφέρης δεν θέλει πρόωρες, επειδή δεν ξέρει τι θα απογίνει ο ΛΑΟΣ με το κλίμα πόλωσης που αναπόφευκτα θα επικρατήσει μεταξύ των δυο δεινοσαύρων.
Ανάγνωση δεύτερη: Ο κ. Καρατζαφέρης δεν μπορεί να κινηθεί έξω από το …μαντρί και κατόπιν τούτου σε λίγο μπορεί να έχουμε και την «μεγάλη κεντροδεξιά».

emprosdrama.blogspot.com από Antinews

Το παρασκήνιο του "Μυστικού Δείπνου", Παπανδρέου με επιχειρηματίες !

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Μαρτίου 4, 2009

Οι παρενέργειες του μυστικου δείπνου ξεκίνησαν με την εμπλοκή της Aegean του επιχειρηματία Θ. Βασιλάκη στην πλειοδοσία για την απόκτηση της Ολυμπιακής.
Σε μια φανερή προσφορά βέβαια δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για υπόγειες διαδρομές και συνδέσεις διαπλοκής.
Εν προκειμένω, βλέποντας τη δυναμική του Γ. Παπανδρέου, ο ούτως ή άλλως φίλα προσκείμενος Θ. Βασιλάκης λογικό ήταν να ζητήσει κάποιες διασφαλίσεις για την όποια πρόταση σε περίπτωση αλλαγής του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα η κατά μέτωπον επίθεση Βγενόπουλου στον όμιλο Βασιλάκη με τρανταχτή μεταγραφή στελεχών της Aegean μπορεί να αιτιολογήσει την όποια αντεπίθεση.
Είναι όμως μόνο αυτό;
Ο μείζον παράγοντας στην διαδικασία πώλησης της Ολυμπιακής παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό, πράγμα που δείχνουν να αγνοούν τόσο η MIG όσο και η Chrysler. Η θέση των συνδικαλιστών απέναντι στην Aegean από την εποχή της “Air Greece” ακόμα, είναι δηλωμένη και ξεκάθαρη. Ο Χαρακτηρισμός “πειρατές” έδινε και έπαιρνε από τις υπηρεσίες εδάφους μέχρι τους ιπτάμενους. Επόμενο είναι η πρόταση της Aegean για την Ολυμπιακή να συναντούσε μεγάλες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, σε σημείο ακύρωσης της οποιασδήποτε προσέγγισης.
Εδώ λοιπόν είναι και η σημασία της όποιας εμπλοκής του Αρχηγού ή του κομματικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ.
Η διασφάλιση συναίνεσης ή έστω χαλιναγώγησης των πράσινων συνδικαλιστών απέναντι σε αυτή την πρόταση.
Μέχρι στιγμής μάλιστα, αυτή η άποψη δικαιώνεται με την περίεργη ηρεμία που ακολούθησε την πρόταση της Aegean. Εάν βεβαίως η συναίνεση των εργαζομένων επιτευχθεί μέσω δίκαιων όρων και διασφάλισης δικαιωμάτων από την πλευρά του αγοραστή, τότε έχει καλώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βγει ωφελημένος. Εάν όμως αυτή η σιωπή είναι συμβιβασμός των συνδικαλιστών με κομματικές εντολές απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων, τότε τα σενάρια διαπλοκής θα έχουν αντικείμενο.
Ιδιαίτερα εάν οι όροι της προσφοράς θίξουν εργασιακά κεκτημένα.
Υπάρχει βέβαια και το σενάριο απλού εντυπωσιασμού από την πλευρά του επιχειρηματία γιατί εύλογα μια τέτοια πρόταση από εταιρεία του κλάδου όπως η Aegean, θα προσκρούση σε ενδεχόμενη αντίδραση της ΕΕ και των αυστηρών αντιμονοπωλιακών όρων που θέτει.
Με την χειρότερη εκτίμηση, μιλάμε πάλι για ελαφριά διαπλοκή.
Η περίπτωση που εξακολουθεί να μας προβληματίζει περισσότερο είναι άλλη. Τι ήθελε η Eurobank από τον ΓΑΠ;

Χορός δις: Οι νταβατζήδες μαζεύουν τα...ρέστα τους !


Κλοιός για τον κρατικό κορβανά:
Εργολάβοι, τραπεζίτες, επιχειρηµατίες στην ενέργεια, όµιλοι ΜΜΕ, έµποροι όπλων παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά για το κρατικό μπαγιόκο και στήνουν παιχνίδι µε Καραµανλή – Παπανδρέου.
Ιδιοκτήτες ΜΜΕ πιέζουν Καραμανλή – Παπανδρέου.
Οι τέσσερις μεγάλοι παίκτες και οι συμμαχίες τους.
Πίτα 8 δισ. ευρώ στους εργολάβους. Αυτοκινητόδρομοι, επεκτάσεις μετρό, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και αεροδρόμια η νέα προίκα.
Οι γαλάζιοι τούς εξασφαλίζουν και για τα επόμενα χρόνια. Οι αναθέσεις των έργων και τα «πακέτα» του Σαρακατσάνου. Μεγάλο μέρος άλλης πίτας, ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ, με την οποία «προικοδότησε» κατά βάση τους ίδιους μεγαλοεργολάβους το ΥΠΕΧΩΔΕ από το 2004 ώς τώρα, παραμένει «αφάγωτη». Πρόκειται για την «προίκα» των αυτοκινητόδρομων που το ΥΠΕΧΩΔΕ αποκαλεί «Δρόμους Ανάπτυξης» – τα έξι μεγάλα οδικά έργα με συμβάσεις παραχώρησης – μήκους 1.417 χλμ. (από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος είναι κατασκευασμένα με δημόσια δαπάνη) και συνολικού προϋπολογισμού 8,6 δισ. ευρώ.
Στην απέναντι όχθη, έχουμε ρίγη «οπλάδων»: Έχουν χάσει τον ύπνο τους από ενδεχόμενη ήττα των γαλάζιων. Το γαλλικό και το ρώσικο λόμπι.
Την ίδια ώρα, όλοι είναι έτοιμοι για το ενεργειακό πανηγύρι:
Οι πράσινοι και οι γαλάζιοι παίκτες της ενέργειας.
Αποκλειστικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε τέσσερις σελίδες, στο Ποντίκι που κυκλοφορεί.

Αναρτήθηκε από wolf

Τα έξι σημεία που ζήτησε ο Καραμανλής να συμφωνήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί !

Τα έξι σημεία, στα οποία ο πρωθυπουργός ζήτησε τη συναίνεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, είναι τα εξής:
1. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης και οι προσπάθειες για σταθερότητα στην οικονομία και για αντιμετώπιση των δυσκολιών λόγω της κρίσης, πρέπει να γίνονται με την τήρηση των κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ, κάτι που αποδείχθηκε και στη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

2. Το υψηλό δημόσιο χρέος είναι διαχρονικό, τεράστιο θέμα που μας βαραίνει ιδιαίτερα και πρέπει να το πολεμήσουμε με συντονισμένες δράσεις ώστε οι προσπάθειές μας να έχουν αποτελεσματικότητα.
3. Η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα και κεντρικό εργαλείο, επ' αυτού είναι η αποτελεσματική μείωση των δημοσίων δαπανών, ο περιορισμός της σπατάλης και όχι νέα φορολογικά μέτρα.
4. Το δημόσιο χρέος και η μείωση των ελλειμμάτων ορίζουν τις πραγματικές αντοχές της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική και αν ξεφύγουμε, η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη και ενδεχομένως επικίνδυνη.
5. Σε ορισμένους κρίσιμους τομείς της χώρας, όπως π.χ. ο τουρισμός, είναι απαραίτητες ειδικές αναπτυξιακές δράσεις και βέβαια πάντα με τήρηση των κανόνων της ΕΕ.
6. Όλοι μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, έχουμε χρέος να μην ενθαρρύνουμε τη διατύπωση υπερβολικών διεκδικήσεων αφού η κατάσταση δεν επιτρέπει πλειοδοσία παροχών.
Δηλώσεις Αντώναρου:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κρίση, με δυσμενείς επιπτώσεις για όλες τις χώρες. Αναφερόμενος στον στόχο των συναντήσεων του πρωθυπουργού, είπε πως η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνεννόηση. Συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση δεν περιμένει να συμφωνήσουν όλοι σε όλα ή να εγκαταλείψει καθένας τις απόψεις του.
«Αλλά περιμένουμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου στα αυτονόητα, στις γενικές παραδοχές, προκειμένου να δώσουμε τις λύσεις που απαιτούν οι καιροί» συμπλήρωσε και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει συνολικό, ολοκληρωμένο, ουσιαστικό σχέδιο που κινείται σε ρεαλιστικές βάσεις και είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα.
Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης ο κ. Αντώναρος δήλωσε πως η χώρα ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις δανειακές υποχρεώσεις της και δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η δανειοληπτική ικανότητα της χώρας.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εκλογών, απάντησε πως το θέμα αυτό δεν το σκέφτεται η κυβέρνηση και ότι η συζήτηση γύρω από την εκλογολογία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τόπου.


emprosdrama.blogspot.com από Newsroom ΔΟΛ

Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για την απόδραση Παλαιοκώστα και Ριζάι !

Την πολιτική ευθύνη για την απόδραση των Παλαιοκώστα και Ριζάι από τις φυλακές Κορυδαλλού ανέλαβε ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας, ωστόσο πρόσθεσε πως έκρινε ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί.
Κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κ.Ρόβλια σχετικά με την απόδραση των δύο κρατουμένων, ο κ. Δένδιας είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το νόμο περί ευθύνης υπουργών, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το οποίο τον εκλαμβάνει ως ατιμωρησία.
Αναφορικά με την απόδραση, ο κ. Δένδιας είπε:

«Το γεγονός ότι δεν παραιτήθηκα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Βεβαίως, υπάρχει πολιτική ευθύνη και βεβαίως την έχει ο ομιλών την πολιτική ευθύνη. Την καταλόγισε στους άμεσους συνεργάτες του ως έκρινε και εάν έκρινε ότι την είχε και ο ίδιος στο βαθμό που έπρεπε, σας διαβεβαιώ ότι θα παραιτείτο. Και αυτό οφείλει να κάνει κάθε υπουργός».
Επίσης, είπε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να φέρει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες νομοσχέδιο για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος και κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να συνεισφέρει «για να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα, που και κατά τη δική σας κρίση θα βελτιώσουν αυτή την κατάσταση».
Ο κ. Δένδιας εκτίμησε ότι αιτία του προβλήματος στις φυλακές δεν είναι η επάρκεια αλεξίσφαιρων και οπλισμού:

«Είναι πρόβλημα συστήματος. Το σύστημα έχει συγκεκριμένες παθογένειες. Μπορούμε να τις διαπιστώσουμε όλοι και μπορούμε όλοι -αναφέρομαι και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους- να συνεργαστούμε κατά το δυνατόν για να τις θεραπεύσουμε».
Από την πλευρά του, ο κ. Ρόβλιας εξέφρασε την ειλικρινή διάθεση του ΠΑΣΟΚ να βοηθήσει για την βελτίωση της κατάστασης, αναρωτήθηκε ωστόσο εάν «αισθάνθηκε κανένας την ανάγκη από τους πρώην και τους νυν υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών να αναλάβει την ευθύνη και να υποβάλλει την παραίτηση του έστω για τα μάτια του κόσμου;

Έχει χαθεί τελείως η ευθιξία από την κυβέρνηση Καραμανλή όταν η χώρα γίνεται διεθνώς ρεζίλι;» είπε.Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπορείς; Νέα Προγράμματα χρηματοδοτήσεων Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας !

Ανέκαθεν μέσα από μια οικονομική κρίση όσοι άνθρωποι διέθεταν ευρύτητα πνεύματος ανακάλυπταν νέους δρόμους και άνοιγαν νέους ορίζοντες.
Αυτό αποδεικνύεται εάν εξετάσουμε το οικονομικό κραχ του 1929 ,(που έφτασε στην χώρα μας το 1932), αλλά και την οικονομική ανατίναξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.


Το άνοιγμα νέων και δυναμικών αγορών ήταν τα βασικά στοιχεία που ενέπνευσαν το χρηματιστικό μέλλον. Κύριος πυλώνας η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Προς αυτόν τον δρόμο στρέφεται το υπουργείο Ανάπτυξης με δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων που φτάνουν έως και στο 60% του κόστους της επένδυσης .
Ο λόγος για την γυναικεία και την νεανική επιχειρηματικότητα.
Μπορούν να μετέχουν γυναίκες έως 55 ετών και άνδρες έως 45 ετών που είναι μισθωτοί ή άνεργοι.
Επιχορηγούνται επενδύσεις από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.
Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν έργα αξίας 80 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα γίνονται στον ΕΟΜΜΕΧ.
Η προδημοσίευση έγινε εχθές κάτι που σημαίνει ότι οι επενδύσεις μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Εφόσον η επένδυση εγκριθεί μπορεί ο επενδυτής να λάβει ως προκαταβολή,εάν το επιθυμεί, ποσό που θα αντιστοιχεί έως το 35% της επιδότησης.
Επιχορηγούνται σχέδια αξίας από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης.
Το ανώτατο όριο της επιχορηγούμενης επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και 80.000 ευρώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
Το ύψος της επιδότησης φτάνει στο 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές, ενώ για την υπόλοιπη χώρα διαμορφώνεται στο 50%.
Πυρόπληκτες περιοχές ορίζονται: Οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Ευβοίας, η περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες.
Δικαιούχοι είναι όσοι δεν ασκούν από το 2008 και μετά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μπορούν να μετέχουν όμως οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.
Χρηματοδοτείται εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, προβολή η προώθηση και άλλες σχετικές δαπάνες.
Πριν όμως ξεκινήσει κάποιος την προσπάθεια για μια δική του επιχείρηση θα πρέπει να κοιτάξει μέσα στον ψυχικό του καθρέπτη αποβάλλοντας φραγμούς και... ωραιοποιήσεις .
Έχει την ικανότητα, την ενεργητικότητα και την επιμονή που χρειάζονται για να «γυρίσει την μανιβέλα» μιας νέας επιχείρησης και να την κάνει να προοδεύσει;Είναι προετοιμασμένος να δουλέψει σκληρά και πολλές ώρες ;
Είναι ικανός να αναλαμβάνει ευθύνες και κινδύνους; Μπορεί να παίρνει μόνος του γρήγορες αποφάσεις σταθμίζοντας σε χρόνο ...«dt» όλες τις παραμέτρους;
Θεωρεί τον εαυτό του συνεργάσιμο άτομο;
Μπορεί να παρακινεί και να καθοδηγεί τους άλλους;
Και το κυριότερο. Έχει τον ...αέρα του νικητή;
Προσωπικά έχω συναντήσει στην ζωή μου αρκετούς μισθωτούς που διέθεταν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Σε όλους αυτούς θα συμβούλευα να κάνουν το, σημαντικό για την ζωή τους ,βήμα.
Αυτή η εποχή της οικονομικής κρίσης βοηθά να ξεκαθαρίζει η «ήρα από το στάρι» στην αγορά

emprosdrama.blogspot.com (Με μικρές τροποποιήσεις) από politis-gr

Έγκλημα στο Καραϊσκάκη....!

Από το http://bet-gr.blogspot.com/Ακόμη ένα ΕΓΚΛΗΜΑ υπέρ της ομάδας της ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ, τον Ολυμπιακό συνετελέσθη απόψε στο Καραισκάκη!
Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ της ΜΑΙΜΟΥΔΙΑΣ με την συνδρομή του ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥ Κουκουκούλακη, άφησε τον ΠΑΟΚ με 9 παίκτες, δεν απέβαλε παίκτη του Ολυμπιακού σε τετ α τετ του Μπακαγιόκο ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΩΝΤΑΣ τον ΠΑΟΚ!
Αυτή η ομάδα, ο Ολυμπιακός, και η ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ της μας έχουν κάνει πλέον να ΑΗΔΙΑΖΟΥΜΕ με την κατάντια στην οποία έχει περιέλθει το ελληνικό ποδόσφαριο!
Βεβαίως υπάρχει και ένα ΘΕΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ:
Πως την Κυριακή θα βρεθούν στην Τούμπα! Και φαντάζεστε τι θα γίνει εκεί μετά τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ που ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΑΝ στο Καραισκάκη…

Αναρτήθηκε από taxalia

Ιστορική ευκαιρία

Γιάννης Πρετεντέρης Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009

Ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα συναντηθούν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μια ιστορική ευκαιρία: να διαμορφώσουν το πλαίσιο μιας συνεννόησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Προτιμώ τον όρο «συνεννόηση» από «συναίνεση».
Αφενός επειδή μια ουσιαστική συναίνεση είναι υπερβολικά φιλόδοξο σχέδιο για μια χώρα όπου τα κόμματα τσακώνονται ακόμη και για την απόδραση του Παλαιοκώστα.
Αφετέρου επειδή μια απλή συνεννόηση στα στοιχειώδη θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς υψηλό πολιτικό κόστος για τις πλευρές που θα την αποδεχθούν και με ιδιαιτέρως υψηλό όφελος για τον τόπο.
Γιατί η συνεννόηση είναι εφικτή;
Για έναν πολύ απλό λόγο: επειδή στα μέτρα και στις πολιτικές που προκρίνουν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πολιτική ή ιδεολογική διαφορά. Παρατάξεις με θητεία στη διακυβέρνηση του τόπου, αντιλαμβάνονται και οι δύο ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί σε τρεις άξονες:
Πρώτον, τόνωση της εσωτερικής αγοράς και προστασία της αγοραστικής δύναμης των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.
Δεύτερον, μεσοπρόθεσμη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.
Τρίτον, σταθερή προσήλωση και ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό σύνολο, μακριά από τους πειρασμούς «εθνικών επιλογών προστατευτισμού και απομονωτισμού».
Ως τώρα κανένας από τους δύο δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Και από τη στιγμή που και οι δύο συμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο, ανεξαρτήτως των επί μέρους μέτρων με τα οποία μπορούν να συμφωνούν ή να διαφωνούν μεταξύ τους, τα περιθώρια της συνεννόησης είναι ανοιχτά. Υπό μια (αυστηρά) πολιτική προϋπόθεση:
ότι κανείς τους δεν θα χρησιμοποιήσει τη συνεννόηση ως εκλογικό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου του.
Εδώ όμως χαλάει η μαγιονέζα. Διότι και η κυβέρνηση και το ΠαΣοΚ κατέχονται από μια διαρκή καχυποψία (βάσιμη, αβάσιμη, δεν είναι αυτό το ζήτημα...) για τα κίνητρα και τις επιδιώξεις της άλλης πλευράς.
Η κυβέρνηση υποψιάζεται ότι το ΠαΣοΚ θέλει να χρησιμοποιήσει την κρίση για να κερδίσει τις εκλογές.
Και το ΠαΣοΚ φοβάται ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί για τον ίδιο λόγο τη συναίνεση.
Με αυτή τη λογική, το ζητούμενο για τον καθένα είναι πώς να μη χάσει ο ίδιος από τη διαδικασία, όχι πώς να ωφεληθεί ο τόπος.

emprosdrama.blogspot.com από Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"