Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Όσοι ευθύνονται να πληρώσουν


Κατατέθηκε η πρόταση για εξεταστική με τις υπογραφές βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛΛ, η οποία θα διερευνήσει τις αιτίες και τις ευθύνες για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Μ. Δευτέρα.
Στην πρόταση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛΛ, σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τα ζητήματα που...

ανέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 και να αποδώσει τις ευθύνες που αναλογούν στους πολιτικούς πρωταγωνιστές της περιόδου οι οποίοι αποφάσισαν την είσοδο της χώρας στο καθεστώς της μνημονιακής επιτροπείας και υλοποίησαν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον, ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο και την οικονομία της χώρας και θυματοποίησαν τον ελληνικό λαό.

Οι συνθήκες

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην πρόταση, η επιτροπή πρέπει να διερευνήσει:
◆ Την περίοδο από τον Οκτώβριο 2009 έως τον Μάιο 2010 και την υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης, ώστε να διευκρινισθούν και να διαλευκανθούν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες, τα γεγονότα, οι πράξεις και οι παραλείψεις που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την υπογραφή της (ενδεικτικά, τα γεγονότα που πρέπει να διερευνηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενδεχόμενη παραποίηση στοιχείων για το έλλειμμα του έτους 2009, την κερδοσκοπία σε βάρος των ελληνικών ομολόγων καθώς και το ενδεχόμενο οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων για τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων να ευνόησαν τη σχετική πρακτική κ.λπ.).
◆ Την περίοδο από τον Μάιο 2010 έως τον Νοέμβριο 2011, ώστε να διευκρινισθούν και να διαλευκανθούν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες που οδήγησαν στην υπογραφή της δεύτερης δανειακής σύμβασης.
◆ Την περίοδο από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Μάιο 2012, ώστε να διευκρινισθούν και να διαλευκανθούν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους η οποία και οδήγησε στην απομείωση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, την οικονομική καταστροφή των μικροομολογιούχων, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε την ανάγκη για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
◆ Την περίοδο από τον Ιούνιο 2012 έως τον Ιανουάριο 2015, ώστε να διευκρινισθούν και να διαλευκανθούν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, η επιτροπή πρέπει να διερευνήσει ιδίως όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών, τα κριτήρια επιλογής των συστημικών τραπεζών, τους λόγους για τους οποίους έγινε αποδεκτό η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση να γίνει με τιμή κατώτερη της αρχικής τιμής κτήσης εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου των μετοχών των τραπεζών αλλά και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
◆ Κάθε άλλο ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο της διερεύνησης των ανωτέρω θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας οργάνων και μορφωμάτων που προορίσθηκαν νομοθετικά να εξυπηρετήσουν την υλοποίηση των μνημονίων και των μνημονιακών στόχων, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, η Γενική Γραμματεία Εσόδων κ.λπ.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σχετική πρόταση, στο πλαίσιο των ερευνών η επιτροπή οφείλει να εξετάσει και να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που περιέχεται στις δικογραφίες που έχουν κατά την προηγούμενη πενταετία διαβιβασθεί στη Βουλή των Ελλήνων και σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση θέματα.

Το Ποντίκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: