Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Σοβαρά επεισόδια στην Κερατέα - video!

«Ωρα µηδέν» σηµαίνει για την έναρξη κατασκευής του χώρου απόθεσης απορριµµάτων στην Κερατέα και η κυβέρνηση εµφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει άµεσα στην υλοποίηση του έργου. 
Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων, που επιχειρούν εδώ και περίπου τέσσερις µήνες να µπλοκάρουν µε κάθε µέσο τις εργασίες, είναι πλέον ζήτηµα εβδοµάδων να εγκατασταθεί σε µόνιµη βάση ο εργολάβος. 
Οι τοπογραφικές µελέτες και οι ...
αρχαιολογικές έρευνες που ήταν απαραίτητο να προηγηθούν, µπαίνουν πλέον στο τελικό στάδιο και σύντοµα θα επιχειρηθεί να γίνει διάνοιξη δρόµων για τη µετακίνηση των απαιτούµενων µηχανηµάτων ώστενα αρχίσουν οι εκσκαφές για τη διαµόρφωση του χώρου.
Το µήνυµα από την κυβέρνηση είναι πως δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο περιφερειακός σχεδιασµός, που προβλέπει εκτός από τονχώρο της Φυλής – τον µοναδικό που λειτουργεί στο Λεκανοπέδιο – την κατασκευή άλλων δύο χώρων σε Γραµµατικό και Κερατέα, καθώς και αντίστοιχα εργοστάσια ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων.
«Εάν δενγίνει στηνΚερατέα, τότε δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να συναινέσουν οι κάτοικοι να λειτουργήσει και στο Γραµµατικό. Στη συνέχεια θα κλείσουν και τον χώρο στη Φυλή γιατί δεν θα δεχθούν να επωµίζεται το βάρος διαχείρισης των σκουπιδιών µόνον η ∆υτική Αττική», σηµείωναν κυβερνητικά στελέχη.
Αλλωστε µόνο στην Κερατέα δενέχουν αρχίσειτα έργα, ενώ στο Γραµµατικόέχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ακόµη και του λεγόµενου κυττάρου που θα δέχεται τα απορρίµµατα.
Για το θέµα των απορριµµάτων απάντησεο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης σε ερώτηση στη Βουλή. «Οπως σε κάθε µητροπολιτική περιοχή της Ε.Ε., έτσι και στην Αττική η αναγκαία λύση δεν µπορεί παρά νασυνδυάζει τις αναγκαίες υποδοµές ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων και τη δραστική αύξηση της ανακύκλωσης», είπε ο υπουργός.  
Χαρακτήρισε µονόδροµο «την «άµεση δηµοπράτηση τωνµονάδων ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων που θα καλύπτουν σχεδόν το 65% των απορριµµάτων, έτσιώστε τοαργότερο µέχριτο 2014 ηποσότητα των απορριµµάτων που οδηγούνται προς ταφή να µην ξεπερνάει το 1/4 των παραγόµενων απορριµµάτων».
Επίσης, ο κ. Ραγκούσης είπεπως θαγίνει επέκταση των προγραµµάτων ανακύκλωσης και διαλογής τωνοργανικών αποβλήτων στην πηγή.
Ειδικά για την Κερατέα, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε πως «το έργο της ολοκληρωµένης µονάδας διαχείρισης απορριµµάτων που προβλέπεται να γίνει στη θέση Οβριόκαστρο της Κερατέας περιλαµβάνει ΜονάδαΚοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών καθώς και Κέντρο∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων, µαζί µε µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων και Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων».
Η αναφορά αυτή απαντά στις αιτιάσεις φορέων και κατοίκων της Κερατέας πως θα γίνει µόνο ΧΥΤΥ στην περιοχή, ενώ έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχαν όλο το προηγούµενο διάστηµα µε τη διοίκηση του δήµου, ο οποίος τόνιζε την ανάγκη να λειτουργήσουν µονάδες κοµποστοποίησης και ανακύκλωσης.
Απάντηση έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών και στις αντιδράσεις που παρουσιάζονται σχετικά µε τη µέθοδο διαχείρισης που θα επιλεγεί για τις ολοκληρωµένες µονάδες.
«Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες θα είναι ανοιχτές σε όλες τις τεχνολογίες, πλην της καύσης σύµµεικτων στερεών αποβλήτων. 
Ο στόχος αυτής της επιλογής είναι να διευκολυνθεί ο ανταγωνισµός και να µειωθεί δραστικά το κόστος», υπογράµµισε ο κ. Ραγκούσης και τόνισε: «Οι ισχυρισµοί περί επιλογής πανάκριβων τεχνολογιών, αντί κάποιων άλλων φθηνότερων, είναι άνευ νοήµατος».
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: