Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Το έγγραφο Σανιδά για το φάκελο του Βατοπεδίου...

Το περιεχόμενο του εγγράφου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιώργου Σανιδά προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Κυριάκο Καρούτσο, με το οποίο αιτιολογεί γιατί δεν πρέπει να αποσταλεί στη Βουλή η δικογραφία για τη Μονή Βατοπεδίου έγινε σήμερα γνωστό:
"...Στην υπό κρίση υπόθεση, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξετάσεως, ουδέν νεώτερο στοιχείο προέκυψε που να επιβάλλει να αποστούμε από τη διατυπουμένη στην υπ' αριθμ. πρωτ. 670/22-10-2008 παραγγελία μας θέση. Ειδικότερα, ουδείς μάρτυρας και ουδείς από τους εξετασθέντες ως υπόπτους κατέθεσε ότι ενήργησε, όπως ενήργησε, κατόπιν πιέσεως, εντολής, οδηγίας ή οποιασδήποτε μορ
φής παρεμβάσεως οποιουδήποτε υπουργού ή υφυπουργού, ενώ εξάλλου οι αποφάσεις των υπουργών εκδόθηκαν με βάση τις αποφάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων ή τις αποφάσεις τμημάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Εικασίες ή αόριστες αναφορές σε υπουργούς, χωρίς να συνοδεύονται από πραγματικά περιστατικά, δεν μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία ικανά να πιθανολογήσουν την ύπαρξη ευθύνης υπουργού, που να δικαιολογεί την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή. Ανεξαρτήτως όμως τούτων αποτελεί πασίδηλο γεγονός ότι όλοι οι εξετασθέντες, είτε ως μάρτυρες είτε ως ύποπτοι, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξετάσεως (αλλά και άλλα πρόσωπα πέραν τούτων), έδωσαν καταθέσεις, ενώπιον της συσταθείσας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, οι οποίες μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία δεν κρίθηκαν από τη Βουλή ότι είναι αρκετά για να οδηγήσουν στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Υπό τα δεδομένα αυτά, δεν είναι επιτρεπτή η αποστολή των, μετά και την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξετάσεως, συλλεγέντων στοιχείων στη Βουλή. Ευχερώς εξάλλου θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ενόψει και του ότι η Βουλή έχει επιληφθεί ήδη της υποθέσεως, ότι αυτό θα αποτελούσε παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας στις άλλες δύο λειτουργίες, πράγμα το οποίο όμως, ενόψει της διακρίσεως των εξουσιών, είναι ανεπίτρεπτο...
" ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: