Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Η έκθεση της Eurostat

Εκτίναξη των ελλειμμάτων αλλά και του δημοσίου χρέους το 2008 τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ διαπιστώνει η Eurostat, σε στοιχεία που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος των 27 κρατών μελών της ΕΕ .


Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη κοινοποίηση των στοιχείων της Eurostat για το προηγούμενο έτος στην ευρωζώνη τα δημόσια ελλείμματα αυξήθηκαν από 0,6% του ΑΕΠ το 2007 σε 1,9% του ΑΕΠ το 2008 ενώ στην ΕΕ αυξήθηκαν από 0,8% σε 2,3%. Στην Ελλάδα το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε από 3,6% σε 5%.

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα στην ΕΕ το 2008 εμφάνισαν η Ιρλανδία με 7,1% του ΑΕΠ, η Μεγάλη Βρετανία με 5,5%, η Ρουμανία με 5,4%, η Ελλάδα με 5%, η Μάλτα με 4,7%, η Λετονία με 4% και η Πολωνία με 3,9%. Πλεονάσματα παρουσίασαν το 2008 επτά κράτη μέλη: H Φινλανδία με 4,2%, η Δανία με 3,6%, το Λουξεμβούργο με 2,6%, η Σουηδία με 2,5%, η Βουλγαρία με 1,5%, η Ολλανδία με 1% και η Κύπρος με 0,9%. Συνολικά το 2008 σε σχέση με το 2007 πέντε κράτη μέλη παρουσίασαν βελτίωση των στοιχείων σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, 21 κράτη μέλη παρουσίασαν επιδείνωση και ένα κράτος μέλος είχε αμετάβλητο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 66% του ΑΕΠ το 2007 σε 69,3% του ΑΕΠ το 2008 ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε από 58,7% σε 61,5%. Εννέα κράτη μέλη εμφάνισαν δημόσιο χρέος πάνω από την τιμή αναφοράς του 60%: H Ιταλία με 105,8%, η Ελλάδα με 97,6% (από 94,8% το 2007), το Βέλγιο με 89,6%, η Ουγγαρία με 73%, η Γαλλία με 68%, η Πορτογαλία με 66,4%, η Γερμανία με 65,9%, η Μάλτα με 64,1% και η Αυστρία με 62,5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Εσθονία με 4,8%, τη Ρουμανία με 13,6%, τη Βουλγαρία με 14,1%, το Λουξεμβούργο με 14,7% και τη Λιθουανία με 15,6%.

Σύμφωνα με την κοινοτική στατιστική υπηρεσία, το 2008 οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα έφτασαν το 44,9% του ΑΕΠ το 2008 από 44% το 2007 και τα δημόσια έσοδα στο 40% το 2008 από 40,1% το 2007.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η κοινοτική στατιστική υπηρεσία αναφέρει σε υποσημείωσή της ότι εκφράζει ορισμένες επιφυλάξεις για τα στοιχεία της Δανίας και της Μεγάλης Βρετανίας ενώ δεν υπάρχει υποσημείωση για την Ελλάδα όπως υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: