Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Χαλαρώνουμε, πολύ ένταση σήμερα

By Factorx


Thesis graduation film.
Music by Mathieu Alvado, interpreted by the Star Pop Orchestra at Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Contractor : Christophe Eliot.
Editing and mixing by Thibaut Maillart, Etienne Graindorge.
Sound recording by Etienne Oury, Benoit Navarret, Thibaut Maillart, Etienne Graindorge.

More details on :
http://www.mathieugerard.com/steellife

Δεν υπάρχουν σχόλια: