Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Γιατί η Γερμανία δεν βιάζεται να τερματιστεί η κρίση

Η Γερμανία προβάλει αντίσταση σε αρκετές από τις πιο ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό της κρίσης στην ευρωζώνης: ευρωομόλογα,  διεύρυνση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , δραστική αύξηση του μεγέθους του ευρωπαϊκού ταμείου διάσωσης.

Αυτό συμβαίνει γιατί η  ανθεκτική οικονομία της  Γερμανίας  συνεχίζει να αντέχει στην ύφεση που πλήττει την περιφέρεια της ευρωζώνης. Πράγματι, η ανεργία βρίσκεται  σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ.
Μέχρι οι Γερμανοί να αντιληφθούν το μέγεθος των αρνητικών συνεπειών που θα αντιμετωπίσουν στην περίπτωση της διάλυσης της ευρωζώνης, το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουν να αντιστέκονται...

_________________________________________________________________________________________

Η Γερμανία επωφελήθηκε από την δύναμη της να παρακάμπτει τους κανόνες της ευρωζώνης για αρκετά χρόνια.

Η Γερμανία έχει επωφεληθεί από την εξουσία της να αψηφά τους κανόνες της ευρωζώνης για χρόνια.
Το 2003 και το 2004, η Γερμανία και η Γαλλία πίεσαν για να παρακάμψουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που περιόριζε τις δαπάνες των χωρών και το μέγεθος των ελλειμμάτων τους. Η αυστηρή τήρηση αυτού του συμφώνου, θα  εμπόδιζε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, και η Ελλάδα να δαπανούν πέρα από τις δυνατότητές τους.
_________________________________________________________________________________________

Επιπλέον, οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες δάνειζαν τεράστια ποσά στις χώρες της περιφέρειας.

Περαιτέρω, γαλλικά και γερμανικά τράπεζες δανείζονται τεράστια ποσά για την περιφέρεια.
Οι Γαλλικές και Γερμανικές τράπεζες επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια που αύξησαν τη ζήτηση για προϊόντα τους από τους νότιους γείτονές τους.
Πέρυσι, το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν περίπου 308 δισεκατομμύρια δολάρια και το ΑΕΠ της Ιταλίας ανήλθε σε 1,82 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε , ο δανεισμός από τη Γαλλία και τη Γερμανία αντιστοιχεί αντίστοιχα στο 38%  και 40% του ΑΕΠ αυτών των χωρών.
   Πηγή: CIA World Factbook και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
_________________________________________________________________________________________

Εν τω μεταξύ, η Γερμανία προχώρησε σε εργασιακές μεταρρυθμίσεις και κράτησε χαμηλά τους μισθούς.

Εν τω μεταξύ, η Γερμανία δεσμεύτηκε μεταρρυθμίσεις εργασίας και να περάσει νομοθεσία για να κρατήσει τους μισθούς προς τα κάτω.
_________________________________________________________________________________________

Το αποτέλεσμα είναι να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας, που δεν έχουν σχέση με τα ποσοστά ανεργίας στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Με αποτέλεσμα ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας που έχουν ελάχιστα κοινά στοιχεία με την υπόλοιπη Ευρώπη.
_________________________________________________________________________________________

H  ανεργία στην Γερμανία μειώθηκε μετά την κατάρρευση της Lehman, ενώ την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκε σε κάθε άλλη χώρα.

Στην πραγματικότητα, η γερμανική ανεργία έχει πέσει από την Lehman κατέρρευσε, ενώ έχει αυξηθεί σε κάθε άλλη χώρα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
_________________________________________________________________________________________

Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και το χαμηλό κόστος εργασίας, τόνωσε πολύ τις εξαγωγές

Υψηλή εξωτερικής ζήτησης και το χαμηλό κόστος της εργασίας, οδήγησε σε μια εξαγωγική οικονομία ...
_________________________________________________________________________________________

Όμως δημιουργήθηκαν τεράστιες δημοσιονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ.

Αλλά δημιουργούνται τεράστιες δημοσιονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ.
_________________________________________________________________________________________

Η Γερμανία ήταν ένας από τους δανειστές που τροφοδότησε τον μη βιώσιμο δανεισμό, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για νέα αυτοκίνητα , ακόμη και στην Ελλάδα που βυθιζόταν σε δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Η Γερμανία ήταν μία από τους δανειστές που οδήγησαν σε μη βιώσιμη δανεισμού, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για νέα αυτοκίνητα, ακόμη και η Ελλάδα έχουν βυθιστεί σε μια δημοσιονομική τρύπα.
_________________________________________________________________________________________

Έτσι, οι εξαγωγές της Γερμανίας αυξάνονται ακόμη, και φαίνεται να μην αισθάνονται τις επιπτώσεις της κρίσης … ακόμα.

Έτσι, εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας έχει επεκταθεί ακόμη και το υπόλοιπο των συμβάσεων της ευρωζώνης, και φαίνεται να μην αισθάνονται τις επιπτώσεις της κρίσης ... ακόμα.
_________________________________________________________________________________________

Η ανταγωνιστικότητα ωφέλησε τη Γερμανία αφού δανείζεται με πολύ χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανταγωνιστικότητα έχει οδηγήσει τη Γερμανία να πληρώσει πολύ λιγότερα για να δανειστεί από τους Ευρωπαίους ομολόγους του.
Από κάτω προς τα πάνω, βλέπουμε τα Γερμανικά επιτόκια και στην συνέχεια τα Γαλλικά που επίσης έχουν πέσει ελαφρώς. Αντίθετα τα Ισπανικά (πορτοκαλί χρώμα) και τα Πορτογαλικά (κόκκινο) έχουν αυξηθεί, παρά την πτώση του πληθωρισμού.
Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε τα Γερμανικά ομόλογα που λήγουν σε 2 χρόνια.  Το επιτόκιο έχει πέσει πια στο 0,06%. Δηλαδή σχεδόν μηδενικό ! Οι δανειζόμενοι δέχονται να αγοράσουν τα γερμανικά ομόλογα χωρίς κανένα κέρδος.
_________________________________________________________________________________________

Εν μέσω αμφιβολιών για το αν δημόσιο χρέος της περιφέρειας είναι βιώσιμο, αποσύρονται οι καταθέσεις από τις χώρες αυτές και μεταφέρονται στη Γερμανία και στις χώρες του Ευρωπαϊκού πυρήνα, επιδεινώνοντας έτσι το πρόβλημα.

Ανάμεσα σε περισσότερες αμφιβολίες ότι περιφερικό δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο, τρέπονται σε φυγή καταθέσεων τραπεζών στις χώρες αυτές για τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή πυρήνα, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.
_________________________________________________________________________________________

Οπότε, η χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει τη μερίδα του λέοντος των κονδυλίων διάσωσης, εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεπηρέαστη από την κρίση.

Τώρα, υπεύθυνος για τη μερίδα του λέοντος των κονδυλίων διάσωσης και εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεπηρέαστη από την κρίση στην εγχώρια αγορά, η Γερμανία έχει μικρή επιθυμία να χάσουν κάποια περισσότερα χρήματα για τη διάσωση της περιφέρειας.
by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: