Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Απολαύστε τον Βενιζέλο.. Αξίζει...Όλα τα λεφτά: "Ο πολιτικός κύκλος της κυβέρνησης έκλεισε..."!

Ὄχι Βαγγελάκη μου !! Ὄχι καλό μου !! Δέν σέ ξεχνοῦμε καί σένα !!!
Μόνο μή μοῦ στενοχωριέσαι ... καί πάθεις καμμιά ἀβιταμίνωση καί ποῦ νά τρέχουμε νά βροῦμε μουρουνόλαδο νά σέ στανιάρουμε !!!!
Eleni Oxia Sami
"Ο πολιτικός κύκλος της κυβέρνησης έκλεισε..."
Πόσο προφητικός ήταν:


Δεν υπάρχουν σχόλια: