Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Στις εφορίες τρέχουν να προλάβουν την παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

Εννιά εργάσιμες ημέρες έχουν στη διάθεσή τους οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ προκειμένου να ξεδιαλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου τις πιο επικίνδυνες για φοροδιαφυγή και να εκδώσουν χειρόγραφες εντολές ελέγχου, προκειμένου να μην παραγραφούν στο τέλος του έτους.

Αν οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου υποστηρίζονταν από το σύστημα Elenxis, η επιλογή των πλέον επικίνδυνων για φοροδιαφυγή θα μπορούσε να γίνει σχεδόν αυτοματοποιημένα.
Επειδή οι δηλώσεις της φορολογίας κεφαλαίου δεν υποβάλλονται...

ηλεκτρονικά, με συνέπεια να μην υπάρχουν τα στοιχεία αυτών στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, η επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων θα διενεργηθεί από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας, αντλώντας τις υποθέσεις από τα τηρούμενα βιβλία αυτής, στα οποία είναι καταχωρημένες κατά έτος οι υποθέσεις της φορολογίας κεφαλαίου. Στη συνέχεια οι εντολές θα εκδοθούν χειρόγραφα.
Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου την τελευταία δεκαετία, οδηγεί με σχετική ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι στο τέλος του έτους χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις θα παραγραφούν, μεταξύ των οποίων ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται και υποθέσεις σημαντικής φοροδιαφυγής.

Κέρδος online 17/12/2013 9:44

Δεν υπάρχουν σχόλια: