γ6

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο, αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

γ1
γ2

 

γ3
γ4

 

γ5

 

γ7
γ8