Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Πρόταση-τομή Παυλόπουλου για τους πλειστηριασμούς!

Τι λέει ο συνταγματολόγος και πώς ωφελούνται άπαντες

Αδιανόητη χαρακτηρίζει  ο Πρ. Παυλόπουλος  την οποιαδήποτε συζήτηση  για  την άρση του μέτρου  της αναστολής   των πλειστηριασμών που αφορούν την πρώτη κατοικία από 1.1.2014.
Για την επίλυση του μείζονος ζητήματος , το οποίο δεσμεύθηκε προσωπικά  ότι θα αναλάβει ο πρωθυπουργός  όπως αποκλειστικώς   παρουσίασε το  πρωί το  parapolitika.gr,   προτείνει τα εξής :  

1.  Το καθεστώς της αναστολής των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας παρατείνεται, για όλους εκείνους που υπάγονται σ’ αυτό κατά το ν. 3869/2010, και μετά την 1.1.2014.  Και μάλιστα τουλάχιστον ως το τέλος του 2015.
2. Εφόσον η δανείστρια τράπεζα, ύστερα από δική της πάντα πρωτοβουλία –αφού μπορεί να προκρίνει άλλες λύσεις, π.χ. ρύθμιση του κάθε δανείου μ’ ευνοϊκότερους όρους- και με δικά της ερευνητικά μέσα αποκαλύπτει και αποδεικνύει, φυσικά με βάση τα κριτήρια που έχει προσδιορίσει ο νόμος, ότι ο δανειολήπτης έχει άλλα επαρκή οικονομικά εφόδια για την εξόφληση του δανείου του, τα οποία αυθαιρέτως και καταχρηστικώς δεν χρησιμοποιεί, τότε μπορεί να προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο (π.χ. Μονομελές Πρωτοδικείο).  Και να ζητήσει την άδεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος αυτών και μόνο των περιουσιακών στοιχείων.  Όχι όμως κατά της πρώτης κατοικίας.  Έτσι και η πρώτη κατοικία δεν θίγεται, ενώ η αναγκαστική εκτέλεση αποκλειστικώς κατά άλλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται με τις εγγυήσεις της Δικαιοσύνης.

«Είναι αδύνατο ν’ απορριφθεί από την Τρόικα, αφού ο στόχος που επιδιώκει εξυπηρετείται, ενώ το  ίδιο ισχύει και για τις Τράπεζες» καταλήγει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: