Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Eurostat: Το προσδόκιμο υγιούς ζωής για άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ - Τι γίνεται στην Ελλάδα

O αριθμός των ετών υγιούς ζωής ενός ανθρώπου στην ΕΕ, από τη γέννησή του, ήταν τα 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες το 2020, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για το προσδόκιμο υγιούς ζωής ανδρών και γυναικών στην ΕΕ.
Το προσδόκιμο ζωής το 2020 για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών).
Τα χρόνια υγιούς ζωής αντιπροσωπεύουν το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες... αντίστοιχα.
Επομένως, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο μέρος της κάπως μικρότερης ζωής τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας, λόγω ζητημάτων υγείας.

Πρωτιά η Σουηδία

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Σουηδία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής το 2020 για τις γυναίκες (72,7 έτη), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (70,7 έτη) και την Ιταλία (68,7 έτη). Οι υψηλότεροι αριθμοί για τους άνδρες καταγράφηκαν επίσης στις ίδιες τρεις χώρες: Σουηδία (72,8), Μάλτα (70,2) και Ιταλία (67,2).

Αντίθετα, η Λετονία είχε τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες (54,3 έτη) όσο και για τους άνδρες (52,6 έτη).

Οι ακραίες τιμές μπορούν εν μέρει να εξηγηθούν από τον τρόπο με τον οποίο μετράται ο περιορισμός δραστηριότητας στη χώρα, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα σε κάποιο βαθμό, σημειώνει η Eurostat.

Ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες σε 20 κράτη μέλη της ΕΕ, με τη διαφορά μεταξύ των φύλων να είναι σε γενικές γραμμές σχετικά μικρή.

Σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ, το χάσμα ήταν πάνω από 2 χρόνια, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στη Βουλγαρία (+4,2 έτη), την Εσθονία (+4,1 έτη) και την Πολωνία (+4,0 έτη).

Από την άλλη, ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής για τις γυναίκες ήταν χαμηλότερος από ό,τι για τους άνδρες σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (-2,8 έτη), την Πορτογαλία (-2,1 έτη) και τη Φινλανδία (-1,8 έτη).

Στην Ισπανία καταγράφηκε ο ίδιος αριθμός ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.


Τι γίνεται στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στο προσδόκιμο υγιούς ζωής, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
Ο μέσος όρος της υγιούς ζωής των Ελληνίδων είναι τα 66,8 χρόνια, αριθμός που κατατάσσει τη χώρα μας στην 6η θέση σε ισοβαθμία με τη Γερμανία.
Στους άνδρες το προσδόκιμο υγιούς ζωής είναι στα 65 έτη, γεγονός που κατατάσσει πάλι στην 6η θέση την Ελλάδα σε επίπεδο ΕΕ, πάνω και από τη Γερμανία.
Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ελλάδα οι κάτοικοι έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ακόμα και από κατοίκους πιο ανεπτυγμένων και ισχυρών κρατών όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, ενώ τα μεσογειακά κράτη συνολικά με εξαίρεση την πρωτοπόρα Σουηδία, εξασφαλίζουν περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής για τους κατοίκους τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: