Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Το 47% των Ελλήνων 18 έως 35 ετών στηρίζεται οικονομικά από γονείς ή άλλους συγγενείς

Αποτέλεσμα εικόνας για νέοι ανεργία

Μεγάλη έρευνα της ΔιαΝΕΟσις - μόλις το 15% θεωρεί πιθανό να βρει δουλειά μέσα σε 6 μήνες

Το 48% των νέων Ελλήνων (18-35) δηλώνουν σήμερα ως τη βασική πηγή του εισοδήματός τους την "οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς". Επίσης, μόνο το 15% αυτών θεωρεί...
πιθανό να βρει δουλειά τους επόμενους 6 μήνες.
Τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν δύο μόνο από τα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα της νέας ποσοτικής έρευνας για την ανεργία των νέων και τις διαγενεακές σχέσεις στην Ελλάδα, της οποίας το πρώτο μέρος δημοσιεύει σήμερα η διαΝΕΟσις.
Σήμερα δημοσιεύεται το πρώτο μέρος, ενώ το έργο περιλαμβάνει έρευνες και δράσεις που θα δημοσιευθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Την ποσοτική έρευνα πραγματοποίησε η MRB σε δείγμα περίπου 1.500 νέων Ελλήνων από όλες τις περιφέρειες της χώρας και σε δείγμα 500 γονέων των νέων αυτών.
Μερικά ακόμα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αναφέρονται παρακάτω:
Το 29% των νέων πιστεύουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο θα είναι χειρότερο από αυτό των γονιών τους. Αλλά την ίδια γνώμη έχει το 55% των γονέων τους. 
Το 41% των νέων δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη χώραγια να βρει δουλειά, ενώ το το 46% σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Επίσης οι νέοι Έλληνες σε σχέση με τους γονείς τους:
  • δηλώνουν λίγο περισσότερο αριστεροί και πολύ λιγότερο θρησκευόμενοι
  • έχουν λίγο καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης
  • συμμετέχουν λιγότερο σε εθελοντικές ή συλλογικές δράσεις (πλην των πολιτικών)
  • εμπιστεύονται λιγότερο τους θεσμούς
  • συμμετέχουν λιγότερο σε πολιτιστικά δρώμενα
Ποιοι γονείς έχουν άνεργα παιδιά;
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, φαίνεται πως ο συνδυασμός χαμηλής μόρφωσης, οικονομικής ανεπάρκειας και έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς στους γονείς, έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στα παιδιά τους, σε σχέση με τα παιδιά γονέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ποιο είναι το προφίλ των νέων ανέργων σήμερα; 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοστικής έρευνας, ανεξάρτητα από το προφίλ των γονιών τους, οι νέοι οι οποίοι:
  • δεν θεωρούνται "ενεργοί πολίτες"
  • αντιδρούν απέναντι στους θεσμούς
  • δεν είναι ιδαίτερα μορφωμένοι και
  • δεν αφιερώνουν χρόνο στην πνευματική τους καλλιέργεια,
  • είναι αυτοί που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

να χαρτογραφήσει τις σχέσεις των νέων Ελλήνων με τους γονείς τους
να καταγράψει πώς αυτές επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στην απασχόληση και την ανεργία, αλλά και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. 
Λίγα λόγια για την έρευνα
Η μεγάλη ποσοτική έρευνα της διαΝΕΟσις διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CUPESSE. Η διαΝΕΟσις, ως ο φορέας που διεξάγει το ελληνικό σκέλος του έργου, επιχειρεί μέσα από αυτό να ανοίξει τη συζήτηση για τα δομικά, διαγενεακά και πολιτισμικά αίτια της ανεργίας των νέων στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: