Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ανοιχτή η τιμή της μετοχής, ανοιχτό και το ύψος της ΑΜΚ της ΔΕΗ

Το μεγάλο ζητούμενο σε όλον τον κόσμο είναι η επαρκής και αδιάκοπη παροχή ενέργειας σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Η ζήτηση για ενέργεια έρχεται από τη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά. 
Η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως είναι οι υπερβολικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, οδηγούν σε επιπλέον ζήτηση ενέργειας, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε ψύξη ή θέρμανση. 
Παράλληλα, η ανάγκη υποστήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, από την ψηφιακή τεχνολογία και τις πάσης φύσεως διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, καθιστά την αδιάλειπτη πρόσβαση στην ενέργεια, ως την υπ’ αριθμόν 1 ανάγκη και απαίτηση του σύγχρονου ανθρώπου...

Η απόφαση της πλειοψηφίας των κυβερνήσεων για αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου και απομάκρυνση από τη χρήση άνθρακα και πετρελαίου, με ταυτόχρονη στροφή προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μόνο από ανανεώσιμες πηγές, μεταβάλει άρδην το στίβο του ενεργειακού οικοσυστήματος. 
Θέματα όπως είναι η μεταφορά και η διανομή ενέργειας, αλλά οι προσπάθειες για να αυξηθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης της, αποτελούν μερικά ακόμα από τα κομμάτια του ενεργειακού παζλ.

Τι συμπέρασμα βγαίνει από τις παραπάνω δυο παραγράφους;


Ότι η αυξανόμενη ζήτηση, μαζί με την ολοένα και πιο σύνθετη αναζήτηση ενεργειακών λύσεων, απαιτούν διαρκείς επενδύσεις, σε όλο τον κύκλο ζωής της ενέργειας.
Από την παραγωγή μέχρι τη μεταφορά και από την αποθήκευση μέχρι και την τελική κατανάλωση.

Και για τις επενδύσεις, τι χρειαζόμαστε;

Κεφάλαια. Πάσης φύσεως κεφάλαια. Κεφάλαια από τους μετόχους, κεφάλαια από τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, κεφάλαια από ομολογιακές εκδόσεις.
Αφού εξηγήσαμε την ανάγκη κεφαλαίων για επενδύσεις, προχωράμε στο μεγάλο θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ έχει ανάγκη ιδιωτικών κεφαλαίων βασικά για πέντε λόγους.
  • Ο πρώτος, είναι να θωρακιστεί κεφαλαιακά απέναντι στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό και το διαφαινόμενο ενεργειακό τσουνάμι.
  • Ο δεύτερος, είναι η χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της, στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Ο τρίτος, είναι η μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
  • Ο τέταρτος λόγος, είναι η επέκταση της ΔΕΗ στα Βαλκάνια μέσω εξαγορών.
  • Και ο πέμπτος λόγος, είναι η «απομάκρυνση» από την αγκαλιά του Δημοσίου, στο δρόμο για μια ΔΕΗ που θα γίνει ένας σημαντικός ενεργειακός παίκτης ανάμεσα στους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης.
Η ΔΕΗ, ακολουθώντας τόσο το παράδειγμα της Τράπεζας Πειραιώς όσο και της Alpha Bank, απευθύνεται πρωτίστως στις μεγάλες πηγές κεφαλαίων, που είναι οι θεσμικοί και στρατηγικοί επενδυτές του εξωτερικού. 
Οι ξένοι επενδυτές, έχουν αποδείξει από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 μέχρι σήμερα, ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα επενδυτικό προορισμό. Και αυτό το αποδεικνύουν μέσω της συμμετοχής τους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) των εταιρειών. Διότι η συμμετοχή αυτή, δεν είναι μια απλή αγορά μετοχών, αλλά είναι τοποθέτηση κεφαλαίων στη μετοχική βάση των εταιρειών. Δηλαδή τα κεφάλαια που τοποθετούν οι ξένοι επενδυτές, δεν τα καρπούνται κάποιοι πωλητές μετοχών, αλλά οι ίδιες οι εταιρείες, που με αυτόν τον τρόπο μεγεθύνονται.

Οι ξένοι επενδυτές αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα δυο προβλήματα. 
  • Το πρώτο είναι, ότι λόγω της απουσίας σημαντικής συναλλακτικής δραστηριότητας, αλλά και της έλλειψης βάθους του Χρηματιστηρίου, αδυνατούν να αγοράσουν τις μετοχές που θέλουν σε λογικές γι’ αυτούς τιμές. 
  • Και το δεύτερο είναι, ότι οι βασικοί μέτοχοι αρκετών εταιρειών διατηρούν δυσανάλογα μεγάλα ποσοστά. Ειδικά σε εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η κρατική παρουσία δρα αποτρεπτικά, καθώς κράτος και επιχειρηματικότητα, αποτελούν ένα παράξενο και αντιφατικό δίδυμο.
Μέσω της ΑΜΚ της ΔΕΗ λύνονται και τα δυο ζητήματα. 
  • Κατά πρώτον η υποχώρηση του ποσοστού του Δημοσίου, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών οίκων. 
  • Κατά δεύτερον το γεγονός ότι το Δημόσιο «δεν πουλάει τις μετοχές του, ώστε να βάλει λεφτά στην τσέπη», αλλά μειώνει το ποσοστό του, με τα νέα κεφάλαια να παραμένουν εντός της ΔΕΗ, καταδεικνύει τη αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει μπροστά, με μέτρα ανάπτυξης και όχι με μέτρα κλεισίματος προσωρινών δημοσιονομικών τρυπών.
Στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, θα συμμετάσχουν οι ξένοι επενδυτές μέσω της διαδικασίας book building. 
Για να το πούμε με απλά λόγια, θα ανοίξει ένα βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται οι προσφορές των ξένων επενδυτών, που θα εκφράζονται, τόσο σε αριθμό μετοχών, όσο και σε τιμή ανά μετοχή. Έτσι μέσα σε αυτό το βιβλίο όλα είναι ανοικτά. Από την τελική τιμή διάθεσης της μετοχής ΔΕΗ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, μέχρι και το τελικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.

Και αφού λύσαμε και το θέμα της συμμετοχής των ξένων επενδυτών, επιστρέφουμε στα δικά μας. 
Εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους το Δημόσιο αποφάσισε να μειώσει τη συμμετοχή του. Μια κίνηση ορθή και αναπτυξιακή. 
Το Δημόσιο θα αποκομίσει σημαντικά κέρδη και υπεραξίες από την αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ. Πολύ περισσότερα από μια σημερινή πώληση. 
Και για όσους κόπτονται για το δημόσιο συμφέρον, ας θυμηθούμε ότι μόλις από τρία χρόνια η αποτίμηση της ΔΕΗ ήταν στα 300 εκατ. ευρώ και οι ελεγκτές έθεταν θέμα βιωσιμότητας της εταιρείας, με ό,τι θα σήμαινε αυτό για το Δημόσιο.
Εκεί που ασφαλώς υπάρχει θέμα, είναι με τους υπάρχοντες μικρομετόχους της ΔΕΗ, που δεν μπορούν να κάνουν χρήση «του δικαιώματος» να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Διότι απλά δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα. 
Η απόφαση της ΔΕΗ, αποστερεί ένα δικαίωμα των μετόχων. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το επαναλαμβανόμενο θέμα της «δυσλειτουργίας της αγοράς παραγώγων» κατά τη διαδικασία της ΑΜΚ της ΔΕΗ, όπως είχε γίνει και με τα παράγωγα της Τράπεζας Πειραιώς, τότε υπάρχει θέμα στρέβλωσης της αγοράς και καταπάτησης των δικαιωμάτων των μικροεπενδυτών.

Η αγορά εκτιμά ότι θα υπάρξει «δικαίωμα προτίμησης» για τους παλαιούς μετόχους, ώστε στο τέλος της ΑΜΚ, οι μικρομέτοχοι να εξακολουθούν να κατέχουν το 11% της ΔΕΗ. 
Ωστόσο, το δικαίωμα προτίμησης, δεν αποτελεί δικαίωμα συμμετοχής και φυσικά δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο χρηματιστηριακής συναλλαγής. Και είναι κρίμα οι μικρομέτοχοι που έχουν περάσει δια πυρός και σιδήρου τα τελευταία δέκα χρόνια, να γεύονται την απαξίωση των δικαιωμάτων τους. 
Αλήθεια, που ήταν οι εποπτικές αρχές, όταν γράφονταν άρθρα που προσδιόριζαν ακόμα και την τιμή που θα γίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να γίνουμε όλοι μάρτυρες μιας άγριας κερδοσκοπίας;

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. 
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. 
Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: