Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Ραδιοερασιτεχνικός Σύλλογος Δράμας: Ξεμπλοκάρουν την επικοινωνία… στα δύσκολα

Ο ραδιοερασιτεχνισμός ξεκίνησε γύρω στο 1908, μετά από τα επιτεύγματα του Μαρκόνι και το 1927 απέκτησε την επίσημη διεθνή του αναγνώριση στο Διεθνές Ραδιοτηλεγραφικό Συνέδριο της Ουάσιγκτον.

Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια ενδιαφέρουσα ασχολία, η οποία συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και τον πειραματισμό στις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα. 

Με την επικοινωνία μέσω του ασυρμάτου με γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και με την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της ανθρώπινης επικοινωνίας ανά τον κόσμο...

Θέλοντας να γνωρίσουμε την έννοια του ραδιοερασιτεχνισμού, επισκεφθήκαμε τον Ραδιοερασιτεχνικό Σύλλογο Δράμας, στις εγκαταστάσεις του που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, και συνομιλήσαμε με το Δ.Σ. του Συλλόγου, τα μέλη του οποίου μας ξενάγησαν στον χώρο.

Ποιος είναι ο σκοπός της ίδρυσης του Συλλόγου;
Η ίδρυση του Συλλόγου, ξεκίνησε για να υπηρετήσει τον ραδιοερασιτεχνισμό. Με τον όρο ραδιοερασιτεχνισμό, όπως διατυπώνεται από την ITU (International Telecommunication Union), και ειδικότερα της IARU (International Amateur Radio Union), πρόκειται για αφιλοκερδή μορφή εκπαιδεύσεως προς όλα τα μέλη, τους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες ή και σε τρίτους.
Σκοπός μας, είναι να ασκούμε την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς Νόμους που ρυθμίζουν το νομικό και πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας του σταθμού ραδιοερασιτέχνη.
Παράλληλα, εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας, και δεχόμαστε τεχνική και θεωρητική κατάρτιση, σε θέματα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες, την ραδιοηλεκτρολογία, και γενικά της επιστήμης των ηλεκτρονικών.
Επιπλέον, ο Σύλλογος έχει σαν σκοπό του την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, καλύπτοντας με τις υπηρεσίες του καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς κλπ.), όπου τα κρατικά μέσα δεν επαρκούν ή υπολειτουργούν.
Στους σκοπούς του Συλλόγου συμπεριλαμβάνεται, η προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας και των υψηλών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής οικογένειας. Σημαντική επίσης είναι η ενδυνάμωση του ονόματος της Δράμας, και της Ελλάδας στους Έλληνες της ομογένειας αλλά και σε όλο τον κόσμο, η οποία πετυχαίνεται με τη χρήση των συχνοτήτων, με την ανταλλαγή καρτών επιβεβαίωσης (QSL), με τα βραβεία (AWARD), τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις υπόλοιπες ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Σύλλογος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες. Συγκεκριμένα, οργανώνει προγράμματα κατάρτισης μόνος του, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Παρέχει υποτροφίες σε αριστεύσαντες εκπαιδευόμενους, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας. Εκδίδει τεχνικά συγγράμματα επί θεμάτων ραδιοεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών και γενικότερα επί αντικειμένων που έχουν σχέση με τις επικοινωνίες. Στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του, έχει δρομολογηθεί η έκδοση περιοδικού το οποίο θα είναι επίσημο έντυπο όργανο του Συλλόγου, και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης του. Ταυτόχρονα, διατηρεί εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών σε όλη τη Δράμα και την Ελλάδα γενικότερα, ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μελών του και των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών, και ταυτόχρονα η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε έκτακτες περιπτώσεις.


Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Συλλόγου;
Στις ετήσιες δραστηριότητές μας, περιλαμβάνονται δύο προκαθορισμένες, μια χειμερινή και μια θερινή. Οι δραστηριότητες αυτές, πραγματοποιούνται στον δασικό ορεινό όγκο του Νομού Δράμας.
Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων, είναι η ετοιμότητα των μελών της ομάδας άμεσης αποκατάστασης εκτάκτων αναγκών για την αποκατάσταση επικοινωνιών, να κατέχουν και να είναι καταρτισμένοι στα καινούρια μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο Σύλλογος, καθώς και να μπορούν να ανταποκριθούν σε έκτακτα περιστατικά σε θέματα επικοινωνιών, στις υπηρεσίες και στους φορείς που θα μας καλέσουν.
Οι δύο αυτές ετήσιες δραστηριότητες, πραγματοποιούνται το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου για την χειμερινή, και το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Αυγούστου για την θερινή. Οι ομάδες που συμμετέχουν αποτελούνται συνήθως από 20-25 άτομα η καθεμιά, ενώ οι μετακινήσεις γίνονται εξολοκλήρου με δικά μας οχήματα, και δικά μας έξοδα.
Παράλληλα, ο Σύλλογος από το 2000 και έπειτα, συμμετέχει ενεργά και σε δραστηριότητες άλλων Συλλόγων, καθώς βοηθά στο τεχνικό κομμάτι των επικοινωνιών, όπως π.χ. σε μεγάλους αγώνες αυτοκινήτων που έχουν γίνει στο Νομό μας, σε αγώνες αεροπτεριστών.
Σημαντική δραστηριότητα του Συλλόγου, αποτελεί η κάλυψη των Αγώνων Βουνού που πραγματοποιούνται στο Παρανέστι Δράμας, και φέτος ήταν η 8η χρονιά διεξαγωγής των αγώνων και συμμετοχής μας. Στην συγκεκριμένη διοργάνωση, συμμετέχουμε ενεργά καλύπτοντας με τις υπηρεσίες που παρέχουμε την ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων, καθώς είναι ενεργοί περίπου 50-60 ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι καλύπτουν όλο το μήκος και πλάτος του βουνού.
Επίσης, ο Σύλλογος δραστηριοποιείται εθελοντικά τα τελευταία πέντε χρόνια με την δασοπροστασία του Κορυλόβου, καθώς επίσης έχουμε κληθεί σε τρία συμβάντα για την ανεύρεση συμπολιτών μας στον Νομό της Δράμας.
Τέλος, καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι, υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που αναλαμβάνονται από τα μέλη του Δ.Σ. σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου κάθε μέλος έχει ένα ξεχωριστό ρόλο, και ανάλογα κατευθύνει την ομάδα ή τις ομάδες, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες σε συναδέλφους ή φορείς από τους οποίους έχουμε κληθεί.
Πως μπορεί ένας ενδιαφερόμενος συμπολίτης μας να γίνει μέλος της ομάδας Ραδιοερασιτεχνών και τι εκπαίδευση πρέπει να λάβει;
Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης οφείλει να γνωρίζει τον κώδικα ¨Q¨, το Διεθνές Αλφάβητο, καθώς και το Αλφάβητο της γλώσσας του για να μπορεί να επικοινωνεί, είτε με ξένους, είτε με ομοεθνείς ραδιοερασιτέχνες.
Σε κάθε ραδιοερασιτέχνη, δίνετε μοναδικό διακριτικό, το λεγόμενο ¨ call sign¨, ώστε να μπορεί ο συνομιλητής του να γνωρίζει με ποιον μιλάει.
Το ¨ call sign¨, περιλαμβάνει το αριθμητικό της περιοχής του κάθε ραδιοερασιτέχνη, καθώς και τα τρία τελευταία ψηφία τα οποία αναφέρονται στο τελικό όνομα του.
Για να γίνει κάποιος ραδιοερασιτέχνης, πρέπει να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών. Οι εξετάσεις είναι γραπτές (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) και διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: Ραδιοθεωρία, κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογίας, στοιχειώδεις γνώσεις Αγγλικής γλώσσας κ.λ.π.
Στην ευχέρεια των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών, θα βρίσκεται ο Σύλλογος για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια.


Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος, πόσα μέλη τον αριθμούν, και ποια μέλη του αποτελούν το σημερινό Δ.Σ.;
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1999, με 22 ιδρυτικά μέλη, ενώ σήμερα αριθμεί γύρω στα 120 μέλη, καθώς και  35 μέλη-φίλους του Συλλόγου, διότι είμαστε ένα Σύλλογος ανοιχτός και σε μη ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από τους: Αθανάσιος Ακριβός πρόεδρος (SV7CHR), Νικόλαος Παπουτσής αντιπρόεδρος (SV7FDN), Νικόλαος Αντωνιάδης γραμματέας (SV7KDU), Γεώργιος Θωμίδης ταμίας (SV7FDG), μέλος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Άγγελος Βαλαβάνης (SV7CHS).
Τι περιλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου;
Ο χώρος και οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου είναι επισκέψιμες, εφόσον υπάρχει κάποια τηλεφωνική συνεννόηση με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. Εκτός από την ξενάγηση στον χώρο, οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτική περιήγηση από τα μέλη του Συλλόγου.
Στο εντευκτήριο του Συλλόγου λειτουργεί, εκπαιδευτικός σταθμός Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη για την άσκηση της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τεχνικό εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο για την πρακτική εξάσκηση των μελών του και γενικά για την προαγωγή της τεχνικής έρευνας, καθώς και αίθουσα χωρητικότητας 40 ατόμων, ώστε να πραγματοποιούνται σεμινάρια, όπως γινόταν και στο παρελθόν.
Της Σουζάνας Θεοδωρίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: