Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Μείωση 40% σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων

Τους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις Οργανισμών που θα αποδώσουν, περίπου 491 εκατ., μόνο το 2011, από τα 770 εκατ. που θα εξοικονομηθούν μέχρι το 2015.
Την «πόρτα της εξόδου» ενδέχεται να δουν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των υπό συγχώνευση και κατάργηση Οργανισμών.
Με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα μπαίνει "μαχαίρι" σε επιδόματα και υπερωρίες, θεσμοθετείται εισφορά 3% μέχρι το 2015 για τους άνεργους και έρχονται απολύσεις προσωπικού από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα...
συγχωνευτούν ή θα βάλουν "λουκέτο".
Αναλυτικά για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται:
• Θεσμοθέτηση εισφοράς 3% για την ανεργία επί των μεικτών αποδοχών, όπως ισχύει και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στον δημόσιο τομέα υπολογίζεται ότι το σύνολο των 770.000 υπαλλήλων θα δουν τον μισθό τους να μειώνεται κατά 40 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο με τη θεσμοθέτηση της νέας εισφοράς. Το μέτρο θα ισχύει μέχρι το 2015 δηλαδή μέχρι το τέλος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, δηλαδή
• Μείωση του κινήτρου απόδοσης κατά 50%. Στις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το κίνητρο απόδοσης θα μειωθεί κατά 30 ευρώ τον μήνα περίπου, ενώ στις κατηγορίες Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το ποσό της περικοπής ξεπερνά τα 45 ευρώ. Η απόδοση των παραπάνω μέτρων θα οδηγήσει σε ετήσιες περικοπές κατά μέσο όρο σε κάθε δημόσιο υπάλληλο που θα φτάνουν τα 960 ευρώ.
• Μείωση των υπερωριών και των εξόδων μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους.
• Αναβολή απόδοσης του ποσού ωρίμανσης η οποία θα γίνεται κάθε 4 ή 5 χρόνια αντί για 2 που ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα ένας υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που έχει συμπληρώσει 29 χρόνια υπηρεσίας, λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.585 ευρώ. Με την επιβολή "παγώματος" του μισθού μέσω της απόδοσης του ποσού ωρίμανσης κάθε 4 ή 5 χρόνια, θα χάσει περίπου 70-80 ευρώ τον μήνα.
Η ωρίμανση θα αποδίδεται μόνο έπειτα από αξιολόγηση των προϊστάμενων για την παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Εάν η εισήγηση είναι αρνητική τότε δεν θα καταβάλλεται η ωρίμανση, η οποία μέχρι σήμερα αποδιδόταν αυτόματα, με τη συμπλήρωση της διετίας. Το μέτρο αναμένεται να ενσωματωθεί στο Ενιαίο Μισθολόγιο που θα ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού.

Τι προβλέπεται για το ενιαίο Μισθολόγιο
Σύγκλιση των μισθών του δημόσιου τομέα με τις αποδοχές των ιδιωτικών υπαλλήλων προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα. Το Ενιαίο Μισθολόγιο θα εφαρμοστεί άμεσα στους νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος 3 ετών προκειμένου να εφαρμοστεί σε όλους τους υπαλλήλους.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι με το Ενιαίο Μισθολόγιο και σε συνδυασμό με τις οριζόντιες περικοπές που θα επιβληθούν, θα δουν τους μισθούς τους να μειώνονται από 10-40% ανάλογα με τις αποδοχές και τα επιδόματα που λαμβάνουν σήμερα. Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικονομηθούν 2,2 δισ. ευρώ από τη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου μέχρι το 2015.
Για παράδειγμα, ένας νεοδιοριζόμενος υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνει βασικό μισθό σήμερα (μεικτά) 711 ευρώ, χωρίς τα επιδόματα που ποικίλλουν από υπηρεσία σε υπηρεσία. Στον ιδιωτικό τομέα με βάση τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι μεικτές αποδοχές ενός νεοπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα είναι 740 ευρώ.
Η σύγκλιση των μισθών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν θα υπολογιστεί σε μηνιαία κλίμακα αλλά στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών, δηλαδή υπολογίζοντας τον 13ο και 14ο μισθό που λαμβάνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Ετσι οι ετήσιες αποδοχές ενός νεοδιόριστου δημοσίου υπαλλήλου ΥΕ που είναι 9.532 ευρώ θα πρέπει να φτάσουν τις 10.360 ευρώ που αντιστοιχούν στον συνάδελφό τους στον ιδιωτικό τομέα (14 μισθοί).
Ωστόσο με την περικοπή και κατάργηση δεκάδων ειδικών επιδομάτων και την ενσωμάτωση στον βασικό μισθό μέρους των γενικών επιδομάτων, θα επέλθει μείωση των συνολικών αποδοχών που λαμβάνουν οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα.
Τα κέρδη
Περίπου 800 εκ. ευρώ υπολογίζεται από τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης στον δημόσιο τομέα. Αναλυτικά:
• 350 εκ. € από τον περιορισμό των προσλήψεων με την εφαρμογή της αναλογίας "1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις"
• 130 εκ. € από την αύξηση των ωρών εργασίας στο Δημόσιο από 37,5 ώρες σε 40 εβδομαδιαίως
• 245 εκ. € από τη μείωση των συμβασιούχων κατά 50%. Τις επόμενες χρονιές μέχρι το 2015 θα υπάρχει επιπλέον μείωση 10% κατ' έτος.
• 75 εκ. € από την εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης αλλά και της μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 5 έτη) προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα.
• 600 εκ. € από τη μείωση των συμβασιούχων.
Απολύσεις
Απολύσεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εργασιακή εφεδρεία προβλέπει, μεταξύ άλλων μέτρων, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για τη μείωση των απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα.
Ο στόχος να μειωθεί ο αριθμός των αμειβομένων από το Δημόσιο κατά 150.000 μέχρι το 2015 Το υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά αναφέρεται σε επιπρόσθετα μέτρα για τη μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο τα οποία είναι:
• Εφαρμογή της αναλογίας "μία πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις" το 2011 και "1:5" τα υπόλοιπα χρόνια.
• Θεσμοθετείται το δικαίωμα σε μόνιμους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, να επιλέξουν εάν επιθυμούν θέσεις μερικής απασχόλησης (τετράωρα).
• Οι μετατάξεις από τον ευρύτερο στον στενό δημόσιο τομέα θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και όσοι δεν κρίνονται ικανοί θα απολύονται. Μετά τη μείωση της αναλογίας προσλήψεων έναντι αποχωρήσεων από "1:5"σε "1:10" για το 2011 περιορίζονται σημαντικά έως και μηδενίζονται οι κενές θέσεις στο Δημόσιο που μπορούν να υποδεχτούν μετατασσόμενους ή νεοπροσληφθέντες.
Έτσι ένας μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων αορίστου χρόνου των υπό συγχώνευση και κατάργηση Οργανισμών θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της απόλυσης. Ιδίως στις περιπτώσεις που θα υπάρχει κατάργηση των οργανικών θέσεων που υπηρετούσαν με τους νέους οργανισμούς που θα διαμορφωθούν στους φορείς.
Εναλλακτικά θα μπορούν να επιλέξουν το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Θα τεθούν εκτός υπηρεσίας για ένα χρονικό διάστημα (ενδεχομένως για 3-5 χρόνια) λαμβάνοντας αμοιβές μέρους των αποδοχών τους (συζητείται το 60% μεσοσταθμικά ανάλογα με το ύψος των μηνιαίων αποδοχών).
Θεσμοθετείται το μέτρο της προσωρινής αποχώρησης όπως ισχύει και στην Ε.Ε. προκειμένου ένας υπάλληλος να έχει τη δυνατότητα να πάρει άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 5 χρόνια και να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα. Μετά θα μπορεί να επιστρέφει στη θέση του στο Δημόσιο. Μειώνονται οι συμβασιούχοι κατά 50% το 2011 (από 50.000 στους μισούς) και κατά 10% κάθε χρόνο με αποτέλεσμα το 2015 να είναι 17.500.
Κλείσιμο και συγχωνεύσεις οργανισμών
Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προβλέπεται περικοπή των επιχορηγήσεων κατά 300 εκ. ευρώ μόνο το 2011 σε φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση (αθλητικοί σύλλογοι, μουσεία, ΟΚΕ κτλ.). Επιταχύνονται οι διαδικασίες νέων συγχωνεύσεων σχολείων, στρατοπέδων, νοσοκομείων και αστυνομικών τμημάτων που θα επιφέρουν κέρδος 225 εκ. ευρώ μέχρι το 2015.
Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου που αναμένεται να αποδώσει, μόνο το 2011, περίπου 491 εκ. ευρώ, από το σύνολο των 770 εκ. ευρώ που θα εξοικονομηθούν μέχρι το 2015.
Πηγή: newsbomb.gr/ newscode

Δεν υπάρχουν σχόλια: