Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΕΕ: Επιπτώσεις στο ευρώ λόγω ελληνικών ελλειμμάτων

Η δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι, μεταξύ άλλων, επηρεάζει αρνητικά και το ευρώ [EUR=X] Σχετικά άρθρα , ενώ θεωρεί μονόδρομο και άμεση προτεραιότητα τη δημοσιονομική εξυγίανση για τις χώρες με υψηλό έλλειμμα και χρέος.
Οι επισημάνσεις αυτές προκύπτουν από την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την οικονομική συγκυρία στην Ευρωζώνη, όπου καταγράφεται μεν η έξοδος από την ύφεση, αλλά επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη... διατηρησιμότητα της ανάπτυξης και την αναχαίτιση της ανεργίας.
Είναι η πρώτη φορά που σε επίσημο έγγραφο της Κομισιόν επισημαίνεται ότι η δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα είναι «πηγή σοβαρής ανησυχίας» λόγω ελλείμματος και χρέους, και πως οι φόβοι για την ελληνική οικονομία έχουν συμβάλει στη διολίσθηση του ευρώ.
Σύμφωνα με την έκθεση, για να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των αγορών είναι απαραίτητη η τήρηση αξιόπιστης, συνεπούς και προβλέψιμης οικονομικής πολιτικής, που θα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την «κατά γράμμα» τήρηση των κοινοτικών συστάσεων για τον περιορισμό του ελλείμματος.
Οπως επισημαίνει η Κομισιόν, δίλλημα ή εναλλακτικό σενάριο δεν υπάρχει καθώς «η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης της οικονομίας» και «σε ορισμένες οικονομίες» με την ελληνική μεταξύ των πρώτων, είναι «επείγουσα η άμεση εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης», δηλαδή μείωση ελλειμμάτων και χρέους.
Μάλιστα, η έκθεση αναφέρεται στην αύξηση του επιτοκίου δανεισμού του δημοσίου στην Ελλάδα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο «όπως αποδεικνύουν οι έντονες αντιδράσεις των αγορών» και στο πλαίσιο αυτό είναι που «οι εμπειρίες της Ελλάδας αποτελούν πηγή έντονης ανησυχίας».
Από την έκθεση προκύπτει ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και την Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που παραμένουν και επισήμως σε ύφεση, με τη χώρα μας να έχει και την ιδιαιτερότητα, να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα υψηλού κινδύνου λόγω του τεραστίου και αυξανόμενου βάρους του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος στα δημόσια οικονομικά.
Ερωτηματικό η ανάπτυξη
Αναφορικά με το σύνολο της Κοινότητας, η Επιτροπή δεν είναι καθόλου σίγουρη ότι η έξοδος από την ύφεση, που αποτελεί μια πραγματικότητα, θα οδηγήσει σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα, για το λόγο αυτό τάσσεται υπέρ της συνέχισης και το 2010 των εθνικών προγραμμάτων τόνωσης των οικονομιών των κρατών μελών. Διευκρινίζει, όμως, ότι για χώρες με σημαντικό δημοσιονομικό πρόβλημα, όπως η Ελλάδα, η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους.
Απασχόληση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται εξαιρετικά ανήσυχη για την αρνητική πορεία της απασχόλησης, η οποία υποχώρησε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο του έτους με αποτέλεσμα η ανεργία να φτάσει στο 9,6% του ενεργού πληθυσμού.
Μάλιστα, αναγνωρίζει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη εάν δεν είχαν ληφθεί «πυροσβεστικά» μέτρα σε εθνικό επίπεδο στα διάφορα κράτη μέλη, όπως η προσωρινή ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας, η μερική απασχόληση και η προσωρινή παύση δραστηριοτήτων επιχειρήσεων με κρατική επιδότηση των εργαζομένων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης το 2010, όπου ο αριθμός των ανέργων θα φτάσει τα 28 εκατ. ευρώ στο σύνολο της Κοινότητας από 23 εκατ. που είναι σήμερα.
Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: