Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Τα επιμελητήρια περιμένουν τις επί μέρους πολιτικές

Τα επιμελητήρια περιμένουν τις συγκεκριμένες επί μέρους πολιτικές για την υλοποίηση των στόχων της κυβέρνησης προκειμένου να τις αξιολογήσουν αναλυτικά, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (εδώ) Γιώργος Κασιμάτης.

Αναφερόμενος στην εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι «από τη φύση τους είναι αόριστες και γενικόλογες και περιορίζονται, κατ' ανάγκην, στην επισήμανση γενικών αρχών και στόχων».

O κ. Κασιμάτης σημείωσε ότι ήταν ικανοποιητική η αναφορά του πρωθυπουργού για την ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας της κυβέρνησης με όλες τις τάξεις, στην υποχρέωση εκσυγχρονισμού του κράτους και περιορισμού των δημοσίων ελλειμμάτων και χρεών, στη δέσμευση για ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και διεύρυνση της χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στην απόφαση για μεγάλες τομές στις δομές της οικονομίας μας και τόνισε ότι τα επιμελητήρια θα περιμένουν τις συγκεκριμένες επί μέρους πολιτικές για την υλοποίηση των στόχων προκειμένου να τις αξιολογήσουν αναλυτικά, υποβάλλοντας εποικοδομητικές παρατηρήσεις και προτάσεις.«Εκείνο, που θα πρέπει, πάντως να τονιστεί, ιδιαίτερα, αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός ότι η κρίσιμη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας απαιτεί ταχύτατες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγικής μηχανής και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ, παράλληλα, επιβάλλεται να αποφευχθεί κάθε μέτρο που επηρεάζει αρνητικά, άμεσα ή έμμεσα, τις προσπάθειες αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής μας και προσέλκυσης ξένων επενδυτικών κεφαλαίων» τόνισε ο κ. Κασιμάτης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: