Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

" Τινάζει στον αέρα " τον "Καλλικράτη" ο Παπαγεωργόπουλος!

Προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με σίγουρη την δικαίωση του!

Αντισυνταγματικό θεωρεί τον "Καλλικράτη" ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ως πρόεδρος της Τ.ΕΔ.Κ. του νομού Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την πρόθεση της Ένωσης, να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

"Θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου, διότι, πλέον όλων των άλλων, καταπατάται και το άρθρο εκείνο του Συντάγματος που προβλέπει την κοστολόγηση και τη μεταφορά οικονομικών πόρων σε κάθε νέα αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Με τον νέο νόμο μεταφέρονται εκατοντάδες νέες αρμοδιότητες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρίς να έχει προβλεφθεί η μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Η υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να σταματήσει", ανέφερε στην σχετική δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Η προσφυγή του Δημάρχου και Προέδρου της ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης, κρίνουμε ότι θα έχει θετική κατάληξη γιατί υπάρχει προηγούμενο δεδικασμένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας!
Στις 21 Απριλίου σας είχαμε πει ότι  "Ο Παυλόπουλος "έδεσε" τα χέρια του ΠαΣοΚ!"
Είχαμε γράψει τότε:
"Πριν από δύο χρόνια ο Προκόπης Παυλόπουλος με Προεδρικό Διάταγμα μετέφερε τις αρμοδιότητες της πολεοδομίας Ναυπάκτου στη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.
Ο προσκείμενος στο ΠΑΣΟΚ νομάρχης Θύμιος Σώκος, έλεγε ότι δεν δέχεται τη μεταφορά και προσέφυγε στο... Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τον περασμένο μήνα το Ε’ τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε απόφαση με την οποία έκρινε αντισυνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος το οποίο αναφέρει τα εξής : 
«Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού» και ακόμη πώς :
« Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολή και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων».
Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα την απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου και το σχετικό άρθρο του Συντάγματος «δένοντας» τα χέρια του Ραγκούση ο οποίος δεν μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή του Καλλικράτη αν 
α) δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους οι υπό συγχώνευση δήμοι για τη μεταφορά ή κατάργηση υπηρεσιών και 
β) αν δεν δοθούν λεφτά στους δήμους πριν γίνουν οι συγχωνεύσεις."