Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Μετεξεταστέοι και πάλι οι υπουργοί

«Στο Κόκκινο» παραμένουν , οι επιδόσεις των Υπουργών σύμφωνα  με την τελευταία έκθεση του Θ. Πάγκαλου, επί της προόδου υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης (ΠΣΑ).
Από τη σύγκριση μεταξύ της προηγούμενης έκθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης - στις 15 Μαΐου - και της σημερινής, προκύπτει ότι 6 προγράμματα παραμένουν «στο κόκκινο» (δηλαδή παρατηρούνται καθυστερήσεις, ή οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν δώσει ελλιπή στοιχεία).
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής: 
α) η εισαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων (checks and balances) κατά την παραγωγή και δημοσιοποίηση δημοσιονομικών στατιστικών, η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το πρώτο τρίμηνο του έτους,
β) η κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών στα υπουργεία με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών,
γ) η εξίσωση ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο σε συνέχεια της καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
δ) η ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που επίσης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το πρώτο τρίμηνο.
Το Πρόγραμμα Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης για το οποίο η Ελλάδα έχει δεσμευθεί στην Ε.Ε περιλαμβάνει συνολικά  113 «δράσεις» , με δεσμευτικά, ως επι το πλείστον, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.
Από αυτές, έχουν υλοποιηθεί οι 56, σύμφωνα τουλάχιστον με την αξιολόγηση του κ. Πάγκαλου. Σημειώνεται ότι η επισήμανση προγραμμάτων με «κόκκινο» εξελήφθη από τους υπουργούς ως «βαθμολόγησή τους» και έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στην κυβέρνηση.
Το ποντίκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: