Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι σήμερα;

Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι σήμερα; Από τα στοιχεία της 20ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «HΛΙΟΣ», μαθαίνουμε τα εξής:
 Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.654.198 άτομα
Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.526.172 εκ των οποίων...
οι 12.540 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών
  • Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Ιανουάριο ανέρχεται σε 2.338.764.679,54 ευρώ

  • Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 956,83 ευρώ

  • Το συνολικό ποσό των αναδρομικών που καταβλήθηκε σε 15.661 νέους συνταξιούχους τον πρώτο μήνα του 2015 ανέρχεται σε 50.014.353,36 εκ ευρώ

  • Ο συνολικός αριθμός των αναστολών των συντάξεων λόγω ληξιαρχικών μεταβολών (θάνατος, γάμος) τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 7.864 και το αντίστοιχο ποσό αναστολής σε 3.600.657,96 εκ ευρώ  

 

Επίσης, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

•  Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 169.287

•  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 178.618

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 57.087.409 εκ ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: