Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

«Κλείσιμο» μπλοκ παροχής υπηρεσιών: Τι ισχύει, η διαδικασία

Πληθαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που προχωρούν σε διακοπή εργασιών συνεπεία των σκληρών φόρων και των ιδιαίτερα τσουχτερών ασφαλιστικών εισφορών.
Οι ακόμα υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για το 2018 αναγκάζουν τους επαγγελματίες να κλείσουν άμεσα την δραστηριότητα τους με στόχο να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Φυσικά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπως σημειώνουν λογιστές, θα υπάρξει το μεγάλο «κύμα» διακοπών...

Σύμφωνα με το Liberal.gr, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι η διακοπή εργασιών στην εφορία θα πρέπει να γίνει με βάση τον πραγματικό χρόνο και σε διάστημα 30 ημερών. Δηλαδή ως ημερομηνία διακοπής, στη σχετική δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.
Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Για παράδειγμα όσοι υποβάλουν τώρα δηλώσεις διακοπής εργασιών με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016 θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση όσοι αποφασίσουν να κλείσουν τα βιβλία τους θα πρέπει να συλλέξουν μία σειρά δικαιολογητικών, να είναι ενήμερα τα βιβλία τους και να έχουν μαζί τους το τελευταίο θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (πλέον είναι αθεώρητα)
Συγκεκριμένα:
1. Η διαδικασία διακοπής ξεκινά από το τμήμα Μητρώου της εφορίας. Απαιτείται φυσική παρουσία με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή εξουσιοδοτημένο άτομο με εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
2. Συμπλήρωση του εντύπου Μ4. Θα συμπληρώσετε προσωπικά στοιχεία και την αιτία της διακοπής όπου μπορείτε να αναγράψετε απλά «παύση εργασιών». Για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση διακοπής εργασιών η ένδειξη «Ημερ/νια Διακοπής», δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα της επίσκεψης σας στη Δ.Ο.Υ, για τη δήλωση της διακοπής.
3. Ο υπάλληλος στο Μητρώο, όπου κατατίθεται το έντυπο Μ4, ελέγχει τα στοιχεία και ζητά από τον υπόχρεο να περάσει από διάφορα τμήματα της εφορίας για τις απαραίτητες υπογραφές. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο (Β1) για τα τιμολόγια κλπ.
Επίσης, ενδεχομένως ο εφοριακός να σας ζητήσει να μεταβείτε στο τμήμα ελέγχου τη ΔΟΥ προκειμένου να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω δεδομένα : «ότι κατά την ημέρα αυτή η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια στοιχεία και η επιχείρηση επίσης ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματικό αυτοκίνητο» όπως επίσης και «η επιχείρηση μου………. οδός…………ΑΦΜ……..Δ.Ο.Υ………. διακόπτει οριστικά την λειτουργία της στις ………. και στα στοιχεία & βιβλία της επιχείρησης που διέκοψα θα βρίσκονται επί της οδού……….».
4. Μετά τις υπογραφές που θα πάρετε από τα τμήματα καταλήγετε και πάλι στο τμήμα Μητρώου, όπου γίνεται η διακοπή των εργασιών και λαμβάνετε τη σχετική Βεβαίωση Διακοπής.
5. Το πιο εύκολο είναι να επιλέξετε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάβει για λογαριασμό σας το κλείσιμο των βιβλίων σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: