Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Τα 10 νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και μισθωτών στο ασφαλιστικό - εργασιακό

Δέκα παρεµβάσεις στο εργασιακό ασφαλιστικό των επιχειρήσεων τίθενται σε ισχύ από αυτόν τον µήνα µε στόχο τη συνέχιση της στήριξης των επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζοµένων τους, απέναντι στις συνέπειες της κορονο-κρίσης.
Οι πιο σημαντικές, όμως, εξ αυτών δράσεις είναι δύο και ορόσημό τους είναι η 15η Ιουνίου
Συγκεκριμένα, από την παραπάνω ημερομηνία και έπειτα, παύει... να ισχύει η απαγόρευση των απολύσεων στις επιχειρήσεις οι οποίες έθεσαν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους έως τις 30 Απριλίου, υπό τον όρο ότι δεν έκαναν ξανά χρήση του εν λόγω μέτρου (ή άλλου μέτρου στήριξης, π.χ., παράταση εισφορών) κατά τον μήνα Μάιο.
Ταυτόχρονα, από την ίδια ημερομηνία και πέρα, όποια επιχείρηση είχε τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% μπορεί να εντάξει ακόμα και όλο το προσωπικό της στον μηχανισμό της "Συν-Εργασίας" για τους επόμενους 4 μήνες.
Όποια, επίσης, επιχείρηση ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους πληττόμενους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού, μπορεί, παράλληλα με τη "συνεργασία", να θέσει από τις αρχές του τρέχοντος μηνός έως τα τέλη Ιουλίου, τις συμβάσεις του προσωπικού της σε αναστολή. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της εστίασης, μπορούν να βγάλουν σε αναστολή προσωπικό τους μόνο κατά τον τρέχοντα μήνα.
Εξάλλου, όποιες επιχειρήσεις προσλάβουν εποχικούς μερικώς απασχολούμενους για το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, θα ωφεληθούν από την κάλυψη των εισφορών τους από το κράτος.

Όσον αφορά, όμως, τις εισφορές των πλήρως απασχολούμενων, αυτές θα πρέπει να πληρώνονται από τους εργοδότες εμπρόθεσμα, καθώς λήγει από τον τρέχοντα μήνα το μέτρο της παράτασης. Εμπρόθεσμα, πρέπει να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τις εισφορές για τη δική τους ασφάλιση, αν και θα ισχύσει και πάλι η προαιρετική έκπτωση 25%.
Παράλληλα, παύει να ισχύει η δυνατότητα λειτουργίας των πληττόμενων επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, από τα μέσα του τρέχοντος του μηνός και έπειτα, θα πρέπει οι εργοδότες να καταχωρούν κάθε τροποποίηση του χρόνου εργασίας στο "Εργάνη".
Τέλος, παρατάθηκε έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός η δυνατότητα τηλεργασίας. Εξάλλου, παρατείνεται έως τέλη Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για όσους επαγγελματίες αναμένουν τον προσδιορισμό των οφειλών τους.

Αναλυτικά, τα μέτρα τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από τον τρέχοντα μήνα έχουν ως εξής:

Εννιά παρεμβάσεις στο εργασιακό-ασφαλιστικό τίθενται σε ισχύ από αυτόν τον μήνα με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων τους απέναντι στις συνέπειες της κορονο-κρίσης.
Οι πιο σημαντικές εξ αυτών είναι δύο και ορόσημό τους είναι η 15η Ιουνίου. Συγκεκριμένα, από την παραπάνω ημερομηνία και έπειτα παύει να ισχύει η απαγόρευση των απολύσεων στις επιχειρήσεις οι οποίες έθεσαν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους έως τις 30 Απριλίου, υπό τον όρο ότι δεν έκαναν ξανά χρήση του εν λόγω μέτρου (ή άλλου μέτρου στήριξης, π.χ., παράταση εισφορών) κατά τον μήνα Μάιο.
Ταυτόχρονα, από την ίδια ημερομηνία και πέρα, όποια επιχείρηση είχε τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο είχε μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% μπορεί να εντάξει ακόμα και όλο το προσωπικό της στον μηχανισμό της "Συν-Εργασίας" για τους επόμενους 4 μήνες.
Όποια, επίσης, επιχείρηση ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους πληττόμενους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού, μπορεί, παράλληλα με τη "Συν-Εργασία", να θέσει για τον τρέχοντα, αλλά και τον επόμενο μήνα, τις συμβάσεις μέρους του προσωπικού της σε αναστολή.
Εξάλλου, όποιες επιχειρήσεις προσλάβουν εποχικούς μερικώς απασχολούμενους για το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, θα ωφεληθούν από την κάλυψη των εισφορών τους από το κράτος.

Όσον αφορά, όμως, τις εισφορές των πλήρως απασχολούμενων, αυτές θα πρέπει να πληρώνονται από τους εργοδότες εμπρόθεσμα, καθώς λήγει από τον τρέχοντα μήνα το μέτρο της παράτασης. Εμπρόθεσμα, πρέπει να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τις εισφορές για τη δική τους ασφάλιση, αν και θα ισχύσει και πάλι η προαιρετική έκπτωση 25%.
Παράλληλα, παύει να ισχύει η δυνατότητα λειτουργίας των πληττόμενων επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, από τα μέσα του τρέχοντος του μηνός και έπειτα, θα πρέπει οι εργοδότες να καταχωρούν κάθε τροποποίηση του χρόνου εργασίας στο "Εργάνη".
Τέλος, έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός δίδεται η δυνατότητα τηλεργασίας. Εξάλλου, παρατείνεται έως τέλη Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για όσους επαγγελματίες αναμένουν τον προσδιορισμό των οφειλών τους. Επίσης έως τα τέλη Ιουλίου, το κράτος θα επιστρέψει στους εργοδότες το μέρος του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων που βγήκαν σε αναστολή έως 30 Απριλίου, το οποίο του αναλογεί.


Αναλυτικά, τα μέτρα τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από τον τρέχοντα μήνα έχουν ως εξής:

1. Μηχανισμός "Συν-Εργασία"
Μεταξύ 15/6-15/10 όλες οι επιχειρήσεις, πληττόμενες και μη, οι οποίες είχαν μειωμένο τζίρο κατά τουλάχιστον 20% τους προηγούμενους έως και 4 μήνες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι (πριν από τον Αύγουστο του 2020), μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Συν-Εργασία".
Σ’ αυτήν την περίπτωση μία επιχείρηση, εφόσον μειώσει τον μισθό μέρους ή όλων των πλήρως απασχολουμένων της έως 50% (αφού μειώσει κατ’ αντίστοιχο ποσοστό τις ώρες εργασίας του), θα μπορεί το κράτος να καταβάλλει στον εργαζόμενο το 60% της μείωσης αυτής.
Επίσης, το κράτος αποκλειστικά για το διάστημα μεταξύ 15ης Ιουνίου και 31ης Ιουλίου, θα καλύπτει το 60% των εισφορών που αναλογούν στο κομμάτι του μισθού που θα μειωθεί. Εξάλλου, για το διάστημα της επιδότησης, απαγορεύεται η απόλυση του "συνεργαζόμενου". Το πλαίσιο αυτό διαφοροποιείται για τις αερομεταφορές και τους κλάδους που συνδέονται με αυτές, καθώς η "Συν-Εργασία" μπορεί να διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, το κράτος μπορεί να καλύπτει ακόμα και πάνω από το 60% της μείωσης των αποδοχών, ενώ οι εργοδότες θα πληρώνουν εισφορές επί του μειωμένου μισθού.
2. Άρση απαγόρευσης απολύσεων
Από 16/6, παύει να ισχύει η απαγόρευση απολύσεων στις πληττόμενες επιχειρήσεις οποίες έβγαλαν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους έως και τις 30 Απριλίου.
Συνεπώς, αν μία επιχείρηση δεν έβγαλε σε αναστολή εργαζόμενό της κατά τον Μάιο και παράλληλα δεν έκανε "χρήση" άλλων μέτρων (όπως, π.χ., των ασφαλιστικών και φορολογικών παρατάσεων), μπορεί να απολύσει ελεύθερα εργαζομένους της από τις 16/6. Αν, όμως, κατά τον περασμένο μήνα, έβγαλε έστω και έναν εργαζόμενό της σε αναστολή (π.χ. έως 31/5) ή δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές (π.χ. τρέχουσες εργοδοτικές εισφορές) και φορολογικές υποχρεώσεις της, δεν μπορεί να απολύσει κανένα εργαζόμενό της έως τις 15 Ιουλίου.
3. Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων
Μεταξύ 1/6 -31/7, η δυνατότητα αναστολής συµβάσεων εργασίας ισχύει µόνο για τις επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισµού, των µεταφορών, του αθλητισµού και του πολιτισµού. Όποια επιχείρηση κάνει χρήση αυτού του µέτρου, δεν µπορεί να απολύσει το πολύ έως τις 30 Αυγούστου. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να βγάλουν σε αναστολή έως και το 100% του προσωπικού.?στόσο, ειδικά για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων ισχύει "ρήτρα" πληρότητας.
Όποια τουριστική επιχείρηση έχει πληρότητα 20% µπορεί να βγάλει τα 2/3 του προσωπικού της σε αναστολή. Όποια έχει πληρότητα 50%, µπορεί να βγάλει σε αναστολή το 1/3,ενώ όποια έχει πληρότητα 80% δεν µπορεί να βγάλει κανέναν σε αναστολή. Όσοι εργαζόµενοι βγουν σε αναστολή θα δικαιούνται ειδική αποζηµίωση 534 ευρώ, ενώ το κράτος θα καλύψει τις εισφορές τους υπολογισµένων επί των ονοµαστικών αποδοχών τους. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, µπορούν να βγάλουν σε αναστολή προσωπικό µόνο µεταξύ 1-30/6, αλλά δεν θα µπορούν να απολύσουν το πολύ έως 30 Ιουλίου.
4. Κάλυψη εισφορών εποχικών μερικώς απασχολούμενων
Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν εποχικό προσωπικό (μαζί, φυσικά, και οι επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού κ.λπ.) έχουν άλλη μία διευκόλυνση για το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.
Εφόσον προσλάβουν εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, το κράτος θα επιδοτήσει τις εισφορές τους.
5. Εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
Από τον τρέχοντα μήνα, όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις, είτε εντάσσονται στον μηχανισμό αναστολής συμβάσεων είτε στον μηχανισμό "Συν-Εργασία" (είτε και στους δύο) υποχρεούνται να καταβάλλουν "στην ώρα τους" τις τρέχουσες εισφορές.
Έτσι οι εισφορές του Ιουνίου, πρέπει να καταβληθούν έως τα τέλη Ιουλίου.
6. Έκπτωση 25% στις εισφορές των επαγγελματιών
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές για το μήνα Μάιο έως το α΄δεκαήμερο του Ιουλίου. Δίδεται δυνατότητα καταβολής με έκπτωση 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις εισφορές του περασμένου 4μηνου. Όποιος, όμως, δεν τις έχει εξοφλήσει και πάει να τις εξοφλήσει έως αρχές Ιουλίου, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης 25% για τις εισφορές Μαίου, δεν θα έχει το δικαίωμα αναδρομικής έκπτωσης 25% για τις εισφορές του περασμένου 4μηνου.
7. Άρση δυνατότητας λειτουργίας με προσωπικό ασφαλείας
Από την 1η του μηνός, έχει πάψει να ισχύει η προσωρινή δυνατότητα μίας πληττόμενης επιχείρησης να λειτουργεί με "προσωπικό ασφαλείας" δηλαδή να απασχολεί έως το 50% του προσωπικού της κατά τουλάχιστον 2 εβδομάδες/μήνα.
Όσες επιχειρήσεις επέλεξαν αυτό το "καθεστώς" έως και τον περασμένο μήνα, θα πρέπει να σταματήσουν από τον τρέχοντα μήνα και να επιλέξουν άλλες εναλλακτικές (π.χ. ένταξη στον μηχανισμό "Συν-Εργασία") εφόσον εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
8. Επαναφορά των υποχρεωτικών καταχωρήσεων στο "Εργάνη"
Από τις 16/6, επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη" κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν από την πραγματοποίησή τους.
9. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις 120 δόσεις
Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποβάλλει έως 7/10/2019 προηγούμενο αίτημα προσδιορισμού των οφειλών τους, αλλά αυτός ο προσδιορισμός δεν έχει συντελεσθεί, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης των χρεών τους σε έως 120 δόσεις έως τις 30/9 (σ.σ. αντί της 31/5).
10.Καταβολή δώρου Πάσχα
Έως 30/6 θα πρέπει οι πληττόµενοι εργοδότες να καταβάλουν δώρο Πάσχα στους εργαζοµένους τους. Μεταξύ 1-10/7, οι εργοδότες θα µπορούν να αιτηθούν να λάβουν από το κράτος το ποσοστό του δώρου που αναλογεί στο διάστηµα κατά το οποίο τέθηκαν σε αναστολή οι συµβάσεις του προσωπικού τους. Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως η επιστροφή (στους εργοδότες) του μέρους του Δώρου του Πάσχα το οποίο -βάσει κυβερνητικής διάταξης- αναλογεί στο κράτος θα γίνει έως τέλος Ιουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: