Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Ο ρόλος του ύπνου στην υγεία του εγκεφάλου

Τρεις επιστημονικές μελέτες μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις ενός μήνα αναδεικνύουν τον σημαντικότατο ρόλο του ύπνου στην υγεία του εγκεφάλου.
Η πρώτη από αυτές, στην επιθεώρηση Neurology, έδειξε ότι ο κακός ύπνος συσχετίζεται με την ύπαρξη βιολογικών δεικτών Αλτσχάιμερ στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ενώ η δεύτερη, στην επιθεώρηση Brain, επισήμανε ότι κυρίως η ποιότητα (και λιγότερο η διάρκεια) του ύπνου επηρεάζει τον...

ρυθμό συσσώρευσης βλαβερών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο.
Τώρα, μια τρίτη μελέτη έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώσει τα ευρήματα αυτά, καθώς αποκαλύπτει ότι μια ιδιαίτερα συχνή διαταραχή του ύπνου αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας.
Η υπνική άπνοια, διαπίστωσαν οι ερευνητές, συνδέεται με σχεδόν κατά ένα τρίτο μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας, καθώς διευκολύνει τη συσσώρευση «πλάκας» στον εγκέφαλο, η οποία εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του και προωθεί τη διαδικασία της νευροεκφύλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: