Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Δείτε πόσα θα παίρνει η διευθύντρια του… Μαξίμου Θεσσαλονίκης!

Αποτέλεσμα εικόνας για Δείτε πόσα θα παίρνει η διευθύντρια του… Μαξίμου Θεσσαλονίκης!Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο διορισμός της νέας διευθύντριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνας Νοτοπούλου (28 ετών).
Μαζί με τον διορισμό αναρτήθηκε και ο μισθός που θα λαμβάνει...

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η κυρία Νοτοπούλου διορίζεται από 23.11.2016 στη θέση της «Προϊσταμένης στο Γραφείο Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» και θα αμείβεται με τις «κάθε είδους αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων».
Σύμφωνα με το ΦΕΚ:
Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Δηλαδή ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 € μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και το επίδομα θέσης ευθύνης της υποπ. αγ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 (600 €), δηλαδή συνολικά 2.560 ευρώ.
Σε αυτές προστίθενται οι αμοιβές για την πέραν του νομίμου ωραρίου εργασία και πιθανώς και «αποζημίωσης η οποία συνδέεται με την άσκηση ιδιαίτερων ή σημαντικών καθηκόντων (job based remuneration)».
Διαβάστε στη σελίδα 7 του ΦΕΚ την διάταξη της μισθοδοσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: