Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ – Ετοιμάζεται το ξεπούλημα των σπιτιών και επιχειρήσεων


Αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση και την απόκτηση δανείων σε καθυστέρηση δείχνει η αγορά, με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι είναι θέμα ημερών η έκδοση των πρώτων τριών έως πέντε πρώτων αδειών ίδρυσης τέτοιων εταιρειών από την Τράπεζα της Ελλάδος! ...

Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επισκεπτόταν το ξενοδοχείο «Χίλτον» για να συναντήσει τους εκπροσώπους των δανειστών, προκειμένου να δείξει ότι θέλει να γλιτώσει την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, την ίδια στιγμή άνοιγε ορθάνοιχτα την… πίσω πόρτα, για να βάλει στη χώρα μας τα «γεράκια» των αγορών, στα οποία θα πουλήσει τα «κόκκινα» δάνεια, η πλειονότητα των οποίων αφορούν σπίτια και επιχειρήσεις.

Απομένουν μόνο μερικές λεπτομέρειες για να κλειδώσει η συμφωνία των κ. Τσακαλώτου και Σταθάκη με τους θεσμούς, όσον αφορά τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Ήδη, η ελληνική πλευρά έχει συστήσει επιτροπή στελεχών των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, καθώς και της Τραπέζης της Ελλάδος για να εξεταστούν τα κενά που υπάρχουν στους νόμους Δένδια και Σταθάκη και να προτείνει βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις σε ό,τι αφορά το καθεστώς των «κόκκινων» δανείων. Περαιτέρω, στη χθεσινή συνάντησή τους, εξετάστηκαν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο και καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων. Τέθηκε ακόμη το ζήτημα της αποσαφήνισης του καθεστώτος φορολόγησης των εταιρειών αυτών, δηλαδή, αν θα φορολογούνται ως τράπεζες ή ως εταιρείες, ενώ συζητήθηκε και το ζήτημα της φορολόγησης του ποσού των δανείων που διαγράφεται από τις τράπεζες, αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι με τα χρέη των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν παράλληλες οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.


Δημοσίευση του ΦΕΚ

Κι ενώ όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την παροχή άδειας λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή της διαχείρισης απαιτήσεων σε συνδυασμό με την απόκτηση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015.

Για την παροχή άδειας σε υπό ίδρυση ή ήδη λειτουργούσα εταιρεία, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015, χωρίς να περιλαμβάνεται στο Καταστατικό της η δυνατότητα να αποκτά την κυριότητα των απαιτήσεων, υποβάλλονται τα εξής: Αίτηση συμπληρωμένη, σύμφωνα με ειδικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ (Νο 651). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με προσδιορισμό των εκτελεστικών μελών που θα είναι πλήρους απασχόλησης και υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητάς της.

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή όλων των εργασιών, καθώς και των τυχόν άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα παρουσιάζει τη στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τομέα της οικονομίας και γεωγραφική περιοχή, όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, περιλαμβάνοντας είτε εκτίμηση, χρονικού ορίζοντα δύο τουλάχιστον ετών, για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, είτε ίδιας τουλάχιστον χρονικής διάρκειας Σύμβαση Διαχείρισης με συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Την προληπτική εποπτεία σε όλες τις εταιρείες θα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο ΦΕΚ ορίζεται επίσης ότι οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να εναρμονίζουν τη στρατηγική και την πολιτική τους σε όσα προβλέπονται στον Κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: