Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

"Ξαναζεσταίνονται" τα κεφάλαια του ΤΑΝΕΟ

"Ξαναζεσταίνονται" τα κεφάλαια του ΤΑΝΕΟ

Τη δημιουργία ενός νέου ταμείου, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, 

για την αναδιάρθρωση δανεισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προανήγγειλε μιλώντας στην καθημερινή έκδοση της εφημερίδας "Ναυτεμπορική" ο πρόεδρος του ΤΑΝΕΟ, Νίκος Χαριτάκης.
Η νέα πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία των συζητήσεων, θα ονομαστεί ως Ταμείο Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) και θα παρέχει υπηρεσίες χρηματοδοτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την αναδιάρθρωση δανεισμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν τα εξής στοιχεία:

- Απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους
- Σημειώνουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ 5 και 50 εκατ. ευρώ
- Τουλάχιστον το 70% του μετοχικού τους κεφαλαίου να μην κατέχεται από άλλη μικρομεσαία εταιρεία
- Θεωρούνται βιώσιμες, αλλά διατρέχουν άμεσο κίνδυνο χρεωκοπίας
- Έχουν νομική και φυσική έδρα στην Ελλάδα
- Προσφέρουν περιθώρια ανάπτυξης τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
- Θεωρούνται ασφαλείς επενδύσεις με σταθερές χρηματικές ροές
- Είναι επιχειρήσεις στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους και διευθύνονται από ανθρώπους με γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ΤΑΕ θα διατηρεί την έδρα του στο Λουξεμβούργο ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) και θα διαθέτει τρία εργαλεία υποβοήθησης των επιλέξιμων εταιρειών: δανεισμό,επιχορήγηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του, τα κεφάλαια του νέου ταμείου θα ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ, με 80 εκατ. ευρώ ίδια συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ και 70 εκατ. ευρώ συμμετοχή από τα διαρθρωτικά κεφάλαια της ΕΕ. Στο δεύτερο κλείσιμο του επενδυτικού κύκλου, το τελικό μέγεθος του ταμείου, όπως αναφέρεται, αναμένεται να φτάσει στα 230 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, με 70 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των επενδύσεων του ΤΑΕ για κάθε επιχείρηση θα υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών της. Ο μέσος όρος του όγκου επένδυσης θα ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις με τζίρο 5-10 εκατ. ευρώ, αυξανόμενος κατά 1 εκατ. ευρώ για κάθε επιπλέον 10 εκατ. ευρώ τζίρου, με ανώτατο όριο επένδυσης τα 4,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 40-50 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, το ΤΑΝΕΟ, μέσα από σχετική μελέτη, έχει ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα πρώτο δείγμα άνω των 1.600 εταιρειών με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 80 με 100 πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για διεκδικήσουν χρηματοδότηση μέσω του νέου ταμείου και να αναδιαρθρώσουν το δανεισμό τους.
Όπως αναφέρει ο Ν. Χαριτάκης, μιλώντας στην εφημερίδα, στόχος του ΤΑΝΕΟ είναι να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά του μέσωαναδιανομής, ενώ στόχος του ΤΑΕ, όταν λειτουργήσει, είναι να υποκαταστήσει σε ένα βαθμό την αδυναμία των τραπεζών για την επόμενη τριετία να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις δανεισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: