Οι Οργανισµοί και οι ύποπτοι υπουργοί

∆εδοµένων των πολύ λεπτών πλέον ισορροπιών στο πολιτικό σύστηµα, ενδεχοµένως η τακτική αυτή να ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, καθώς δεν βρίθουν µόνο οι «ενοχλητικοί και επικίνδυνοι», αλλά για κακή τους τύχη ορισµένοι από αυτούς έχουν εµπλακεί σε υποθέσεις που ηθικώς τους εκθέτουν. Στο πλαίσιο λοιπόν της τακτικής αυτής, το Σ∆ΟΕ -προφανώς µε κυβερνητική εντολή- εξετάζει µέσω διαχειριστικών ελέγχων, που φτάνουν πίσω έως και µία 12ετία, µια σειρά Οργανισµών, προκειµένου να εντοπισθούν παράνοµες παρεµβάσεις, οικονοµικού χαρακτήρα, από τους, εποπτεύοντες τους Οργανισµούς αυτούς, εκάστοτε υπουργούς!

Είναι σαφές πλέον ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες επιδιώκουν να συνδυάσουν το τερπνόν µετά του ωφελίµου. Το ωφέλιµο µεν µπορεί να θεωρηθεί ο εντοπισµός ατασθαλιών και ανάδειξης των ενδεχοµένως υπεύθυνων πολιτικών. Το τερπνόν, δε, µπορεί να είναι ότι, όπως και στην περίπτωση που προαναφέρθηκε, για το «ξέπλυµα» βρώµικου χρήµατος, τίθενται σε πολιτική οµηρία συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία ασφαλώς και δεν θα συνέφερε η αποκάλυψη στοιχείων που έχουν σχέση µε οικονοµικές δοσοληψίες στις οποίες αναµίχθηκαν, εκµεταλλευόµενα τη δεσπόζουσα θέση τους... Και όταν µιλάµε για πολιτικά πρόσωπα, δεν αναφερόµαστε στη µαρίδα! Για καρχαρίες, και µάλιστα δηµοφιλείς…

ΥΓ: Υπό πολιτική οµηρία συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα…


parapolitika