Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Γνωρίστε τα πάντα γύρω από τις διαταγές πληρωμής


Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι εάν κάποιος χρωστάει σε κάποιον άλλο χρήματα είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να τα πάρει με δικαστικά μέσα.
Ο θεσμός όμως της διαταγής πληρωμής, δίνει αρκετές δυνατότητες στους δανειστές για γρήγορες και με λίγα σχετικά έξοδα δικαστικές διαδικασίες για την επιδίωξη των απαιτήσεών τους...

Ο θεσμός αυτός καλύπτει και τις μισθώσεις με τη διαταγή απόδοσης μισθίου και τη διαταγή απόδοσης μισθωμάτων. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους δανειστές με τη γρήγορη αυτή διαδικασία και εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις να επιτύχουν την έκδοση διαταγής πληρωμής από το δικαστήριο που είναι εκτελεστός τίτλος χωρίς να γίνει δικαστήριο και χωρίς καν να κλητευθεί η άλλη πλευρά.

Στη συνέχεια αρκεί να κοινοποιηθεί η διαταγή αυτή στον αντίδικο με επιταγή προς πληρωμή της απαίτησης και των εξόδων. Από τη στιγμή αυτή, εάν ο οφειλέτης δεν θέλει να εξοφλήσει το χρέος του και δεν θέλει να δει την περιουσία του να κατάσχεται, θα πρέπει εντός τριών ημερών να αντεπιτεθεί με πιθανότητες πολύ μικρές να επιτύχει την αναστολή της όλης διαδικασίας και μόνο εάν έχει να επιδείξει σοβαρούς λόγους και επιχειρήματα γι'αυτή, όπως π.χ. ότι εξόφλησε την απαίτηση και βεβαίως να προσκομίσει τις σχετικές αποδείξεις καταβολής.


Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί, και αφού παρέλθει τριήμερο από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής ο δρόμος της εκτέλεσης επί της περιουσίας του οφειλέτη είναι ανοικτός για το δανειστή. Ακόμη ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να λάβει ασφαλιστικά μέτρα όπως η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή η συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πριν καν του κοινοποιήσει τη διαταγή.

Έκδοσης διαταγής.

Οι προϋποθέσεις για έκδοση της διαταγής πληρωμής είναι:

α. Η απαίτηση να είναι χρηματική,

β. Το οφειλόμενο ποσό να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (συμβόλαιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αξιόγραφο όπως η επιταγή ή η συναλλαγματική κ.λ.π.),

γ. Να μην εξαρτάται από καμία προϋπόθεση διότι τότε θα πρέπει να γίνει δικαστήριο που θα βεβαιώνει την πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης

δ. Αυτοί κατά των οποίων στρέφεται να διαμένουν στην Ελλάδα και να γνωρίζουμε τη διεύθυνσή τους. Ο χρόνος έκδοσης μιας διαταγής πληρωμής κυμαίνεται από 1 ημέρα έως και ένα μήνα, ανάλογα το δικαστήριο και το φόρτο εκκρεμών διαταγών πληρωμής που έχει. Ο οφειλέτης έχει βεβαίως πολλές δυνατότητες άμυνας, αλλά θα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα, να μπει πλέον με δική του πρωτοβουλία σε δικαστικό αγώνα, και να έχει πολύ ισχυρά επιχειρήματα για να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής ή ακόμη περισσότερο για να αποτρέψει την άμεση εκτέλεσή της.

Διαταγή απόδοσης μισθίου - μισθωμάτων.

Ειδικά για το χώρο των μισθώσεων υπάρχει η ειδική μορφή της διαταγής πληρωμής για την απόδοση των μισθωμάτων, και η μοναδική περίπτωση όπου με ανάλογη διαδικασία ρυθμίζεται όχι η καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού, αλλά η παράδοση του ακινήτου είναι η διαταγή για απόδοση του μισθίου. Η τελευταία, λόγω της ιδιαιτερότητάς της έχει κάποιες προϋποθέσεις και αργεί λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Έτσι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής αποδόσεως μισθίου είναι:

α. Να υπάρχει Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης θεωρημένο από την εφορία

β. Τα μισθώματα να δηλώνονται στην εφορία

γ. Ο μισθωτής να έχει καθυστερήσει τουλάχιστον ένα μίσθωμα και τέλος

δ. Να έχει ειδοποιηθεί ο μισθωτής εγγράφως με δικαστικό επιμελητή ένα μήνα πριν να καταβάλλει τα μισθώματα που καθυστερεί.

Μετά την έκδοσή της (εκδίδεται στο χρόνο ρεκόρ των 2 ημερών) η διαταγή αποδόσεως μισθίου δεν μπορεί να εκτελεσθεί εάν δεν περάσουν 2 μήνες από την κοινοποίηση της στο μισθωτή. Δεν παύει βεβαίως να είναι πολύ πιο γρήγορη και φθηνή διαδικασία από την απόδοση του μισθίου με αγωγή.

Λόγω των δυνατοτήτων που μας δίνει μία διαταγή πληρωμής, και εφόσον υπάρχουν τα έγγραφα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η μέθοδος επιδίωξης ικανοποίησης των απαιτήσεων ακολουθεί όλο και συχνότερα αυτό το δρόμο παρά το χρονοβόρο και ίσως πολυέξοδο δρόμο της αγωγής, η οποία παραμένει ως βοήθημα για τις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ανάλογα όμως με το είδος της διαταγής πληρωμής που θέλουμε να εκδώσουμε, πρέπει να προσέξουμε διότι υπάρχουν συχνά σύντομες παραγραφές των απαιτήσεών μας. Όπου οι απαιτήσεις μας σύμφωνα με κάποιο έγγραφο έχουν παραγραφεί δεν μπορούμε βεβαίως να εκδώσουμε βάσει αυτού ούτε τη σχετική διαταγή πληρωμής.

Ακάλυπτη επιταγή - Συναλλαγματικές.

Έτσι όταν έχουμε στα χέρια μας ακάλυπτη επιταγή του οφειλέτη σφραγισμένη πρέπει να προβούμε στη διαδικασία έκδοσης της σχετικής διαταγής πληρωμής και να την κοινοποιήσουμε εντός 6 μηνών και 8 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής. Στην περίπτωση της συναλλαγματικής η αντίστοιχη προθεσμία είναι μεγαλύτερη και φθάνει το ένα έτος εφόσον στρεφόμαστε κατά των οπισθογράφων και του εκδότη και δύο έτη εφόσον στρεφόμαστε κατά του αποδέκτη ή του τριτεγγυητή. Επίσης η έκδοση διαταγής πληρωμής προϋποθέτει πάντοτε ο τίτλος στον οποίο βασίζεται να είναι έγκυρος δηλαδή να μην έχει κανένα ελάττωμα.

Η επιταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία και να έχει σφραγισθεί λόγω ελλείψεως υπολοίπου εντός του 8 ημέρου από την έκδοσή της, η συναλλαγματική πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα της τα στοιχεία και τις υπογραφές, το μισθωτήριο πρέπει να είναι σφραγισμένο από την εφορία και ισχύον, κ.ο.κ. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος τίτλος μας έχει ένα ελάττωμα, τότε δε σημαίνει απαραιτήτως ότι χάνουμε τα δικαιώματά μας εξ'αυτού αλλά σίγουρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της επιδίωξης των απαιτήσεών μας με αγωγή, ώστε στο δικαστήριο που θα γίνει να εξηγηθούν και καλυφθούν τα σχετικά κενά.

Αν κοινοποιηθεί σε μας διαταγή πληρωμής.

Στην περίπτωση τώρα που βρισκόμαστε στη θέση του αμυνόμενου και μας κοινοποιείται διαταγή πληρωμής, πρέπει εντός 15 ημερών να ασκήσουμε κατά αυτής ανακοπή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Αυτή μας όμως η ενέργεια δεν θα αναστέλλει στο εντωμεταξύ την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Για να επιτύχουμε την αναστολή εκτέλεσης πρέπει εντός τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση να καταθέσουμε αίτηση αναστολής εκτελέσεως μαζί με την ανακοπή που αναφέρεται πιο πάνω.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου - επιτόπου - προσωρινή διαταγή για μη εκτέλεση της διαταγής πληρωμής μέχρι την εκδίκαση και την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής. Για να επιτύχουμε δε κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσκομίσουμε σημαντικά έγγραφα ή να επικαλεστούμε σημαντικά επιχειρήματα που να δείχνουν ότι έχουμε δίκιο και ότι είναι πολύ πιθανό να δικαιωθούμε στα δικαστήρια που θα γίνουν.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αμυνθεί ο οφειλέτης σε περίπτωση επιδόσεως διαταγής πληρωμής, διαταγής αποδόσεως μισθωμάτων και διαταγής αποδόσεως μισθίου, και να ακουσθούν τα επιχειρήματά του σε μία κανονική πλέον δίκη με παρούσες και τις δύο πλευρές. Όμως αυτή τη δίκη έχει πια το βάρος να την προκαλέσει ο οφειλέτης και μάλιστα πολύ γρήγορα και υπό το βάρος της άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι ο δανειστής όπως στην περίπτωση των τακτικών αγωγών.

Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκουν συνήθως οι Τράπεζες την είσπραξη οφειλών από τους οφειλέτες τους δανειολήπτες, ορισμένες δε από αυτές και δη η Αγροτική Τράπεζα και ορισμένες δημόσιες τράπεζες έχουν ακόμη πιο απλές και γρήγορες δυνατότητες να επιδιώξουν τις οφειλές τους από τους οφειλέτες τους παρακάμπτοντας σύμφωνα με το νόμο και τον κανονισμό τους ακόμη και τα στάδια που αναφέραμε πιο πάνω. Όμως στα ειδικά θέματα των εκτελέσεων των τραπεζών θα αναφερθούμε αναλυτικότερα κάποια άλλη φορά.

Πηγή:  exipno.gr
primeconomy

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ερώτηση 1
Η διαταγή πληρωμής γιά πόσο χρονικό διάστημα ισχεύει και πρέπει να εκτελεστεί απο την ημερομηνία έκδοσής της;
Δηλαδή μια διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε μεν αλλά δεν έγινε κάποια άλλη ενέργεια απο τον εκδότη της κατά του δανειολήπτη έχει ισχύ και μετά δυο χρόνια;
Ερώτηση 2
Με την πώληση της Αγροτικής στην Πειραιώς μεταβιβάστηκαν και τα ειδικά προνόμια - δικαίωματα της Αγροτικής; ή αυτά τα έχει μόνο η "κακή" Αγροτική που έμεινε υπο εκκαθάριση;
Ευχαριστώ