Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Έξυπνες επιχειρήσεις στην κρίση και επαγγελματική ηθική


Οι έξυπνες επιχειρήσεις στην κρίση είναι αυτές που έχουν αναλύσεις διεξοδικά τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους, 
τις ικανοποιούν δε, με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες στη βάση μιας ισότιμης, με αμοιβαία οφέλη και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, σχέσης.  
Τα Στελέχη των Επιχειρήσεων αυτών δε ρωτούν πλέον τους υποψήφιους πελάτες τους «τι χρειάζονται;», αντίθετα γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι εκείνο που χρειάζονται και έχουν ανάγκη αλλά και ποιος είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να τους το παρέχουν.
Οι έξυπνες επιχειρήσεις, αφού έχουν...
εκτιμήσει τη δυναμικότητα για καθέναν από τους δυνητικούς πελάτες τους, προβαίνουν σε μαζική, κατά παραγγελία, παραγωγή (mass customization) και τους εφοδιάζουν με βάση τη δυναμικότητα αυτή.
Σήμερα ,σε περιβάλλον κρίσης, ο ανταγωνισμός στις Επιχειρήσεις δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση, αλλά επιπρόσθετα και με την ταχύτητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων που επιβάλλονται, τη λειτουργική ευελιξία σε επίπεδο στρατηγικής σχεδίασης και πολιτικής επανατοποθέτησης καθώς επίσης και με το δείκτη ικανοποίησης του συνολικού παρεχομένου αποτελέσματος.
Οι Μάνατζερς στην κρίση υιοθετούν νέες αξίες και συμπεριφορές που είναι απαραίτητο να συνταιριάξουν με τη γενικότερη Στρατηγική της Επιχείρησης. Διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες και ισχυρή προσωπικότητα, όπου μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού και σχεσιακού Μάνατζμεντ, προωθούν επιχειρησιακές Στρατηγικές νίκης, καταφέρνοντας να επιτύχουν τους στόχους τους σε ένα περιβάλλον δύσκολο, ανταγωνιστικό και υψηλών απαιτήσεων.
Τα οράματα και οι σκέψεις τους προσανατολίζονται σε ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των απώτερων στόχων και της αποστολής της επιχείρησης.
Όσον αφορά την επαγγελματική ηθική και ευσυνειδησία τους, αποτελεί το προπύργιο μιας νέας φιλοσοφίας, συμπεριφοράς και στάσης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της φιλοσοφίας θα πρέπει και η επαγγελματική ηθική του επαγγελματικού φορέα που συνεργάζονται (πελάτες-προμηθευτές) να είναι τουλάχιστον συγκρίσιμη με την δική τους.
Μια νέα, λοιπόν, τύπου επιχειρηματική αντίληψη έχει διεισδύσει με στοιχεία νεωτεριστικά και εκσυγχρονιστικά, που σέβεται τον ανθρώπινο παράγοντα, αναζητώντας συνεργάτες με επαγγελματική ηθική, δεοντολογία και κουλτούρα, αξιοποιεί σωστά τις πληροφορίες της αγοράς για την κατάστρωση ολοκληρωμένων σχεδίων Μάρκετινγκ και ενθαρρύνει την διάχυση και αφομοίωση των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: