Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Σε «δυάδες» και «τριάδες» οι θερμοκρασίες από χαμηλές έως παγετού...στο Υπουγικό Συμβούλιο!

Οι παράπλευρες συνέπειες του ανασχηματισμού

Αρκετές παράπλευρες συνέπειες προκάλεσε ο πρόσφατος ανασχηματισμός.  
Συνέπειες που έγιναν ορατές «διά γυμνού οφθαλμού» στη Θεσσαλονίκη. 
* Πρώτον, αρκετοί υπουργοί δεν μιλούν μεταξύ τους.
* Δεύτερον, αρκετοί υπουργοί έχουν σχηματίσει «δυάδες» και «τριάδες».
 Στο εσωτερικό τους το κλίμα είναι «εύκρατο»
Με τις αντίπαλες «δυάδες» και «τριάδες» οι θερμοκρασίες από χαμηλές έως παγετού.  
Τα επόμενα προσεχώς κατά τη διάρκεια των κυβερνητικών δράσεων...
ο Κοριός ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: