Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Ψήφισμα για την ορθή αξιοποίηση της διασυνοριακότητας της Βορείου Ελλάδος


κλικ για να ψηφίσετε


Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργικό Συμβούλιο
Περίληψη ψηφίσματος

Η Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διοργάνωσε στις 2 Μαρτίου 2010 στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα: «Διασυνοριακότητα: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τη Βόρειο Ελλάδα».
Στόχος της ημερίδας ήταν η δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διασυνοριακότητας από την οποία η Βόρειος Ελλάδα έχει να περιμένει πολλά, τόσο για τη σταθερότητα του οικονομικού και κατ’ επέκταση του κοινωνικού της χώρου, όσο και για τη βιώσιμη αναπτυξιακή της πορεία.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολιτικοί, δεκάδες επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν με τις ομιλίες, τις παρεμβάσεις και τις απόψεις τους με διάθεση να επισημανθούν οι επιμέρους ευθύνες. 
Έγινε σαφές ότι το εάν η διασυνοριακότητα αποτελεί τελικά ευκαιρία ή απειλή εξαρτάται κατά πολύ από τη στάση κάθε κρίκου στην αλυσίδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Βορείου Ελλάδος.
Πέρα από την ...
καταγραφή των ευκαιριών, προκλήσεων αλλά και απειλών της διασυνοριακότητας, οι ομιλητές και οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις και κάλεσαν την πολιτική ηγεσία να αναλάβει σειρά δράσεων, τόσο για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όσο και για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις απειλές που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Η Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ καλεί τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το μέλλον της Β. Ελλάδος να μελετήσουν τα συμπεράσματα της ημερίδας και να συνυπογράψουν τις προτεινόμενες δράσεις προκειμένου το ψήφισμα να κατατεθεί στα αρμόδια υπουργία.

Συμπεράσματα ημερίδας
  Συμφωνήθηκε ότι η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής διπλωματίας που αναπτύσσει η χώρα μας, ιδίως προς τις όμορες και γειτονικές χώρες.

Η διασυνοριακότητα από μόνη της, αποτελεί μια διακρατική συνθήκη την οποία η χώρα μας δεν αμφισβητεί. Ζητούμενο - όχι δεδομένο - είναι η διασυνοριακότητα να αποβεί θετική για όλους, αλλά πρωτίστως για την Ελλάδα και μετέπειτα για τις γειτονικές χώρες.

Σημειώθηκε ότι η μη δομημένη συλλογική προσέγγιση εκμετάλλευσης της διασυνοριακότητας, έχει δημιουργήσει φαινόμενα «μαζικής μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων» αλλά και δημιουργία ευκαιριών και ωφελειών για τους πολίτες των γειτονικών χωρών, τις περισσότερες φορές εις βάρος των πολιτών και επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος.

Συνεπώς, και δεδομένου ότι θα συνυπολογιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις για την Βόρειο Ελλάδα, η οικονομική εξωστρέφεια μπορεί να αποτελέσει απάντηση στην οικονομική κρίση επιτυγχάνοντας τρεις στρατηγικούς στόχους:

1. Την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας της χώρας με την επέκταση της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, αλλά πάντοτε σε ένα πλαίσιο δημιουργίας ωφελειών για την χώρα,

2. Την αξιοποίηση όμορων αγορών για την ενδυνάμωση του παραγωγικού τομέα της Βορείου Ελλάδος και

3. Την εδραίωση συνεργατικής λογικής ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.

Προκλήσεις και απειλές για τη Βόρειο Ελλάδα

Αναδείχθηκε ότι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την ελληνική πλευρά για την πολιτική αντιμετώπισης, αλλά και την επιχειρηματική εκμετάλλευση της διασυνοριακότητας έχει μετατρέψει τη συγκεκριμένη πραγματικότητα από δυνητικό πεδίο ευκαιριών σε υπαρκτό πεδίο απειλών.

Καθώς οι γείτονες χώρες σχεδιάζουν, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κρατικό επίπεδο, για την προσέλκυση επισκεπτών και πελατών από τη Β. Ελλάδα, παρατηρούμε ότι:

• Η Βόρειος Ελλάδα βιώνει τη διασυνοριακότητα ως απειλή επειδή υπάρχουν στην άλλη πλευρά των συνόρων κυβερνήσεις και επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται παρά μόνο για τη μεγιστοποίηση του δικού τους οφέλους εις βάρος της Βορείου Ελλάδος

• Η απουσία αντίδρασης από την ελληνική πλευρά ακυρώνει τις ευκαιρίες και ενδυναμώνει τις απειλές της διασυνοριακότητας

• Μερίδιο ευθύνης για τις συνθήκες «ασύμμετρου» ανταγωνισμού, που έχουν πια διαμορφωθεί, έχουμε όλοι καθώς δεν κινητοποιηθήκαμε συλλογικά για να τις προλάβουμε και να τις αντιμετωπίσουμε.

Επισημάνθηκε ότι η αδυναμία των εγχώριων ελεγκτικών μηχανισμών να αντιμετωπίσουν την παράνομη εισαγωγή προϊόντων που εμφανίζονται ως κοινοτικά, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται μαζικές διαρροές της καταναλωτικής δύναμης, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές της Βόρειου Ελλάδος στρέφονται προς τις φθηνότερες αγορές και υπηρεσίες που προσφέρονται στις γειτονικές χώρες.

Οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στη περιοχή εντάθηκαν και από επιχειρήσεις που λειτουργούν κοντά στα ελληνικά σύνορα και δε δεσμεύονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα δε με την επέκταση διασυνοριακών καζίνο που στοχεύουν σε ελληνικό κοινό αναπτύχτηκε μια «γκρίζα ζώνη» στα ελληνικά σύνορα, στην οποία παρατηρείται αυξημένη εγκληματική δραστηριότητα και η οποία ήδη αποτελεί αντικείμενο έρευνας της EUROPOL και της INTERPOL.
Petition:
Προτεινόμενες δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση της διασυνοριακότητας

Για την ενίσχυση της αναγκαίας για την ελληνική οικονομία εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της χώρας, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

• Δημιουργία κέντρου οικονομικής διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών και αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού

• Δημιουργία προγραμμάτων προβολής ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό με στόχο την αύξηση της κατανάλωσής τους στις διεθνείς αγορές και την ενδυνάμωση του brand «Made in Greece»

• Εστίαση των επιχειρηματικών αποστολών σε συγκεκριμένα τμήματα των ξένων αγορών και συμμετοχή προσεκτικά επιλεγμένων επιχειρήσεων σε αυτές

• Κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων προβολής και προώθησης ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες χώρες-στόχους

• Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας για εξαγωγές

• Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού από την ελεύθερη αγορά για τη στελέχωση των οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και υποστήριξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης για εξαγωγικές δραστηριότητες

• Δημιουργία δικτύου κέντρων διασυνοριακότητας σε όλη τη Βαλκανική, ώστε κάθε πεδίο διάδρασης να αποτελεί σημείο συνάντησης και αναφοράς όλων των εμπλεκομένων, επιχειρηματιών και πολιτών.


Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αθέμιτου/ασύμμετρου ανταγωνισμού, τα οποία αποτελούν και την μεγαλύτερη απειλή της διασυνοριακότητας για τη Βόρειο Ελλάδα προτείνεται:

• Εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων με στόχο την προστασία των επιχειρηματιών από παράνομα εισαγόμενα προϊόντα καθώς και για την μείωση της εγκληματικότητας στις παραμεθόριες περιοχές

• Θεσμοθέτηση σταθερού νομικού και φορολογικού καθεστώτος στις βιομηχανικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος με στόχο την συγκράτηση της επιχειρηματικότητας στη περιοχή

• Εύρεση λύσης στο πρόβλημα της βίζας με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Γεωργία, ώστε να αυξηθεί ο τουρισμός από αυτές τις χώρες αντί να κατευθύνεται στην Τουρκία

• Απαγόρευση της διαφήμισης επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων του εξωτερικού στη χώρα μας κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστρία και επικαιροποιήση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων καζίνο, ώστε να μετριαστούν οι συνθήκες που οδηγούν σε ασύμμετρο ανταγωνισμό

• Ενημερωτική καμπάνια στα σύνορα για τους κινδύνους που διατρέχουν οι Έλληνες που επισκέπτονται τα διασυνοριακά καζίνο ή που αναζητούν «οικονομικότερες» ιατρικές υπηρεσίες στις γειτονικές χώρες

• Παροχή στοιχειώδους οδοντιατρικής περίθαλψης από τα ταμεία των ασφαλισμένων προκειμένου να σταματήσει η διαρροή πολιτών που επιζητούν φτηνή οδοντιατρική περίθαλψη σε γειτονικές χώρες

Έγινε σαφές από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, τα λεπτομερή πρακτικά της οποίας είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι οι περισσότερες από τις λύσεις που χρειάζονται στα προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι θέμα πολιτικής βούλησης και εθνικής στόχευσης.

Οι ομιλητές και οι παρευρισκόμενοι της ημερίδας “Διασυνοριακότητα. Ευκαιρίες και προκλήσεις για τη Βόρειο Ελλάδα» καθώς και οι συνυπογράφοντες το παρόν ψήφισμα καλούν την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διασυνοριακή συνεργασία αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από αυτήν.
Published by Express on Jun 17, 2010
Category: Government
Region: Greece
Target: Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργικό Συμβούλιο 
http://www.gopetition.com/online/37192.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: