Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Κίνδυνος εξάπλωσης της ελληνικής κρίσης στα Βαλκάνια

Τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει για τις βαλκανικές χώρες η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα επισημαίνει στη σημερινή της έκθεση η RBS, η οποία υπογραμμίζει ότι η χώρα μας «μπορεί να είναι μικρή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά είναι αρκετά σημαντική σε περιφερειακό επίπεδο».
Θεωρώντας απίθανη την άμεση παρέμβαση των Ευρωπαίων εταίρων και πιθανή την παράταση της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα έως το 2011, η βρετανική τράπεζα εκτιμά ότι οι βαλκανικές οικονομίες θα ταλανίζονται υπό το βάρος της ελληνικής κρίσης, η οποία είναι πιθανό να επεκταθεί στα Βαλκάνια μέσω του τραπεζικού και εμπορικού κλάδου.
Τα τελευταία έτη οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι ελληνικές τράπεζες έχουν επεκταθεί δυναμικά στις βαλκανικές χώρες επιτυγχάνοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
«Παρότι αναγνωρίζουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν καλά επίπεδα κεφαλαίων και ρευστότητας, η διεύρυνση των spread θα επιφέρουν μείωση της ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες για να......αντεπεξέλθουν θα απορροφούν ρευστότητα από τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια», προειδοποιεί η τράπεζα.
Κάτι τέτοιο θα έχει επιπτώσεις τόσο για τον τραπεζικό κλάδο της περιοχής, όσο και για τις οικονομίες, γενικότερα, προκαλώντας αποσταθεροποίηση των εκροών κεφαλαίων, υποστηρίζει. 
Περισσότερο εκτεθειμένες στους εν λόγω κινδύνους είναι, σύμφωνα με την RBS, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρή παρουσία κατέχοντας σημαντικά μερίδια

Δεν υπάρχουν σχόλια: