Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Ένα πλήρες σύστημα μοριοδότησης (point system) για την πολιτογράφηση

Η πλέον τεκμηριωμένη τοποθέτηση που διάβασα μέχρι σήμερα για την πολιτογράφηση - νομιμοποίηση των Μεταναστών είναι αυτή που αναρτήθηκε στο πολύ καλό Ιστολόγιο d-politiki και σας το μεταφέρω αυτούσιο:

Πρότεινα την μοριοδότηση ως έναν αντικειμενικό τρόπο επιλογής των πλέον άξιων για να λάβουν την Ελληνική ιθαγένεια, εξηγώντας γιατί η Ελλάδα οφείλει να το υιοθετήσει για την πολιτογράφηση αφού άφησε να δημιουργηθεί ο μεταναστευτικός πληθυσμός ανεξέλεγκτα από αυτοεπιλογή και όχι από πρόσκληση.

Σε αυτό το άρθρο κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα σύστημα πολύπλευρης μοριοδότησης, το οποίο επιλέγει τους πράγματι καταλληλότερους χωρίς ad hoc κριτήρια όπως "τρεις πρώτες τάξεις δημοτικού", "έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο", ή "πέντε χρόνια διαμονή την τελευταία δεκαετία" που περιέχει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Προκαταρκτικά υπενθυμίζω πως:
η πολιτογράφηση αφορά ενήλικους αποκλειστικά, αφού μόνο αυτοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα και αυτόβουλα να επιζητήσουν την Ελληνική ιθαγένεια.
  • η πρόσβαση στην ιθαγένεια γίνεται για όποιος συγκεντρώνουν ορισμένες μίνιμουμ προϋποθέσεις που αναφέρω στο προηγούμενο άρθρο μου.
  • η πολιτογράφηση γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της πολιτείας και όχι αυτόματα.
Το σύστημα μοριοδότησης


2 μόρια για την γέννηση στην Ελλάδα
Η γέννηση έχει συναισθηματική αξία για έναν άνθρωπο και άρα πρέπει να επιβραβεύεται με έναν (μικρό) αριθμό μορίων.
1 μόριο για κάθε έτος φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή πανεπιστήμιο, αλλά όχι πάνω από 9 συνολικά μόρια
Η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο εμποτίζει έναν άνθρωπο με την γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Πρέπει λοιπόν να επιβραβεύεται.
1 μόριο για κάθε έτος νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα
Η ώσμωση με την Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα αποτελεί προϋπόθεση πραγματικής ενσωμάτωσης.
0.5 μόριο για κάθε έτος εκκρεμότητας της αίτησης πολιτογράφησης
Όσο πιο νωρίς έχει εκφράσει κάποιος την επιθυμία του να γίνει Έλληνας, τόσο πιο σίγουρος είναι σε αυτή του την επιθυμία. Αντιθέτως όποιος έχει τις τυπικές προϋποθέσεις αλλά δεν κάνει αίτηση πολιτογράφησης δηλώνει με τη στάση του πως δεν επιθυμεί έντονα να γίνει Έλληνας πολίτης.
1/1.5/2 για κάθε έτος στο οποίο πληρώθηκε φόρος εισοδήματος, δηλώθηκε εισόδημα άνω του μέσου φυσικών προσώπων, δηλώθηκε εισόδημα διπλάσιο του μέσου φυσικών προσώπων
Η καταβολή φόρων αποτελεί ένδειξη ευσυνειδησίας και πραγματικής προσφοράς (μέσω της εργασίας και των φόρων) στην οικονομική ζωή του τόπου.
2 μόρια για πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης
Οι Ευρωπαίοι πολίτες προέρχονται από χώρες με παρόμοιο νομικό πλαίσιο με την Ελλάδα και έχουν αυξημένη δυνατότητα να βρίσκονται στην χώρα. Γι' αυτό πρέπει να έχουν προτεραιότητα.
1 μόριο για κάθε έτος συζυγικής σχέσης με Έλληνα πολίτη
Οι σύζυγοι Ελλήνων εμπράκτως αγκαλιάζουν το Ελληνικό έθνος και αποδεικνύουν τη συμβατότητά τους με αυτό, και γι'αυτό πρέπει να επιβραβεύονται.
2/4/8 μόρια για κτήση βασικού τίτλου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου
Η μόρφωση είναι προσόν που πρέπει να επιβραβεύεται.
5 μόρια για δήλωση αποποίησης άλλης ιθαγένειας
Η προθυμότητα αποποίησης άλλης ιθαγένειας του αιτούντα αποτελεί ένδειξη της αφοσίωσής του στην Ελλάδα. Ωστόσο η ιθαγένεια αφαιρείτα αν ο αιτών δεν τηρήσει την υπόσχεσή του εντός έτους ή αν οποτεδήποτε επανακτήσει την προηγούμενη ιθαγένεια.
Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ που γεννήθηκε στην Ελλάδα, φοίτησε στο σχολείο, έκανε αίτηση πολιτογράφησης στα 18, και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο στα 22 λαμβάνει:

2 (γέννηση)+9 (φοίτηση)+22 (διαμονή)+2 (εκκρεμότητα αίτησης)+2 (πτυχίο) = 37 μόρια


Παράδειγμα 2: Υπήκοος χώρας της ΕΕ, κάτοχος διδακτορικού, παντρεμένος με Ελληνίδα για 5 χρόνια, που έζησε στην Ελλάδα για 7 χρόνια, έκανε αίτηση πολιτογράφησης πριν από 2 χρόνια δήλωσε εισοδήματα άνω του 2πλάσιου μέσου

7 (διαμονή) + 2 (ΕΕ) + 5 (συζυγική σχέση) + 8 (διδακτορικό) + 1 (εκκρεμότητα) + 14 (εισόδημα) = 37 μόρια


Παράδειγμα 3: Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ που έζησε στην Ελλάδα για 15 χρόνια και πλήρωσε φόρο εισοδήματος 13 χρόνια, έκανε αίτηση πολιτογράφησης πριν από 8 χρόνια, και δηλώνει έτοιμος να αποποιηθεί την προηγούμενη ιθαγένεια

15 (διαμονή) + 13 (εισόδημα) + 4 (εκκρεμότητα) + 5 (αποποίηση) = 37 μόρια


Βλέπουμε λοιπόν πως τρεις διαφορετικοί υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για διαφορετικούς λόγους:
  • ο νέος επειδή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και πήρε πτυχίο, σύντομα μετά την ενηλικίωση
  • ο πολίτης της ΕΕ με ιδιαίτερες δεξιότητες επειδή είναι σύζυγος Ελληνίδας και προσφέρει πολλά στην οικονομία
  • ο συνεπής πολίτης χώρας εκτός ΕΕ που έζησε επί μακρόν εδώ πληρώνοντας όμως φόρο τα περισσότερα χρόνια της διαμονής του και επιλέγοντας να αφήσει την προηγούμενη ιθαγένειά του
Φανταστείτε τον χειρότερο δυνατό υποψήφιο ο οποίος δεν πληρώνει ποτέ φόρο γιατί απασχολείται σε εργασία χαμηλών προσόντων, δεν είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, και ζητάει την ιθαγένεια την τελευταία στιγμή χωρίς να θέλει να αποποιηθεί την προηγούμενη του. Αυτός θα πάρει ισοδύναμα μόρια με τους παραπάνω μετά από 37 χρονια παραμονής στην Ελλάδα!

Το σύστημα της μοριοδότησης διασφαλίζει την διαφάνεια των διαδικασιών πολιτογράφησης χωρίς να μειώνει στο ελάχιστο τη διακριτική ευχέρεια της Πολιτείας να μην δίνει την ιθαγένεια αν π.χ. συντρέχουν λόγοι ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ήθους και προσωπικότητας του υποψηφίου, ακόμα και αν συγκεντρώνει πολλά μόρια.
  Dienekes

Δεν υπάρχουν σχόλια: