Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, η προθεσμία λήγει στις
30 Οκτωβρίου. Η πρόσκληση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αφορά τις τρεις προτεραιότητες του Προγράμματος (Ποιότητα ζωής, Προσβασιμότητα και Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι) και όλους τους επιμέρους στόχους
.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 51 εκατ. (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 15% από εθνικούς πόρους.«Η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής ʽΕνωσης στην περιοχή, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση εθνικών και διακρατικών προγραμμάτων», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Σπύρος Ευσταθόπουλος.Από την πλευρά της, η υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, Λιλιάνα Πάβλοβα, αναφέρθηκε τα υπό κατασκευή έργα, όπως για παράδειγματη η διαχείριση των υδάτων των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα, τα οποία, όπως επεσήμανε, «συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικοκοινωνικών δεικτών των επιλέξιμων περιοχών».Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος διαμορφώνεται σε 130.277.598 ευρώ, εκ των οποίων τα 110.735.958 ευρώ (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 19.541.640 ευρώ (15%) είναι εθνική συμμετοχή.Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης και Σερρών στην Ελλάδα, και από τη Βουλγαρία οι επαρχίες Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Χάσκοβο και Κίρτζαλι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: