Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 η υποβολή αίτησης σύνδεσης στα τοπικά γραφεία του Δικτύου της ΔΕΗ.
Οι αιτήσεις για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος θα κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχές ΔΕΗ), κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης, και όχι στις μικρότερες κατά τόπους υπομονάδες τους (Πρακτορεία, Υποπρακτορεία).


Οι διευθύνσεις των Περιοχών αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ.

Το έντυπο αίτησης θα παρέχεται από τη ΔΕΗ. Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: