Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Πρόγραμμα πράσινης επιχειρηματικότητας ξεκινά ο ΕΟΜΜΕΧ

Eγχειρίδιο για την «Πράσινη Επιχειρηματικότητα για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις» ολοκλήρωσε και ήδη διαθέτει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες το Φόρουμ Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).

Στο κείμενο του εγχειριδίου αναδεικνύεται η συμβολή και οι προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των «πράσινων» επιχειρηματικών δράσεων και πρακτικών με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή της επικρατούσας νοοτροπίας με την οποία λειτουργούν και επιχειρούν σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να:

-Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια, λίγο-πολύ, συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το «πράσινο επιχειρείν».
-Παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας.
-Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης.
-Προβάλει τα πλεονεκτήματα μιας «πράσινης» επιχειρηματικής δράσης και της ανάλογης σχέσης της με το οικονομικό αποτέλεσμα.
-Καταγράψει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των «πράσινων» επιχειρηματικών σχεδίων. Βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «πράσινης» αγοράς.
-Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
-Ενισχύσει, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η επόμενη θεματική ενότητα που ολοκληρώνει το δεύτερο κύκλο του Φόρουμ Επιχειρηματικότητας είναι οι «Συστάδες Επιχειρήσεων» το εγχειρίδιο του οποίου θα είναι διαθέσιμο το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο θεσμός του Φόρουμ Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ, η δημιουργία και το πρόγραμμα δράσης του οποίου έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΠΑΝ) για την περίοδο 2000-2006 και αποτελεί μία μόνο από τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΕΟΜΜΕΧ προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο Φόρουμ επιχειρηματικότητας συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και ερευνητές.

Ο θεσμός αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαλόγου και διασύνδεσης των επιχειρήσεων, των φορέων τους και της ακαδημαϊκής κοινότητας και στη διεξαγωγή αναλύσεων, προτάσεων, καθώς και στην ανάδειξη θεμάτων και επεξεργασμένων θέσεων που προκρίνονται από την επιχειρηματική κοινότητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: